تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

۱۲رویداد مشکوک ویروس کرونا در هرات ثبت شدند

ریاست‌ صحت‌عامه ولایت هرات می‌گوید که در دو روز پسین، ۱۲رویداد مشکوک ویروس کرونا «کووید ۱۹» در ولایت هرات ثبت شده‌اند.

به گفتۀ مسؤولان ریاست صحت‌عامۀ هرات، نمونه‌های گرفته شده از افراد مشکوک به آزمایشگاۀ مرکزی وزارت صحت‌عامه در کابل فرستاده شده‌اند.

این در حالی است که پیش از این نیز هفت وافعۀ مشکوک رویداد کرونا در هرات ثبت شده بود که از آن میان، تنها یک واقعۀ آن مثبت بود.

محمد آصف کبیر، معاون ریاست صحت‌عامه هرات در این باره گفت: «سمپل‌ها به کابل فرستاده شده و امیدوار استم که در ۲۴ساعت نیجه لابراتوار به هرات فرستاده شود.»

مسؤولان شفاخانۀ حوزه‎یی هرات، می‌گویند که تمامی افراد مشکوک مبتلا به ویروس کرونا که در این شفاخانه قرنطین شده‌اند، به تازه‌گی از ایران به کشور آمده‌اند.

محمد ابراهیم بسیم، مسؤول بخش انتانی شفاخانۀ حوزه‌یی هرات بیان داشت: «یازده نفر از شهر قُم، مشهد و کرمان ایران آمده‌اند و واقعات کرونا در آن‌ها دیده شده‌است.»

وزارت صحت‌عامه، می‌گوید که ویروس کرونا از ایران به افغانستان انتقال یافته‌است. فردی که به این ویروس درهرات مبتلا است، اخیرأ به شهر قُم ایران سفر داشته‌است – شهری که برای نخستین‌بار گواۀ شیوع ویروس کرونا در ایران بود.

بربنیاد گزارش رسانه‌ها، تاکنون ۲۲ تن در نتیجۀ این ویروس در شهرهای مختلف ایران جان‌های شان را از دست داده‌اند. دو رویداد مثبت این ویروس در پاکستان نیز گزارش داده شده‌است.

در پی ثبت نخستین رویداد مثبت کرونا در هرات، افغانستان رفت و آمد به ایران را متوقف کرد؛ اما این روند تنها برای مدت کوتاهی اعمال شد و رفت و آمد دوباره ازسر گرفته شد.

اکنون مرز اسلام قلعه باز است و روزانه ده‌ها تن از این مرز گذر می‌کنند.

باشنده‌گان ولایت هرات – که در مرز با ایران استند – می‌گویند که این روند آنان را نگران ساخته‌است.

محمد سلیم نبی‌زاده، باشندۀ هرات گفت: «تقاضا و خواست ما از مسؤولین ذیربط صحت عامه این است که تدابیر جدی در مقابل ویروس کرونا بگیرند.»

عزیز احمد محمدی، باشندۀ دیگر هرات نیز افزود: «باشنده‌گان هرات تشویش زیاد دارند. ما از دولت و کارمندان صحت‌عامه تقاضا می‌کنیم که برای جلوگیری از شیوع این ویروس بیشتر کار کنند.»

ویروس کرونا یا کوید ۱۹ – نامی که سازمان بهداشت جهانی بر آن گذاشته است، نخستین‌بار در شهر ووهان چین شیوع کرد که تاکنون جان بیش از دوهزارتن را در چین گرفته‌است و نزدیک به هشتادهزار تن را مبتلا کرده‌است.

افغانستان

۱۲رویداد مشکوک ویروس کرونا در هرات ثبت شدند

این در حالی است که پیش از این نیز هفت وافعۀ مشکوک رویداد کرونا در هرات ثبت شده بود که از آن میان، تنها یک واقعۀ آن مثبت بود.

تصویر بندانگشتی

ریاست‌ صحت‌عامه ولایت هرات می‌گوید که در دو روز پسین، ۱۲رویداد مشکوک ویروس کرونا «کووید ۱۹» در ولایت هرات ثبت شده‌اند.

به گفتۀ مسؤولان ریاست صحت‌عامۀ هرات، نمونه‌های گرفته شده از افراد مشکوک به آزمایشگاۀ مرکزی وزارت صحت‌عامه در کابل فرستاده شده‌اند.

این در حالی است که پیش از این نیز هفت وافعۀ مشکوک رویداد کرونا در هرات ثبت شده بود که از آن میان، تنها یک واقعۀ آن مثبت بود.

محمد آصف کبیر، معاون ریاست صحت‌عامه هرات در این باره گفت: «سمپل‌ها به کابل فرستاده شده و امیدوار استم که در ۲۴ساعت نیجه لابراتوار به هرات فرستاده شود.»

مسؤولان شفاخانۀ حوزه‎یی هرات، می‌گویند که تمامی افراد مشکوک مبتلا به ویروس کرونا که در این شفاخانه قرنطین شده‌اند، به تازه‌گی از ایران به کشور آمده‌اند.

محمد ابراهیم بسیم، مسؤول بخش انتانی شفاخانۀ حوزه‌یی هرات بیان داشت: «یازده نفر از شهر قُم، مشهد و کرمان ایران آمده‌اند و واقعات کرونا در آن‌ها دیده شده‌است.»

وزارت صحت‌عامه، می‌گوید که ویروس کرونا از ایران به افغانستان انتقال یافته‌است. فردی که به این ویروس درهرات مبتلا است، اخیرأ به شهر قُم ایران سفر داشته‌است – شهری که برای نخستین‌بار گواۀ شیوع ویروس کرونا در ایران بود.

بربنیاد گزارش رسانه‌ها، تاکنون ۲۲ تن در نتیجۀ این ویروس در شهرهای مختلف ایران جان‌های شان را از دست داده‌اند. دو رویداد مثبت این ویروس در پاکستان نیز گزارش داده شده‌است.

در پی ثبت نخستین رویداد مثبت کرونا در هرات، افغانستان رفت و آمد به ایران را متوقف کرد؛ اما این روند تنها برای مدت کوتاهی اعمال شد و رفت و آمد دوباره ازسر گرفته شد.

اکنون مرز اسلام قلعه باز است و روزانه ده‌ها تن از این مرز گذر می‌کنند.

باشنده‌گان ولایت هرات – که در مرز با ایران استند – می‌گویند که این روند آنان را نگران ساخته‌است.

محمد سلیم نبی‌زاده، باشندۀ هرات گفت: «تقاضا و خواست ما از مسؤولین ذیربط صحت عامه این است که تدابیر جدی در مقابل ویروس کرونا بگیرند.»

عزیز احمد محمدی، باشندۀ دیگر هرات نیز افزود: «باشنده‌گان هرات تشویش زیاد دارند. ما از دولت و کارمندان صحت‌عامه تقاضا می‌کنیم که برای جلوگیری از شیوع این ویروس بیشتر کار کنند.»

ویروس کرونا یا کوید ۱۹ – نامی که سازمان بهداشت جهانی بر آن گذاشته است، نخستین‌بار در شهر ووهان چین شیوع کرد که تاکنون جان بیش از دوهزارتن را در چین گرفته‌است و نزدیک به هشتادهزار تن را مبتلا کرده‌است.

هم‌رسانی کنید