تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک کارمند شرکت برشنا هنگام بازسازی پایۀ تخریب شده جان باخت

شرکت برشنا، می‌گوید که یک کارمند فنی این نهاد روز گذشته (جمعه،۲۶میزان) در ولسوالی سالنگ ولایت پروان در اثر برق گرفتگی جان باخته‌است.

این شرکت، در خبرنامه‌یی که امرزو نشر کرده، هویت این کارمندش را «انجنیر عبدالرووف» اعلام کرده‌است.

به گفتۀ شرکت برشنا، عبدالرووف، کارمند بخش فنی ولتاژ بلند در اندخوی ولایت فاریاب بود و روز گذشته هنگام بازسازی پایۀ تخریب شدۀ برق در سالنگ جنوبی، دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.

این در حالی است که کار روی بازسازی یک پایۀ تخریب شدۀ برق در ولسوالی سالنگ ولایت پروان جریان دارد.

شرکت برشنا گفته‌است که این پایه توسط «دزدان مسلح» چندی پیش تخریب شده بود.

یک کارمند شرکت برشنا هنگام بازسازی پایۀ تخریب شده جان باخت

این شرکت، در خبرنامه‌یی که امرزو نشر کرده، هویت این کارمندش را «انجنیر عبدالرووف» اعلام کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا، می‌گوید که یک کارمند فنی این نهاد روز گذشته (جمعه،۲۶میزان) در ولسوالی سالنگ ولایت پروان در اثر برق گرفتگی جان باخته‌است.

این شرکت، در خبرنامه‌یی که امرزو نشر کرده، هویت این کارمندش را «انجنیر عبدالرووف» اعلام کرده‌است.

به گفتۀ شرکت برشنا، عبدالرووف، کارمند بخش فنی ولتاژ بلند در اندخوی ولایت فاریاب بود و روز گذشته هنگام بازسازی پایۀ تخریب شدۀ برق در سالنگ جنوبی، دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.

این در حالی است که کار روی بازسازی یک پایۀ تخریب شدۀ برق در ولسوالی سالنگ ولایت پروان جریان دارد.

شرکت برشنا گفته‌است که این پایه توسط «دزدان مسلح» چندی پیش تخریب شده بود.

هم‌رسانی کنید