تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

درانفجار یک موتر بمب گذاری شده طالبان بر یک پاسگاه  نیروهای ویژه‌ ارتش در ولسوالی بلخ ولایت بلخ، چهار تن جان باختند و بیش از به سی تن دیگر زخم برداشته اند.

گواهان رویداد می‌گویند که انفجار به اندازه نیرومند بوده است که چندین خانه در نزدیک محل روی داد به شدت آسیب دیده اند.

قول اردوی دوصدونه شاهین جان باختن یک سرباز و زخمی شدن شش سرباز را دراین حمله تایید می کند.

انفجار موتر بم گذاری شده برقرارگاه نیروهای ویژه ارتش درولسوالی بلخ ولایت بلخ ساعت نه صبح روز سه‌شنبه این بخش را به ویرانه کامل مبدل کرد.

در این رویداد، جان باختن یک سرباز نیروهای  ویژه ارتش و سه غیر نظامی ونیز زخمی شدن  شش تن از نیروی ویژه دیگر با بیست وشش غیرنظامی تایید شده است.

منابعی محلی می‌گویند که چهارماه پیش نیروهای ویژه ارتش در این ساختمان که مربوط به یک درمانگاه حیوانی بود،جابجا شدند. بسیاری ازخانه های نزدیک به محل روی داد نیز این گونه به ویرانه مبدل شده اند.

بیشترزخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه‌ی بوعلی‌سینای بلخی در مزارشریف 

آورده شده‌اند. تمامی زخمیان دراین جا غیرنظامیان به وئیژه زنان وکودکان استند.

طالبان مسئوولیت این حمله را پذیرفته‌اند وگفته اند این حمله انتحاری ازسوی یک دانش آموز مکتب انجام شده است.

سه‌سال پیش نیز چند مهاجم انتحاری یک حمله‌ی مرگبار را بر قول اردوی ۲۰۹ شاهین انجام دادند که در آن بیش از یک صد و پنجاه تن کشته وزخمی شدند.

گواهان رویداد می‌گویند که انفجار به اندازه نیرومند بوده است که چندین خانه در نزدیک محل روی داد به شدت آسیب دیده اند.

Thumbnail

درانفجار یک موتر بمب گذاری شده طالبان بر یک پاسگاه  نیروهای ویژه‌ ارتش در ولسوالی بلخ ولایت بلخ، چهار تن جان باختند و بیش از به سی تن دیگر زخم برداشته اند.

گواهان رویداد می‌گویند که انفجار به اندازه نیرومند بوده است که چندین خانه در نزدیک محل روی داد به شدت آسیب دیده اند.

قول اردوی دوصدونه شاهین جان باختن یک سرباز و زخمی شدن شش سرباز را دراین حمله تایید می کند.

انفجار موتر بم گذاری شده برقرارگاه نیروهای ویژه ارتش درولسوالی بلخ ولایت بلخ ساعت نه صبح روز سه‌شنبه این بخش را به ویرانه کامل مبدل کرد.

در این رویداد، جان باختن یک سرباز نیروهای  ویژه ارتش و سه غیر نظامی ونیز زخمی شدن  شش تن از نیروی ویژه دیگر با بیست وشش غیرنظامی تایید شده است.

منابعی محلی می‌گویند که چهارماه پیش نیروهای ویژه ارتش در این ساختمان که مربوط به یک درمانگاه حیوانی بود،جابجا شدند. بسیاری ازخانه های نزدیک به محل روی داد نیز این گونه به ویرانه مبدل شده اند.

بیشترزخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه‌ی بوعلی‌سینای بلخی در مزارشریف 

آورده شده‌اند. تمامی زخمیان دراین جا غیرنظامیان به وئیژه زنان وکودکان استند.

طالبان مسئوولیت این حمله را پذیرفته‌اند وگفته اند این حمله انتحاری ازسوی یک دانش آموز مکتب انجام شده است.

سه‌سال پیش نیز چند مهاجم انتحاری یک حمله‌ی مرگبار را بر قول اردوی ۲۰۹ شاهین انجام دادند که در آن بیش از یک صد و پنجاه تن کشته وزخمی شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره