Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۶۰۰ میلیون دالر وعده شده به افغانستان در دیوار مکسیکو هزینه میشود

اداره دانلد ترمپ رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا بیش از شش صد میلیون دالر را از بودجه‌یی که به نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص یافته است، در ساخت دیوار مرزی با مکسیکو به مصرف خواهد رساند.

پتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع ملی امریکا می‌گوید که از یک اعشاریه پنج میلیارد دالری که از بودجه پنتاگون برای ساخت دیوار میان ایالات متحده امریکا و مکزیک اختصاص داده شده بود، بخشی از این پول از بودیجه‌یی تامین خواهد شد که برای افغانستان تعهد شده بود.

پتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، گفت: «من پول دیگری را برای دیوار مرزی برنامه ریزی نخواهم کرد. یک و نیم میلیارد دالر برای ساخت این دیوار برنامه‌ ریزی شده بود. بخشی از این پول از صرفه جویی‌ها یا هر واژه دیگری که بگوییم، این پول به افغانستان استفاد می‌شد، تعهد شده است. ما مردمان هوشیاری در این بخش داریم و ما راه‌های را که بر آماده‌گی‌های ما اثر نگذارد در می‌یابیم.»

یک مقام امریکایی به رویترز گفته است که از یک اعشاریه پنج میلیارد دالری که  برای ساخت دیوار مرزی میان ایالات متحده  و مکزیک اختصاص داده شده است، شش صد و چهار میلیون دالر آن بخشی از پولی است که برای نیروهای امنیتی افغان از بهر پیکار با هراس افگنی و گروه طالبان اختصاص یافته بود.

این در حالی است که امسال ایالات متحده چهار اعشاریه نه میلیارد دالر را برای پشتیبانی از نیروهای افغان اختصاص داده بود.

این مقام امریکایی گفت: «عملی سازی تعهد ما هزینه کمتری نسبت به آن‌چه ما فکر می‌کردیم برداشته است.»

حکومت افغانستان و نیز دفتر شورای امنیت ملی در این باره چیزی نمی‌گویند.

پیش از این رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا بودجه پنج اعشاریه هفت میلیارد دالری را از بهر ساخت دیوار مرزی به گنکره امریکا پیشنهاد کرده بود، اما این بودجه با مخالفت نماینده‌گان مجلس این کشور در گنگره روبرو شد.

ساخت دیوار مکسیکو و پایان دادن به جنگ افغانستان از مهم ترین وعده‌های ترمپ در پیکارهای انتخاباتی  بود.

این در حالی است که ایالات متحده برای پایان جنگ هفده ساله طالبان با حکومت افغانستان، ششمین دور گفت‌وگوها را نیز به پایان رسانیده‌است و هر دو طرف از این گفت‌وگوها ابراز خوش بینی کرده‌اند.

۶۰۰ میلیون دالر وعده شده به افغانستان در دیوار مکسیکو هزینه میشود

یک مقام امریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که بیش از شش صد میلیون دالر از پول وعده شده به افغانستان در ساخت دیوار مرزی میان ایالات متحده و مکسیکو به مصرف خواهد رسید.

Thumbnail

اداره دانلد ترمپ رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا بیش از شش صد میلیون دالر را از بودجه‌یی که به نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص یافته است، در ساخت دیوار مرزی با مکسیکو به مصرف خواهد رساند.

پتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع ملی امریکا می‌گوید که از یک اعشاریه پنج میلیارد دالری که از بودجه پنتاگون برای ساخت دیوار میان ایالات متحده امریکا و مکزیک اختصاص داده شده بود، بخشی از این پول از بودیجه‌یی تامین خواهد شد که برای افغانستان تعهد شده بود.

پتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، گفت: «من پول دیگری را برای دیوار مرزی برنامه ریزی نخواهم کرد. یک و نیم میلیارد دالر برای ساخت این دیوار برنامه‌ ریزی شده بود. بخشی از این پول از صرفه جویی‌ها یا هر واژه دیگری که بگوییم، این پول به افغانستان استفاد می‌شد، تعهد شده است. ما مردمان هوشیاری در این بخش داریم و ما راه‌های را که بر آماده‌گی‌های ما اثر نگذارد در می‌یابیم.»

یک مقام امریکایی به رویترز گفته است که از یک اعشاریه پنج میلیارد دالری که  برای ساخت دیوار مرزی میان ایالات متحده  و مکزیک اختصاص داده شده است، شش صد و چهار میلیون دالر آن بخشی از پولی است که برای نیروهای امنیتی افغان از بهر پیکار با هراس افگنی و گروه طالبان اختصاص یافته بود.

این در حالی است که امسال ایالات متحده چهار اعشاریه نه میلیارد دالر را برای پشتیبانی از نیروهای افغان اختصاص داده بود.

این مقام امریکایی گفت: «عملی سازی تعهد ما هزینه کمتری نسبت به آن‌چه ما فکر می‌کردیم برداشته است.»

حکومت افغانستان و نیز دفتر شورای امنیت ملی در این باره چیزی نمی‌گویند.

پیش از این رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا بودجه پنج اعشاریه هفت میلیارد دالری را از بهر ساخت دیوار مرزی به گنکره امریکا پیشنهاد کرده بود، اما این بودجه با مخالفت نماینده‌گان مجلس این کشور در گنگره روبرو شد.

ساخت دیوار مکسیکو و پایان دادن به جنگ افغانستان از مهم ترین وعده‌های ترمپ در پیکارهای انتخاباتی  بود.

این در حالی است که ایالات متحده برای پایان جنگ هفده ساله طالبان با حکومت افغانستان، ششمین دور گفت‌وگوها را نیز به پایان رسانیده‌است و هر دو طرف از این گفت‌وگوها ابراز خوش بینی کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید