Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک فرمانده شبکۀ حقانی در مرز تورخم بازداشت شد

عطاالله خوگیانی، سخن‌گوی والی ننگرهار امروز چهارشنبه (۰۴سرطان) از بازداشت یک سرگروه شبکۀ حقانی در تورخم خبر می‌دهد.

او می‌گوید که فرد بازداشت شده، مومن نام دارد و مشهور به خالد است.

به‌گفتۀ خوگیانی، این سر گروه شبکۀ حقانی که باشندۀ اصلی ولایت خوست است، هنگامی از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شد که از پاکستان وارد تورخم شده بود.

خوگیانی می‌افزاید که این عضو شبکۀ حقانی برای انجام فعالیت‌های هراس‌افگنانه وارد کشور شده بود.

او اضافه کرد که فرد بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی به جرم خود، اعتراف کرده‌است.

یک فرمانده شبکۀ حقانی در مرز تورخم بازداشت شد

سخن‌گوی والی ننگرهار می‌گوید که این فرمانده شبکۀ حقانی از سوی نیروهای امنیت ملی، بازداشت شده‎است.

Thumbnail

عطاالله خوگیانی، سخن‌گوی والی ننگرهار امروز چهارشنبه (۰۴سرطان) از بازداشت یک سرگروه شبکۀ حقانی در تورخم خبر می‌دهد.

او می‌گوید که فرد بازداشت شده، مومن نام دارد و مشهور به خالد است.

به‌گفتۀ خوگیانی، این سر گروه شبکۀ حقانی که باشندۀ اصلی ولایت خوست است، هنگامی از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شد که از پاکستان وارد تورخم شده بود.

خوگیانی می‌افزاید که این عضو شبکۀ حقانی برای انجام فعالیت‌های هراس‌افگنانه وارد کشور شده بود.

او اضافه کرد که فرد بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی به جرم خود، اعتراف کرده‌است.

هم‌رسانی کنید