Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برکناری هفت مقام در پیوند به حملۀ مهاجمان بر پایگاه نظامی در کابل

رییس‎جمهور غنی امروز (سه‌شنبه، ۱۷دلو) در واکنش به حمله بر یک واحد نیروهای ارتش در نزدیکی دانشگاه مارشال فهیم، هفت مقام امنیتی به‌شمول دوجنرال را، از کارهای‌شان برکنار کرد.
 
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که آقای غنی امروز پس از شنیدن گزارش چه‌گونه‌گی حمله بر یک واحد نیروهای فرقه ۱۱۱ ارتش در نزدیک دانشگاه مارشال فهیم، هفت مقام بلندپایه به‌شمول دوجنرال را، از کارهای‌شان برکنار و آنان را به نهادهای عدلی وقضایی، معرفی کرد.
 
یک‌هفته پیش، درحمله گروهی داعش بر این واحد ارتش در کابل، ۱۱سرباز جان باختند و ۱۶تن دیگر آنان، زخم برداشتند.

برکناری هفت مقام در پیوند به حملۀ مهاجمان بر پایگاه نظامی در کابل

سخنگوی رییس‌جمهور تأیید می‌کند که هفت مقام امنیتی به‌دلیل غفلت وظیفه‌یی از کارهای‌شان، اخراج شده‌اند. 

تصویر بندانگشتی

رییس‎جمهور غنی امروز (سه‌شنبه، ۱۷دلو) در واکنش به حمله بر یک واحد نیروهای ارتش در نزدیکی دانشگاه مارشال فهیم، هفت مقام امنیتی به‌شمول دوجنرال را، از کارهای‌شان برکنار کرد.
 
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که آقای غنی امروز پس از شنیدن گزارش چه‌گونه‌گی حمله بر یک واحد نیروهای فرقه ۱۱۱ ارتش در نزدیک دانشگاه مارشال فهیم، هفت مقام بلندپایه به‌شمول دوجنرال را، از کارهای‌شان برکنار و آنان را به نهادهای عدلی وقضایی، معرفی کرد.
 
یک‌هفته پیش، درحمله گروهی داعش بر این واحد ارتش در کابل، ۱۱سرباز جان باختند و ۱۶تن دیگر آنان، زخم برداشتند.

هم‌رسانی کنید