تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هفت روز پس از آغاز ثبت‌ نام‎ها مشارکت مردم هم‌چنان پایین است

با گذشت هفت روز از آغاز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در کشور، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید میزان مشارکت مردم در این روند، همچنان پایین است.

به گفتۀ ملیحه حسن، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در این هفت روز، ۱۸۹هزار و ۶۱تن در سراسر کشور، نام‌های شان را ثبت کرده‌اند: «حضور مردم برای ثبت نام در مرکزهای رأی دهی متأسفانه قناعت بخش نیست.»

در همین حال، احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمد شاه مسعود علت کمرنگ بودن حضور مردم در روند ثبت‌ نام‌های رأی‌دهنده‌گان را تقلب و بد نامی‌های انتخابات گذشته می‌داند و از مردم می‎خواهد که با حضور گسترده در مرکزهای ثبت نام‌ها و شرکت در انتخابات، اجازۀ تکرار تقلب‎های گذشته را ندهند: «اگر ما میدان را ترک بگویم و رها کنیم، مطمینأ همان تقلب کاران، همان جعل کاران و همان کسانی‌که در واقع رأی مردم را و حق تعیین سرنوشت مردم را دزدیدند دوباره پس سر کار میایند.»

این در حالی است که پیش از این، رهبران حکومت، از عالمان دین، فعالان جامعۀ مدنی و زنان در کشور خواسته اند که مردم را در بارۀ انتخابات و ثبت نام برای آن، آگاهی دهند.

همزمان با این، احزاب سیاسی در ولایت بدخشان نیز به منظور آگاهی دهی مردم از این روند، یگ گروه هماهنگی را ایجاد کرده اند و باشنده‎گان این ولایت، پیکاری را به راه انداخته اند.

اما، شهروندان کشور، تهدیدات امنیتی و پیمان شکنی‌های اعضای مجلس نماینده‌گان را از دلایل عدم حضور شان در مرکزهای ثبت نام‎های رأی‎دهنده‎گان می‎گویند.

با این همه، عبدلوهاب وردک، معاون رییس ستاد ارتش ملی در بخش هوایی، هنگام ثبت نامش در یکی از مرکزهای ثبت نام‌ها در کابل به مردم اطمینان می‌دهد که امنیت انتخابات را تأمین خواهند کرد: «در تمام افغانستان امنیت از سوی کمیسیون تعیین شده به گونۀ کامل گرفته می‎شود.»

هفتۀ پیش، معاذالله دولتی عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت که اشتراک مردم در مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان هنوز هم آهسته است. او گفت که این کمیسیون می‌خواهد ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن را برای اشتراک در انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی ثبت نام کند.

به گفتۀ او، آماری که کمیسیون دریافت کرده است نشان می‌دهد که با توجه به اشتراک مردم، این نهاد به هدف تعیین شده اش نخواهد رسید. اما او گفت که با توجه به تلاش‌ها برای آگاهی‌دهی مردم، آنان امیدوار استند که اشتراک مردم در این روند بیشتر شود.

بربنیاد تقویم کمیسیون مستقل انتخابات، مرحلۀ نخست روند ثبت نام‌های رأی‎دهنده‎گان تا ۲۳ ثور در مرکزهای ولایت‎ها و از ۲۵ ماه ثور تاهفتم جوزا در مرکز ولسوالی‌ها و از نهم جوزا تا ۲۲ جوزا در روستاهای کشور ادامه خواهد یافت.

هفت روز پس از آغاز ثبت‌ نام‎ها مشارکت مردم هم‌چنان پایین است

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند در هفت روز گذشته، ۱۸۹هزار و ۶۱ تن در سراسر کشور، نام‌های شان را ثبت کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

با گذشت هفت روز از آغاز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در کشور، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید میزان مشارکت مردم در این روند، همچنان پایین است.

به گفتۀ ملیحه حسن، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در این هفت روز، ۱۸۹هزار و ۶۱تن در سراسر کشور، نام‌های شان را ثبت کرده‌اند: «حضور مردم برای ثبت نام در مرکزهای رأی دهی متأسفانه قناعت بخش نیست.»

در همین حال، احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمد شاه مسعود علت کمرنگ بودن حضور مردم در روند ثبت‌ نام‌های رأی‌دهنده‌گان را تقلب و بد نامی‌های انتخابات گذشته می‌داند و از مردم می‎خواهد که با حضور گسترده در مرکزهای ثبت نام‌ها و شرکت در انتخابات، اجازۀ تکرار تقلب‎های گذشته را ندهند: «اگر ما میدان را ترک بگویم و رها کنیم، مطمینأ همان تقلب کاران، همان جعل کاران و همان کسانی‌که در واقع رأی مردم را و حق تعیین سرنوشت مردم را دزدیدند دوباره پس سر کار میایند.»

این در حالی است که پیش از این، رهبران حکومت، از عالمان دین، فعالان جامعۀ مدنی و زنان در کشور خواسته اند که مردم را در بارۀ انتخابات و ثبت نام برای آن، آگاهی دهند.

همزمان با این، احزاب سیاسی در ولایت بدخشان نیز به منظور آگاهی دهی مردم از این روند، یگ گروه هماهنگی را ایجاد کرده اند و باشنده‎گان این ولایت، پیکاری را به راه انداخته اند.

اما، شهروندان کشور، تهدیدات امنیتی و پیمان شکنی‌های اعضای مجلس نماینده‌گان را از دلایل عدم حضور شان در مرکزهای ثبت نام‎های رأی‎دهنده‎گان می‎گویند.

با این همه، عبدلوهاب وردک، معاون رییس ستاد ارتش ملی در بخش هوایی، هنگام ثبت نامش در یکی از مرکزهای ثبت نام‌ها در کابل به مردم اطمینان می‌دهد که امنیت انتخابات را تأمین خواهند کرد: «در تمام افغانستان امنیت از سوی کمیسیون تعیین شده به گونۀ کامل گرفته می‎شود.»

هفتۀ پیش، معاذالله دولتی عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت که اشتراک مردم در مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان هنوز هم آهسته است. او گفت که این کمیسیون می‌خواهد ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن را برای اشتراک در انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی ثبت نام کند.

به گفتۀ او، آماری که کمیسیون دریافت کرده است نشان می‌دهد که با توجه به اشتراک مردم، این نهاد به هدف تعیین شده اش نخواهد رسید. اما او گفت که با توجه به تلاش‌ها برای آگاهی‌دهی مردم، آنان امیدوار استند که اشتراک مردم در این روند بیشتر شود.

بربنیاد تقویم کمیسیون مستقل انتخابات، مرحلۀ نخست روند ثبت نام‌های رأی‎دهنده‎گان تا ۲۳ ثور در مرکزهای ولایت‎ها و از ۲۵ ماه ثور تاهفتم جوزا در مرکز ولسوالی‌ها و از نهم جوزا تا ۲۲ جوزا در روستاهای کشور ادامه خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید