Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ارتش ۳۰درصد جنگ‌های هوایی را با هواپیماهای سوپرتکانو انجام می‌دهد

یک سال پس از آغاز کار هواپیماهای نظامی «ای ۲۹ یا سوپر تکانو» در افغانستان، وزارت دفاع ملی می گوید که بیش از ۳۰ درصد جنگ‎های هوایی ارتش، با همین هواپیماها انجام می‎شوند.

به گفتۀ این وزارت، هر روز، در حدود پانزده عملیات جنگی هوایی در کشور، از سوی ارتش راه اندازی می‎شود و از این میان، پنج عملیات را جنگنده های سوپر تکانو به پیش می‌برند.

محمد رادمنش، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی در این باره می‎گوید: «سرعت بیشتر در فعالیت محاربوی و هدف دقیق تر، بر اساس همان دستگاه های الکترونیکی یی که در آن است، این هواپیماها انجام وظیفه می‌کنند. ما زیادتر فعالیت‌هایی‌که با این هواپیماها انجام می‌دهیم در شرق، جنوب غرب افغانستان و شمال افغانستان است.» 

در حالی که در ماه های اخیر، بیشتر از هر زمانی، بار جنگ افغانستان را، نیروهای دولتی به دوش می کشند، تکیه کردن ارتش به حمله های هوایی، نیز افزایش یافته است.

چیزیکه گاه این نیروها را، از بهر آسیب پذیری غیرنظامیان در چنین حمله ها، با انتقادهایی هم روبرو کرده است.

نثار احمد غوریانی، رییس کمیسیون دفاعی مجلس نماینده گان گفت: «این هواپیماها کارهای زیادی کرده اند و ما می‎خواهیم که در این راستا، اول شمار این هواپیماها را زیاد کنند و طیاره های پیشرفته تری را به اردو داده شود تا عملیات های بهتر را انجام بدهند.»

نذیر احمدزی، عضو مجلس نماینده گان نیز افزود: «جنگ افغانستان، یک جنگ داخلی نه؛ بل یک جنگ خارجی است و این جنگ را باید خود نیروهای دولتی به پیش ببرند. پس برای این باید هم در بخش زمینی کمک شویم و هم در بخش هوایی.»

هواپیماهای امریکایی «ای ۲۹» یک سال پیش، به ارتش افغانستان کمک شد و در این مدت، شماری از خلبانان ارتش نیز در ایالات متحده امریکا، چگونگی پرواز با  این هواپیماها را آموزش دیدند.

این هواپیما ها نیرومند‌ترین جنگ ‌افزارها چون ماشیندار، موشک انداز ها و بم‌ افگن ها را در بال های خود جا داده اند.

ارتش ۳۰درصد جنگ‌های هوایی را با هواپیماهای سوپرتکانو انجام می‌دهد

در حال حاضر، ارتش افغانستان ۲۰ فروند هواپیمای سوپرتکانو دارد و انتظار می‌رود تا اخیر امسال، این شمار به ۲۶ فروند افزایش یابد.

تصویر بندانگشتی

یک سال پس از آغاز کار هواپیماهای نظامی «ای ۲۹ یا سوپر تکانو» در افغانستان، وزارت دفاع ملی می گوید که بیش از ۳۰ درصد جنگ‎های هوایی ارتش، با همین هواپیماها انجام می‎شوند.

به گفتۀ این وزارت، هر روز، در حدود پانزده عملیات جنگی هوایی در کشور، از سوی ارتش راه اندازی می‎شود و از این میان، پنج عملیات را جنگنده های سوپر تکانو به پیش می‌برند.

محمد رادمنش، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی در این باره می‎گوید: «سرعت بیشتر در فعالیت محاربوی و هدف دقیق تر، بر اساس همان دستگاه های الکترونیکی یی که در آن است، این هواپیماها انجام وظیفه می‌کنند. ما زیادتر فعالیت‌هایی‌که با این هواپیماها انجام می‌دهیم در شرق، جنوب غرب افغانستان و شمال افغانستان است.» 

در حالی که در ماه های اخیر، بیشتر از هر زمانی، بار جنگ افغانستان را، نیروهای دولتی به دوش می کشند، تکیه کردن ارتش به حمله های هوایی، نیز افزایش یافته است.

چیزیکه گاه این نیروها را، از بهر آسیب پذیری غیرنظامیان در چنین حمله ها، با انتقادهایی هم روبرو کرده است.

نثار احمد غوریانی، رییس کمیسیون دفاعی مجلس نماینده گان گفت: «این هواپیماها کارهای زیادی کرده اند و ما می‎خواهیم که در این راستا، اول شمار این هواپیماها را زیاد کنند و طیاره های پیشرفته تری را به اردو داده شود تا عملیات های بهتر را انجام بدهند.»

نذیر احمدزی، عضو مجلس نماینده گان نیز افزود: «جنگ افغانستان، یک جنگ داخلی نه؛ بل یک جنگ خارجی است و این جنگ را باید خود نیروهای دولتی به پیش ببرند. پس برای این باید هم در بخش زمینی کمک شویم و هم در بخش هوایی.»

هواپیماهای امریکایی «ای ۲۹» یک سال پیش، به ارتش افغانستان کمک شد و در این مدت، شماری از خلبانان ارتش نیز در ایالات متحده امریکا، چگونگی پرواز با  این هواپیماها را آموزش دیدند.

این هواپیما ها نیرومند‌ترین جنگ ‌افزارها چون ماشیندار، موشک انداز ها و بم‌ افگن ها را در بال های خود جا داده اند.

هم‌رسانی کنید