تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ درگیری‌ها در ولسوالی خواجه غار ولایت تخار

مقام‌های محلی ولايت تخار روز دوشنبه (۱۸سنبله) می‌گويند كه در درگيری ميان نيروهای دولتی و طالبان نزديک به ٣٠ جنگجوی طالب كشته شدند.

محمدجواد هجری، سخنگوی والی تخار ادعا می‌کند که اين جنگجويان طالب در ولسوالی ينگه قلعۀ ولايت تخار كشته شدند و مولوی عثمانی، مسؤول واحد لايزری این گروه نیز، مشمول كشته شده‌گان است.

او افزود که شب گذشته طالبان بر ولسوالی‌های خواجه غار و ينگه قلعه حمله كرده بودند كه با مقاومت نيروهای دولتی روبه‎رو شدند.

او می‌افزاید که هم‌اكنون نيز درگيری‌های پراكنده در اطراف اين دو ولسوالی، ادامه دارد.

هر چند گزارش‌های نشر شده كه طالبان وارد مركز ولسوالی خواجه غار شده‌اند، اما سخنگوی والی تخار آن را تأیيد می‌كند.

به‌گفتۀ سخنگوی والی تخار در اين درگيری‌ها به نيروهای دولتی آسيب نرسيده‌است.

ادامۀ درگیری‌ها در ولسوالی خواجه غار ولایت تخار

مقام‌های محلی تأیید می‌کنند که طالبان شب گذشته بر ولسوالی‌های خواجه غار و ینگه قلعه حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی رو به‌رو شدند.

Thumbnail

مقام‌های محلی ولايت تخار روز دوشنبه (۱۸سنبله) می‌گويند كه در درگيری ميان نيروهای دولتی و طالبان نزديک به ٣٠ جنگجوی طالب كشته شدند.

محمدجواد هجری، سخنگوی والی تخار ادعا می‌کند که اين جنگجويان طالب در ولسوالی ينگه قلعۀ ولايت تخار كشته شدند و مولوی عثمانی، مسؤول واحد لايزری این گروه نیز، مشمول كشته شده‌گان است.

او افزود که شب گذشته طالبان بر ولسوالی‌های خواجه غار و ينگه قلعه حمله كرده بودند كه با مقاومت نيروهای دولتی روبه‎رو شدند.

او می‌افزاید که هم‌اكنون نيز درگيری‌های پراكنده در اطراف اين دو ولسوالی، ادامه دارد.

هر چند گزارش‌های نشر شده كه طالبان وارد مركز ولسوالی خواجه غار شده‌اند، اما سخنگوی والی تخار آن را تأیيد می‌كند.

به‌گفتۀ سخنگوی والی تخار در اين درگيری‌ها به نيروهای دولتی آسيب نرسيده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره