تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

۳۸ تن در یک عملیات ویژه از زندان طالبان آزاد شدند

وزارت دفاع ملی می‌گوید که سی‌وهشت تن به شمول نظامی و غیرنظامی که در ولسوالی آب‌بند ولایت غزنی در بند طالبان بودند، در یک عملیات ویژه نیروهای ارتش آزاد شدند.

در همین حال، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی در دیدار با این نظامیان، بیرون شدن نیروی‌های خارجی را از کشور یک موضوع سیاسی می‌داند و بر توانمندی نیروهای ارتش در نبرد در برابر هراس‌افگنان تاکید می ورزد.

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع گفت: «همان گونه که وعده کرده بودیم به لانه‌های دشمن می‌رویم. مثال آنرا شما می‌بینید که نیروهای قهرمان کوماندو در ولسوالی آب‌بند غزنی ثابت ساختند. ما نمی‌گذاریم که دشمن زنده‌گی آرام مردم ما را ناآرام بسازد.»

در همین حال، فرمانده نیروهای ویژه ارتش می‌گوید که ماهانه در حدود سه صد عملیات ویژه را در بخش‌های گونه‌گون کشور در برابر هراس‌افگنان راه‌اندازی می‌کنند.

بسم الله وزیری، فرمانده قول اردوی عملیات‌های خاص وزارت دفاع ملی، گفت: «حد اوسط در طول یک شبانه روز پنج تا ده عملیات بر ضد دشمن انجام می‌دهیم.»

در میان آزاد شده‌گان سه جوان به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند.

عبدالرشید که شش ماه پیش هنگامی که از زابل برای سپری کردن تعطیلاتش به کابل می‌آمد در شاهراه کابل قندهار از سوی طالبان بازداشت شد.

با آن که وی بیش از هفتاد روز در بند طالبان بود، اما می‌گوید که برای دفاع از وطن بار دیگر جنگ‌افزار برمی‌دارد.

افغانستان

۳۸ تن در یک عملیات ویژه از زندان طالبان آزاد شدند

وزارت دفاع ملی می‌گوید نیروهای ویژه ارتش در یک عملیات ۳۸ تن را از یک زندان طالبان در ولسوالی آب‌بند ولایت غزنی آزاد ساختند.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی می‌گوید که سی‌وهشت تن به شمول نظامی و غیرنظامی که در ولسوالی آب‌بند ولایت غزنی در بند طالبان بودند، در یک عملیات ویژه نیروهای ارتش آزاد شدند.

در همین حال، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی در دیدار با این نظامیان، بیرون شدن نیروی‌های خارجی را از کشور یک موضوع سیاسی می‌داند و بر توانمندی نیروهای ارتش در نبرد در برابر هراس‌افگنان تاکید می ورزد.

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع گفت: «همان گونه که وعده کرده بودیم به لانه‌های دشمن می‌رویم. مثال آنرا شما می‌بینید که نیروهای قهرمان کوماندو در ولسوالی آب‌بند غزنی ثابت ساختند. ما نمی‌گذاریم که دشمن زنده‌گی آرام مردم ما را ناآرام بسازد.»

در همین حال، فرمانده نیروهای ویژه ارتش می‌گوید که ماهانه در حدود سه صد عملیات ویژه را در بخش‌های گونه‌گون کشور در برابر هراس‌افگنان راه‌اندازی می‌کنند.

بسم الله وزیری، فرمانده قول اردوی عملیات‌های خاص وزارت دفاع ملی، گفت: «حد اوسط در طول یک شبانه روز پنج تا ده عملیات بر ضد دشمن انجام می‌دهیم.»

در میان آزاد شده‌گان سه جوان به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند.

عبدالرشید که شش ماه پیش هنگامی که از زابل برای سپری کردن تعطیلاتش به کابل می‌آمد در شاهراه کابل قندهار از سوی طالبان بازداشت شد.

با آن که وی بیش از هفتاد روز در بند طالبان بود، اما می‌گوید که برای دفاع از وطن بار دیگر جنگ‌افزار برمی‌دارد.

هم‌رسانی کنید