تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

یک هیئت بلند پایۀ چین برای همکاری درگفت‌وگوهای صلح به کابل می‌آید

در بحبوحۀ آغاز گفت‌‎وگوهای صلح با طالبان و تلاش‌های امریکا برای کشاندن این گروه به میز مذاکره، قرار است یک هیئت بلند پایۀ چین برای ادامه گفت‌وگوهای مرتبط به روند صلح و مبارزه با هراس افگنی به کابل می‌آید.

دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور، می‌گوید که این هیئت در آیندۀ نزدیک به کابل خواهد آمد و با پشتیبانی از گفت وگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان با رهبران کشور گفت‌وگو خواهد کرد.

به گفتۀ دفتر مشاور امنیت ملی رییس‌جهور، سفیر چین در دیدارش با حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور این موضوع را مطرح کرده است.

همزمان با این، ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی نیز می‌گوید که شماری از کشورهای منطقه تلاش‌ها را برای شکل گیری گفت‌وگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز کرده اند.

امید میثم، معاون سخن‌گوی رییس اجراییه در این باره می‌گوید: «کشورهای آسیایی به شمول چین تلاش‌های شان را بخاطر گفت وگوهای صلح با حکومت افغانستان انجام می‌دهند که ما از این تلاش‌های آنان قدر دانی می‌کنیم و امیدواریم که این تلاش‌ها بتوانند تا طالبان را بر میز مذاکرات بکشانند.»

در همین حال، شورای عالی صلح، این تلاش‌های چین را می‌ستاید و نقش چین را در کشاندن طالبان به میز گفت وگوهای مستقیم با حکومت افغانستان سود مند می‌داند. این در حالی است که پیش از این گزارش‌هایی مبنی بر دیدار نماینده‌گان طالبان با مقام‌های امریکایی در قطر نشر شدند – دیدارهایی که حکومت افغانستان می‌گوید تلاشی برای آغاز گفت‌وگوهای مستقیم حکومت وحدت ملی با طالبان است. سید احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح گفت: «دیدارهای امریکا، چین، عربستان سعودی و یا هر کشور دیگر با طالبان فقط بخاطر تسهیلات برای آغاز مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان است.»

با این همه، برخی از فرماندهان پیشین طالبان هم بدین باور هستند که گفته‌های چین، برای گروه طالبان با اهمیت است.

 سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین گروۀ جیش محمد می‌گوید: «باور شخصی من این است که هر کشور آسیایی به شمول چین حق دارد که با طالبان در بارۀ حضور نیروهای خارجی و بیرون شدن آنان گفت وگو کند و این حق کشور چین است.»

در همین حال، جنرال جوزف ووتل، فرماندۀ فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده امریکا می‌گوید که ایالات متحده امریکا فشارهای نظامی، اجتماعی و سیاسی را بر طالبان ازبهر کشاندن آنان به میز گفت وگو ادامه می‌دهد: «ما فشارهای نظامی را بر طالبان ادامه می دهیم  تا بتوانیم آنان را به میز گفت وگو بکشانیم. ما از  گفت وگو با این گروه هراسی نداریم. مأموریت ما این است که سازمان دهی این گروه را نابود سازیم.»

سه روز پیش، روزنامه فایننشیل تایمز از دیدار مقام‎های چین با گروه طالبان پرده برداشت. در گزارش این روزنامه آمده است که پاکستان از مقام‌های چین خواسته است تا با طالبان دیدار داشته باشند، اما شورای عالی صلح می‌گوید که این دیدار از بهر آسان سازی ساختن گفت وگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان انجام شده است.

افغانستان

یک هیئت بلند پایۀ چین برای همکاری درگفت‌وگوهای صلح به کابل می‌آید

همزمان با این، ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی نیز می‌گوید که شماری از کشورهای منطقه تلاش‌ها را برای شکل گیری گفت‌وگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز کرده اند.

تصویر بندانگشتی

در بحبوحۀ آغاز گفت‌‎وگوهای صلح با طالبان و تلاش‌های امریکا برای کشاندن این گروه به میز مذاکره، قرار است یک هیئت بلند پایۀ چین برای ادامه گفت‌وگوهای مرتبط به روند صلح و مبارزه با هراس افگنی به کابل می‌آید.

دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور، می‌گوید که این هیئت در آیندۀ نزدیک به کابل خواهد آمد و با پشتیبانی از گفت وگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان با رهبران کشور گفت‌وگو خواهد کرد.

به گفتۀ دفتر مشاور امنیت ملی رییس‌جهور، سفیر چین در دیدارش با حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور این موضوع را مطرح کرده است.

همزمان با این، ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی نیز می‌گوید که شماری از کشورهای منطقه تلاش‌ها را برای شکل گیری گفت‌وگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز کرده اند.

امید میثم، معاون سخن‌گوی رییس اجراییه در این باره می‌گوید: «کشورهای آسیایی به شمول چین تلاش‌های شان را بخاطر گفت وگوهای صلح با حکومت افغانستان انجام می‌دهند که ما از این تلاش‌های آنان قدر دانی می‌کنیم و امیدواریم که این تلاش‌ها بتوانند تا طالبان را بر میز مذاکرات بکشانند.»

در همین حال، شورای عالی صلح، این تلاش‌های چین را می‌ستاید و نقش چین را در کشاندن طالبان به میز گفت وگوهای مستقیم با حکومت افغانستان سود مند می‌داند. این در حالی است که پیش از این گزارش‌هایی مبنی بر دیدار نماینده‌گان طالبان با مقام‌های امریکایی در قطر نشر شدند – دیدارهایی که حکومت افغانستان می‌گوید تلاشی برای آغاز گفت‌وگوهای مستقیم حکومت وحدت ملی با طالبان است. سید احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح گفت: «دیدارهای امریکا، چین، عربستان سعودی و یا هر کشور دیگر با طالبان فقط بخاطر تسهیلات برای آغاز مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان است.»

با این همه، برخی از فرماندهان پیشین طالبان هم بدین باور هستند که گفته‌های چین، برای گروه طالبان با اهمیت است.

 سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین گروۀ جیش محمد می‌گوید: «باور شخصی من این است که هر کشور آسیایی به شمول چین حق دارد که با طالبان در بارۀ حضور نیروهای خارجی و بیرون شدن آنان گفت وگو کند و این حق کشور چین است.»

در همین حال، جنرال جوزف ووتل، فرماندۀ فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده امریکا می‌گوید که ایالات متحده امریکا فشارهای نظامی، اجتماعی و سیاسی را بر طالبان ازبهر کشاندن آنان به میز گفت وگو ادامه می‌دهد: «ما فشارهای نظامی را بر طالبان ادامه می دهیم  تا بتوانیم آنان را به میز گفت وگو بکشانیم. ما از  گفت وگو با این گروه هراسی نداریم. مأموریت ما این است که سازمان دهی این گروه را نابود سازیم.»

سه روز پیش، روزنامه فایننشیل تایمز از دیدار مقام‎های چین با گروه طالبان پرده برداشت. در گزارش این روزنامه آمده است که پاکستان از مقام‌های چین خواسته است تا با طالبان دیدار داشته باشند، اما شورای عالی صلح می‌گوید که این دیدار از بهر آسان سازی ساختن گفت وگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان انجام شده است.

هم‌رسانی کنید