Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک کودک انتحاری خود را به پولیس فاریاب تسلیم کرد

یک کودک که برای انجام حمله‌ی انتحاری آماده می‌شد از دست طالبان فرار کرد و خودش را به پولیس فاریاب سپرد.

این کودک ۱۲ سال سن دارد؛ ادعا می‌کند که کودکان دیگری نیز در حال آموزش برای انجام حمله‌های انتحاری هستند.

گفته می شود که پدر این کودک او را در ازای ۷۰۰هزار افغانی به مخالفان مسلح دولت فروخته است تا برایش آموزش حمله‌های انتحاری را بدهند، اما این کودک از چنگ طالبان فرار کرد و خودش را به پولیس سپرد.

این کودک انتحار کننده گفت: "برایشان گفتم که ما تکه تکه می‌شویم؛ گفتند که می‌روید جنت. افراد نظام و فرماندهان آنان (دولت) را می‌کشید و به جنت می‌روید".

وی ادامه داد: "شش نفر دیگر هم از کودکان بودند؛ اما من فرار کردم و به منطقه چهارشنبه بازار (در ولسوالی قیصار فاریاب) و خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کردم".

پولیس فاریاب می‌گوید که مخالفان می‌خواستند از این کودک در آماج قرار دادن یکی از مقام های محلی کار بگیرند.

سید آقا اندرابی فرمانده پولیس فاریاب در این رابطه اظهارداشت: "این کودک در آن ساحه نزد ملا قیوم که یکی از فرماندهان طالبان بوده است در آنجا شش کودک دیگر هم به همین شکل است که آنان را طالبان به جبر و زور از خانواده‌هایشان خریده اند و نزد خود نگاه داشته اند تا آنان را آموزش بدهند و بعد حملات انتحاری را توسط شان انجام بدهند".

این درحالی است که به کارگیری از کودکان در جنگ افغانستان، همواره با انتقادهای زیادی همراه بوده است.

پیشتر یک گزارش طلوع نیوز از ولایت بدخشان نشان داد که مخالفان مسلح دولت از کودکان و نوجوانان به عنوان جنگجو کار می‌گیرند.

یک کودک انتحاری خود را به پولیس فاریاب تسلیم کرد

یک کودک که برای انجام حمله‌ی انتحاری آماده می‌شد از دست طالبان فرار کرد و خودش را به پولیس فاریاب

Thumbnail

یک کودک که برای انجام حمله‌ی انتحاری آماده می‌شد از دست طالبان فرار کرد و خودش را به پولیس فاریاب سپرد.

این کودک ۱۲ سال سن دارد؛ ادعا می‌کند که کودکان دیگری نیز در حال آموزش برای انجام حمله‌های انتحاری هستند.

گفته می شود که پدر این کودک او را در ازای ۷۰۰هزار افغانی به مخالفان مسلح دولت فروخته است تا برایش آموزش حمله‌های انتحاری را بدهند، اما این کودک از چنگ طالبان فرار کرد و خودش را به پولیس سپرد.

این کودک انتحار کننده گفت: "برایشان گفتم که ما تکه تکه می‌شویم؛ گفتند که می‌روید جنت. افراد نظام و فرماندهان آنان (دولت) را می‌کشید و به جنت می‌روید".

وی ادامه داد: "شش نفر دیگر هم از کودکان بودند؛ اما من فرار کردم و به منطقه چهارشنبه بازار (در ولسوالی قیصار فاریاب) و خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کردم".

پولیس فاریاب می‌گوید که مخالفان می‌خواستند از این کودک در آماج قرار دادن یکی از مقام های محلی کار بگیرند.

سید آقا اندرابی فرمانده پولیس فاریاب در این رابطه اظهارداشت: "این کودک در آن ساحه نزد ملا قیوم که یکی از فرماندهان طالبان بوده است در آنجا شش کودک دیگر هم به همین شکل است که آنان را طالبان به جبر و زور از خانواده‌هایشان خریده اند و نزد خود نگاه داشته اند تا آنان را آموزش بدهند و بعد حملات انتحاری را توسط شان انجام بدهند".

این درحالی است که به کارگیری از کودکان در جنگ افغانستان، همواره با انتقادهای زیادی همراه بوده است.

پیشتر یک گزارش طلوع نیوز از ولایت بدخشان نشان داد که مخالفان مسلح دولت از کودکان و نوجوانان به عنوان جنگجو کار می‌گیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره