تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۸۲۱ شهروند خارجی به افغانستان درخواست پناهنده‌گی داده‌اند

بربیناد آمارهای وزارت مهاجرین و عودت کننده‌‎گان، در نزدیک به یک و نیم دهۀ گذشته، ۸۲۱ شهروند خارجی به افغانستان درخواست پناهنده‌گی داده‌اند.

بیشتر این افراد از کشورهای تاجیکستان، ایران و عراق استند و تاکنون سرنوشت شان روشن نیست.

این در حالی‌است که به گفتۀ وزارت مهاجرین، حکومت افغانستان تاکنون قانونی برای چگونگی دادن پناهنده‌گی سیاسی به شهروندان خارجی ندارد.

عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین وعودت کننده‌گان در این باره گفت: «افغانستان فعلأ قانون پناهنده‌گی ندارد، اما طرح این قانون را وزارت مهاجرین ترتیب کرده و به وزارت عدلیه فرستاده‌است که تاکنون آن‌ها تصویب نکرده‌است.»

همایون که شهروند ایران است، یکی از کسانی‌است که در افغانستان درخواست پناهنده‌گی داده‌است.

این جوان ایرانی، می‌گوید نزدیک به بیست روز می‌شود که در گوشه‌یی از شهر کابل در روی جاده‌ها زنده‌گی می‌کند و تااکنون جایی برای زیستن پیدا نکرده‌است: «شش سال است که در افغانستان سکونت دارم – پیش از این در هرات بودم – اما بیست روز است که در کابل استم.»

در همین حال، وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید که طرح قانون چگونگی دادن پناهنده‌گی سیاسی به شهروندان کشورهای دیگر را در آیندۀ نزدیک به کابینه کشور می‌فرستد تا تأیید شود.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه گفت: «وزارت عدلیه افغانستان، طرح قانون پناهنده‌گی را ساخته و آن را به کمیتۀ قوانین جمهوری اسلامی افغانستان سپرده و مورد تأیید نیز قرار گرفته‌است.»

مسؤولان وزارت مهاجرین، می‌گویند که تا تعدیل طرح قانون پناهنده‌گی در کشور، ادارۀ  مهاجرت ملل متحد، مسؤولیت نگهداری از کسانی را در افغانستان به دوش دارد که در افغانستان درخواست پناهنده‌گی داده‌اند.

۸۲۱ شهروند خارجی به افغانستان درخواست پناهنده‌گی داده‌اند

افرادی‌که در افغانستان درخواست پناهنده‌گی سیاسی داده‌اند سرنوشت شان روشن نیست؛ زیرا افغانستان قانون پناهنده‌گی ندارد.

تصویر بندانگشتی

بربیناد آمارهای وزارت مهاجرین و عودت کننده‌‎گان، در نزدیک به یک و نیم دهۀ گذشته، ۸۲۱ شهروند خارجی به افغانستان درخواست پناهنده‌گی داده‌اند.

بیشتر این افراد از کشورهای تاجیکستان، ایران و عراق استند و تاکنون سرنوشت شان روشن نیست.

این در حالی‌است که به گفتۀ وزارت مهاجرین، حکومت افغانستان تاکنون قانونی برای چگونگی دادن پناهنده‌گی سیاسی به شهروندان خارجی ندارد.

عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین وعودت کننده‌گان در این باره گفت: «افغانستان فعلأ قانون پناهنده‌گی ندارد، اما طرح این قانون را وزارت مهاجرین ترتیب کرده و به وزارت عدلیه فرستاده‌است که تاکنون آن‌ها تصویب نکرده‌است.»

همایون که شهروند ایران است، یکی از کسانی‌است که در افغانستان درخواست پناهنده‌گی داده‌است.

این جوان ایرانی، می‌گوید نزدیک به بیست روز می‌شود که در گوشه‌یی از شهر کابل در روی جاده‌ها زنده‌گی می‌کند و تااکنون جایی برای زیستن پیدا نکرده‌است: «شش سال است که در افغانستان سکونت دارم – پیش از این در هرات بودم – اما بیست روز است که در کابل استم.»

در همین حال، وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید که طرح قانون چگونگی دادن پناهنده‌گی سیاسی به شهروندان کشورهای دیگر را در آیندۀ نزدیک به کابینه کشور می‌فرستد تا تأیید شود.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه گفت: «وزارت عدلیه افغانستان، طرح قانون پناهنده‌گی را ساخته و آن را به کمیتۀ قوانین جمهوری اسلامی افغانستان سپرده و مورد تأیید نیز قرار گرفته‌است.»

مسؤولان وزارت مهاجرین، می‌گویند که تا تعدیل طرح قانون پناهنده‌گی در کشور، ادارۀ  مهاجرت ملل متحد، مسؤولیت نگهداری از کسانی را در افغانستان به دوش دارد که در افغانستان درخواست پناهنده‌گی داده‌اند.

هم‌رسانی کنید