Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۱۶ پولیس در حملۀ طالبان در کندز جان باختند

مقام‌های محلی ولایت کندز روز سه شنبه (۳۰ میزان) می گویند که ۱۶ پولیس در حملۀ گروهی جنگجویان طالبان بر ولسوالی علی ‌آباد این ولایت، جان باختند و دو تن دیگر آنن، زخم برداشته اند.

عبدالرشید بشیر، فرمانده پولیس کندز افزود که ده‌ ها طالب مسلح نیمه شب گذشته بر پاسگاهای نیروهای محلی و امنیتی در بخش‌های از علی‌ آباد یورش بردند که درنتیجۀ آن به هر دو طرف تلفات، وارد شده است.

او می افزاید: "نیروهای دولتی در روزهای پسین عملیات نابود سازی طالبان را دراین ولسوالی آغاز کرده بودند و در نتیجۀ این عملیات، به طالبان تلفات سنگین وارد شده است. اما طالبان سر انجام شب گذشته به خاطر انتقام جویی از یک نقطۀ ضعف استفاده کردند و بر بخش‌های این ولسوالی حمله کردند."

او همچنان، جان باختن فرمانده پولیس علی ‌آباد را در این درگیری رد کرد، اما تأیید می کند که آمر محمود، فرمانده یک پاسگاه ۲۰ نفری در این نبرد، جان باخته است.

یک سرباز که از این حملات جان سالم بدر برده است، می گوید: "من در حدود یک ساعت با طالبان جنگیدم و دراین یک ساعت بسیاری از همکارانم در برابر چشمانم کشته شدند که برایم بسیار سخت تمام شد. پس از یک ساعت نبرد و با رسیدن نیروهای کمکی، من از محل فرار کردم."

پولیس کندز می ‌افزاید که درگیری پس از رسیدن نیروهای تازه نفس به محل جنگ، طالبان از محل فرار کردند.

طالبان نیز تأیید می کنند که بر چندین پاسگاه در این ولسوالی، حمله کرده اند.

۱۶ پولیس در حملۀ طالبان در کندز جان باختند

فرمانده پولیس کندز ادعا می‌کند که در این درگیری به طالبان نیز تلفات وارد شده است.

Thumbnail

مقام‌های محلی ولایت کندز روز سه شنبه (۳۰ میزان) می گویند که ۱۶ پولیس در حملۀ گروهی جنگجویان طالبان بر ولسوالی علی ‌آباد این ولایت، جان باختند و دو تن دیگر آنن، زخم برداشته اند.

عبدالرشید بشیر، فرمانده پولیس کندز افزود که ده‌ ها طالب مسلح نیمه شب گذشته بر پاسگاهای نیروهای محلی و امنیتی در بخش‌های از علی‌ آباد یورش بردند که درنتیجۀ آن به هر دو طرف تلفات، وارد شده است.

او می افزاید: "نیروهای دولتی در روزهای پسین عملیات نابود سازی طالبان را دراین ولسوالی آغاز کرده بودند و در نتیجۀ این عملیات، به طالبان تلفات سنگین وارد شده است. اما طالبان سر انجام شب گذشته به خاطر انتقام جویی از یک نقطۀ ضعف استفاده کردند و بر بخش‌های این ولسوالی حمله کردند."

او همچنان، جان باختن فرمانده پولیس علی ‌آباد را در این درگیری رد کرد، اما تأیید می کند که آمر محمود، فرمانده یک پاسگاه ۲۰ نفری در این نبرد، جان باخته است.

یک سرباز که از این حملات جان سالم بدر برده است، می گوید: "من در حدود یک ساعت با طالبان جنگیدم و دراین یک ساعت بسیاری از همکارانم در برابر چشمانم کشته شدند که برایم بسیار سخت تمام شد. پس از یک ساعت نبرد و با رسیدن نیروهای کمکی، من از محل فرار کردم."

پولیس کندز می ‌افزاید که درگیری پس از رسیدن نیروهای تازه نفس به محل جنگ، طالبان از محل فرار کردند.

طالبان نیز تأیید می کنند که بر چندین پاسگاه در این ولسوالی، حمله کرده اند.

هم‌رسانی کنید