Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۱۸ هزار سرباز پولیس در پانزده سال اخیر در هلمند کشته شدند

آقا نور کینتوز، فرمانده پولیس هلمند در جنوب کشور امروز (چهارشنبه ۶ حمل) در یک نشست خبری گفت که در پانزده سال  اخیر بیش از هژده هزار سرباز و افسر پولیس در جریان نبردها در این ولایت کشته شده اند.
 
وی می افزاید که در جریان این نبردها هزارها جنگ افزار سبک و سنگین نیز ناپدید شدهاند.
 
آقای کینتوز می افزاید که سند های دست داشته نشان میدهند که تمامی این سربازان در نبرد با هراس افگنان کشته شده اند.
 
کینتوز گفته است:"هژده هزار سرباز پولیس در جریان شانزده سال اخیر کشته شده اند. ما به خون هرکدام از این سربازان احترام داریم. جنگ ها برای مدتی زیادی در این جا ادامه داشتند و ما همچنان با طالبان مسلح درگیر استیم."
 
فرمانده پولیس کندز میگوید که درین نبرد ها هزار ها جنگ افزار نیز ناپدید شده اند.
 
شورای ولایتی هلمند این ارقام را تگان دهنده میداند و میگوید که حکومت باید جلو این تلفات را بگیرد.
 
کریم اتل، رییس شورای ولایتی هلمند گفته است:"جنگ هلمند چهل فیصد جنگ کشور را تشکیل میدهد. اگر از تلفات نظامیان جلوگیری نشود، در سال های اخیر این آمار بلند خواهد رفت."
 
در همین حال شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی این ارقام را تگان دهنده میدانند خوانده از حکومت خواسته است تا اقداماتی را برای کاهش تلفات میان نظامیان پولیس روی دست گیرد.
فعالان جامعه مدنی هلمند علت افزایش را تلفات نیروهای امنیتی را در مدیریت ناسالم میدانند.
 
عبدالحق زواکمن، فعال جامعه مدنی هلمند گفته است:" عبدالحق زواکمن فعال جامعه مدني گفت:ما بر تلفات زیادی نیروهای امنیت غمگین استیم و سبب کشته شدن این تمامی نیروی ها مدیریت نادرست جنگ است، و تا حال شمار دقیق کشته شدهگان اردی ملی معلوم نیست انها از پولیس ملی تلفاتی بیشتری دارند."
 
این گفته ها در حالی ابراز میشوند که هنوز هم نیروهای دولتی در هلمند در شهر و چندین ولسوالی دیگر با هراس افگنان در نبرد هستند.

۱۸ هزار سرباز پولیس در پانزده سال اخیر در هلمند کشته شدند

کریم اتل، رییس شورای ولایتی هلمند گفته است:"جنگ هلمند چهل فیصد جنگ کشور را تشکیل میدهد. اگر از تلفات نظامیان جلوگیری نشود، در سال های اخیر این آمار بلند خواهد رفت."

Thumbnail

آقا نور کینتوز، فرمانده پولیس هلمند در جنوب کشور امروز (چهارشنبه ۶ حمل) در یک نشست خبری گفت که در پانزده سال  اخیر بیش از هژده هزار سرباز و افسر پولیس در جریان نبردها در این ولایت کشته شده اند.
 
وی می افزاید که در جریان این نبردها هزارها جنگ افزار سبک و سنگین نیز ناپدید شدهاند.
 
آقای کینتوز می افزاید که سند های دست داشته نشان میدهند که تمامی این سربازان در نبرد با هراس افگنان کشته شده اند.
 
کینتوز گفته است:"هژده هزار سرباز پولیس در جریان شانزده سال اخیر کشته شده اند. ما به خون هرکدام از این سربازان احترام داریم. جنگ ها برای مدتی زیادی در این جا ادامه داشتند و ما همچنان با طالبان مسلح درگیر استیم."
 
فرمانده پولیس کندز میگوید که درین نبرد ها هزار ها جنگ افزار نیز ناپدید شده اند.
 
شورای ولایتی هلمند این ارقام را تگان دهنده میداند و میگوید که حکومت باید جلو این تلفات را بگیرد.
 
کریم اتل، رییس شورای ولایتی هلمند گفته است:"جنگ هلمند چهل فیصد جنگ کشور را تشکیل میدهد. اگر از تلفات نظامیان جلوگیری نشود، در سال های اخیر این آمار بلند خواهد رفت."
 
در همین حال شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی این ارقام را تگان دهنده میدانند خوانده از حکومت خواسته است تا اقداماتی را برای کاهش تلفات میان نظامیان پولیس روی دست گیرد.
فعالان جامعه مدنی هلمند علت افزایش را تلفات نیروهای امنیتی را در مدیریت ناسالم میدانند.
 
عبدالحق زواکمن، فعال جامعه مدنی هلمند گفته است:" عبدالحق زواکمن فعال جامعه مدني گفت:ما بر تلفات زیادی نیروهای امنیت غمگین استیم و سبب کشته شدن این تمامی نیروی ها مدیریت نادرست جنگ است، و تا حال شمار دقیق کشته شدهگان اردی ملی معلوم نیست انها از پولیس ملی تلفاتی بیشتری دارند."
 
این گفته ها در حالی ابراز میشوند که هنوز هم نیروهای دولتی در هلمند در شهر و چندین ولسوالی دیگر با هراس افگنان در نبرد هستند.

هم‌رسانی کنید