تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۳۵ مرکز بهداشتی در ارزگان بدلیل نا امنی‎ها بسته شده‎اند

مسؤولان صحت عامه ولایت ارزگان می‏ گویند که ۳۵ مرکز بهداشتی در این ولایت بدلیل نا امنی‏ ها و تهدیدهای طالبان، بسته شده اند.

خان آقا  میاخیل، رییس صحت ولایت ارزگان می‎افزاید که طالبان در بدل اجازۀ فعالیت این مرکزها، خواست هایی دارد و تأکید بر عملی شدن این خواست‎ها از سوی مقام های محلی ارزگان دارد.

وی در این باره گفت: «تلاش ها در سطوح ولایتی، والی و شورای ولایتی و موسفیدان جریان دارد با مخالفان به تماس استیم که بتوانیم مشکلات را حل کنیم.»

اما گروه طالبان در بارۀ این ادعا تاکنون چیزی نگفته است.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان از بی پروایی حکومت در تأمین امنیت مرکزهای بهداشتی در بخش های جنگ زده انتقاد می کنند و می گویند که حکومت باید اقدامات جدی را برای تأمین امنیت این بخش ها روی دست گیرد.

حبیب افغان، عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت: «حکومت برعکس این که خدمت کرده بتواند، نتوانست کوتاه آمده مخالفان ساحه زیادی را به دست دارند.»

 با این همه، مسؤولان در وزارت صحت عامه، از تلاش ها برای دوباره فعال شدن این مرکزها خبر می دهند.

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت، چهل در صد مردم در کشور به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند. نبود مرکزهای بهداشتی در بخش های دور دست و جنگ زده و نیز سطح پایین عرضه خدمات بهداشتی در این مناطق سبب شده اند تا سالانه ده ها هزارتن از شهروندان کشور، بیماران شان را برای درمان به بیرون از کشور ببرند.

۳۵ مرکز بهداشتی در ارزگان بدلیل نا امنی‎ها بسته شده‎اند

از میان ۴۹ مرکز بهداشتی در ولایت ارزگان، هم اکنون ۳۵ مرکز آن به دلیل تهدیدهای امنیتی بسته شده اند و باشنده گان این ولایت را با دشواری های زیادی روبرو کرده است.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان صحت عامه ولایت ارزگان می‏ گویند که ۳۵ مرکز بهداشتی در این ولایت بدلیل نا امنی‏ ها و تهدیدهای طالبان، بسته شده اند.

خان آقا  میاخیل، رییس صحت ولایت ارزگان می‎افزاید که طالبان در بدل اجازۀ فعالیت این مرکزها، خواست هایی دارد و تأکید بر عملی شدن این خواست‎ها از سوی مقام های محلی ارزگان دارد.

وی در این باره گفت: «تلاش ها در سطوح ولایتی، والی و شورای ولایتی و موسفیدان جریان دارد با مخالفان به تماس استیم که بتوانیم مشکلات را حل کنیم.»

اما گروه طالبان در بارۀ این ادعا تاکنون چیزی نگفته است.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان از بی پروایی حکومت در تأمین امنیت مرکزهای بهداشتی در بخش های جنگ زده انتقاد می کنند و می گویند که حکومت باید اقدامات جدی را برای تأمین امنیت این بخش ها روی دست گیرد.

حبیب افغان، عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت: «حکومت برعکس این که خدمت کرده بتواند، نتوانست کوتاه آمده مخالفان ساحه زیادی را به دست دارند.»

 با این همه، مسؤولان در وزارت صحت عامه، از تلاش ها برای دوباره فعال شدن این مرکزها خبر می دهند.

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت، چهل در صد مردم در کشور به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند. نبود مرکزهای بهداشتی در بخش های دور دست و جنگ زده و نیز سطح پایین عرضه خدمات بهداشتی در این مناطق سبب شده اند تا سالانه ده ها هزارتن از شهروندان کشور، بیماران شان را برای درمان به بیرون از کشور ببرند.

هم‌رسانی کنید