Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انفجار در داخل دانشگاۀ غزنی؛ ۲۳ دانشجو زخمی شده‌اند

در نتیجۀ یک انفجار در داخل دانشگاۀ ولایت غزنی، دست‌کم ۲۳ دانشجو زخمی شده‌اند.

فرماندهی پولیس غزنی، می‌گوید که این انفجار حوالی ساعت (۱۰:۱۰) پیش از چاشت امروز (سه‌شنبه، ۱۶میزان) در داخل یک صنف در این دانشگاه رخ داد. 

فرماندهی پولیس غزنی، در خبرنامه‌یی که نشر کرده، گفته‌است که این رویداد در نتیجۀ انفجار یک ماین جاسازی شده در داخل صنف مربوط به دانشجویان دانشکدۀ زنان و ادبیات دری، رخ داده‌است.

به گفتۀ فرماندهی پولیس غزنی، هژده دانشجوی دختر نیز در میان زخمیان این رویداد استنند.

در همین حال، بازمحمد همت، رییس شفاخانۀ ولایتی غزنی می‌گوید که زخمیان این رویداد برای درمان به این شفاخانه انتقال یافته‌اند.

هیچ گروهی به شمول طالبان تاکنون مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

انفجار در داخل دانشگاۀ غزنی؛ ۲۳ دانشجو زخمی شده‌اند

بازمحمد همت، رییس شفاخانۀ ولایتی غزنی می‌گوید که زخمیان این رویداد برای درمان به این شفاخانه، انتقال یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

در نتیجۀ یک انفجار در داخل دانشگاۀ ولایت غزنی، دست‌کم ۲۳ دانشجو زخمی شده‌اند.

فرماندهی پولیس غزنی، می‌گوید که این انفجار حوالی ساعت (۱۰:۱۰) پیش از چاشت امروز (سه‌شنبه، ۱۶میزان) در داخل یک صنف در این دانشگاه رخ داد. 

فرماندهی پولیس غزنی، در خبرنامه‌یی که نشر کرده، گفته‌است که این رویداد در نتیجۀ انفجار یک ماین جاسازی شده در داخل صنف مربوط به دانشجویان دانشکدۀ زنان و ادبیات دری، رخ داده‌است.

به گفتۀ فرماندهی پولیس غزنی، هژده دانشجوی دختر نیز در میان زخمیان این رویداد استنند.

در همین حال، بازمحمد همت، رییس شفاخانۀ ولایتی غزنی می‌گوید که زخمیان این رویداد برای درمان به این شفاخانه انتقال یافته‌اند.

هیچ گروهی به شمول طالبان تاکنون مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید