تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۸۳ غیر نظامی پس از توافق صلح امریکا و طالبان جان باخته‌اند

حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه‌شنبه (۲۶ حمل) از افزایش حمله‌های طالبان پس از هفتۀ کاهش خشونت‌ها ابراز نگرانی نموده می‌گویند که دست کم ۸۳ غیر نظامی پس از امضای توافق صلح امریکا- طالبان جان باختند و ده ها تن دیگر به شمول زنان و کودکان در جریان این حملات زخم برداشته‌اند. 

در همین حال سخن‌گوی طالبان می‌گوید که این گروه تعهدی برای کاهش خشونت در برابر حکومت افغانستان نداشته است و کاهش خشونت و آتش‌بس در گفت وگوهای میان افغانان مطرح خواهد شد.

ذبیح الله فرهنگ مسوول ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:«طالبان کارمندان بانک رااز موتر پایین کردند و تیر باران کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر از طالبان می خواهد که به اصل حق گشت و گذار و امنیت شخصی شهروندان باید احترام بگذارند. افراد ملکی به مجوع از کسانی گفته می شود که در نهاد های امنیتی کار نمی کنند.»

جاوید فیصل- سخن‌گوی مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در این باره گفت:«حکومت افغانستان از گذشته برای صلح بسیار کوشیده، اما طالبان در برابر افغانان خشونت‌ها را افزایش داده اند برای این که روند صلح به نتیجه برسد، طالبان باید کشتن افغانان را متوقف بسازند و به یک آتش بس دایمی بپیوندند.»

در همین حال طالبان می‌گویند که با ادارۀ کابل هیچ توافقی در بارۀ کاهش خشونت ها ندارند.  

و در توافق نامه صلح با امریکاییان نیز در این باره چیزی گفته نشده است. سخنگوی طالبان می گوید که در باره کاهش عملیات ها با کسی تعهد نشده است و این موضوع در گفت وگوهای میان افغانان مطرح خواهد شد.

ذبیح الله مجاهد- سخن‌گوی طالبان در این باره گفته است:«با اداره کابل هیچ کدام توافقی نداریم که عملیات‌های مان را اجرا نکنیم، و نیز در توافق نامه صلح با امریکاییان نیزدر این باره چیزی گفته نشده است، ما در بارۀ کاهش عملیات‌ها با کسی کدام تعهدی نداریم،این مساله در گفت و گو ها میان افغانان باید بحث شود و بر سر ان توافق صورت گیرد. با داخلی ها کدام توافق نداریم با خارجیان هم آتش بس یا کاهش خشونت نداریم.»

وی در باره توافق میان امریکا و طالبان میگوید:«خلاف توافق نامه ما هیچ کاری انجام نداده ایم و هیچ حمله یی خلاف توافق نامه راه اندازی نشده است. برای ان که گام های صلح آمیز برداشته شود و به گفت و گو ها راه بیابیم تلاش های ما ادامه دارند ، ما حمله های مان را از ۱۰۰ درصد اکنون به ۴۰ درصد کاهش داده ایم ، این نشان دهندۀ صلح خواهی ما است.ة

از سوی هم، مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله به طالبان هشدار میدهد که این گروه از راه های نظامی نمیتواند به اهدافش برسد. 

مسعود اندرابی نامزد وزیر امور داخله گفت:«به طالب هر فرصتی که نیاز بود استفاده کند، داده شد ولی بدبختانه طالبان بعد از هفته کاهش خشونت‌ها یک بار دیگر به حملات شان ادامه دادند. چیزی که به ما مهم است و ثابت شده در یکی دو هفته که در دفاع فعال استیم که طالب از راه نظامی نمی تواند دستاوردی داشته باشد.»

بر بنیاد آمار هایی که به طلوع نیوز رسیده‌اند طالبان در هفته کاهش خشونت‌ها و هفته های پس از آن ۲۳۵۷ حمله را بر نیرو های دولتی و نیرو های خارجی راه اندازی کرده اند.

صالح محمد ریگستانی  آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت:«طالبان به خاطر امتیاز گیری ضرورت و نیاز به جنگ دارند، حالا دور دیگری از مذاکرات شروع می شود و طالبان به خاطر امتیاز گیری باید جنگ را شدت ببخشند تا بتوانند روی میز مذاکره امتیاز بیشتر به دست آورند.»

یک هفته پیش از امضای توافق صلح امریکا- طالبان ، هفته کاهش خشونت‌ها در کشور آغاز شده بود و طالبان متعهد شدند از حمله به شهرهای بزرگ و مراکز ولسوالی‌های زیراداره حکومت و همچنین حمله به نیروهای خارجی دست می‌کشند، اما پس از پایان این هفته طالبان دوباره حمله‌های شان را بر نیروهای دولتی افزایش داده اند.

۸۳ غیر نظامی پس از توافق صلح امریکا و طالبان جان باخته‌اند

از سوی هم، مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله به طالبان هشدار میدهد که این گروه از راه های نظامی نمیتواند به اهدافش برسد. 

Thumbnail

حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه‌شنبه (۲۶ حمل) از افزایش حمله‌های طالبان پس از هفتۀ کاهش خشونت‌ها ابراز نگرانی نموده می‌گویند که دست کم ۸۳ غیر نظامی پس از امضای توافق صلح امریکا- طالبان جان باختند و ده ها تن دیگر به شمول زنان و کودکان در جریان این حملات زخم برداشته‌اند. 

در همین حال سخن‌گوی طالبان می‌گوید که این گروه تعهدی برای کاهش خشونت در برابر حکومت افغانستان نداشته است و کاهش خشونت و آتش‌بس در گفت وگوهای میان افغانان مطرح خواهد شد.

ذبیح الله فرهنگ مسوول ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:«طالبان کارمندان بانک رااز موتر پایین کردند و تیر باران کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر از طالبان می خواهد که به اصل حق گشت و گذار و امنیت شخصی شهروندان باید احترام بگذارند. افراد ملکی به مجوع از کسانی گفته می شود که در نهاد های امنیتی کار نمی کنند.»

جاوید فیصل- سخن‌گوی مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در این باره گفت:«حکومت افغانستان از گذشته برای صلح بسیار کوشیده، اما طالبان در برابر افغانان خشونت‌ها را افزایش داده اند برای این که روند صلح به نتیجه برسد، طالبان باید کشتن افغانان را متوقف بسازند و به یک آتش بس دایمی بپیوندند.»

در همین حال طالبان می‌گویند که با ادارۀ کابل هیچ توافقی در بارۀ کاهش خشونت ها ندارند.  

و در توافق نامه صلح با امریکاییان نیز در این باره چیزی گفته نشده است. سخنگوی طالبان می گوید که در باره کاهش عملیات ها با کسی تعهد نشده است و این موضوع در گفت وگوهای میان افغانان مطرح خواهد شد.

ذبیح الله مجاهد- سخن‌گوی طالبان در این باره گفته است:«با اداره کابل هیچ کدام توافقی نداریم که عملیات‌های مان را اجرا نکنیم، و نیز در توافق نامه صلح با امریکاییان نیزدر این باره چیزی گفته نشده است، ما در بارۀ کاهش عملیات‌ها با کسی کدام تعهدی نداریم،این مساله در گفت و گو ها میان افغانان باید بحث شود و بر سر ان توافق صورت گیرد. با داخلی ها کدام توافق نداریم با خارجیان هم آتش بس یا کاهش خشونت نداریم.»

وی در باره توافق میان امریکا و طالبان میگوید:«خلاف توافق نامه ما هیچ کاری انجام نداده ایم و هیچ حمله یی خلاف توافق نامه راه اندازی نشده است. برای ان که گام های صلح آمیز برداشته شود و به گفت و گو ها راه بیابیم تلاش های ما ادامه دارند ، ما حمله های مان را از ۱۰۰ درصد اکنون به ۴۰ درصد کاهش داده ایم ، این نشان دهندۀ صلح خواهی ما است.ة

از سوی هم، مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله به طالبان هشدار میدهد که این گروه از راه های نظامی نمیتواند به اهدافش برسد. 

مسعود اندرابی نامزد وزیر امور داخله گفت:«به طالب هر فرصتی که نیاز بود استفاده کند، داده شد ولی بدبختانه طالبان بعد از هفته کاهش خشونت‌ها یک بار دیگر به حملات شان ادامه دادند. چیزی که به ما مهم است و ثابت شده در یکی دو هفته که در دفاع فعال استیم که طالب از راه نظامی نمی تواند دستاوردی داشته باشد.»

بر بنیاد آمار هایی که به طلوع نیوز رسیده‌اند طالبان در هفته کاهش خشونت‌ها و هفته های پس از آن ۲۳۵۷ حمله را بر نیرو های دولتی و نیرو های خارجی راه اندازی کرده اند.

صالح محمد ریگستانی  آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت:«طالبان به خاطر امتیاز گیری ضرورت و نیاز به جنگ دارند، حالا دور دیگری از مذاکرات شروع می شود و طالبان به خاطر امتیاز گیری باید جنگ را شدت ببخشند تا بتوانند روی میز مذاکره امتیاز بیشتر به دست آورند.»

یک هفته پیش از امضای توافق صلح امریکا- طالبان ، هفته کاهش خشونت‌ها در کشور آغاز شده بود و طالبان متعهد شدند از حمله به شهرهای بزرگ و مراکز ولسوالی‌های زیراداره حکومت و همچنین حمله به نیروهای خارجی دست می‌کشند، اما پس از پایان این هفته طالبان دوباره حمله‌های شان را بر نیروهای دولتی افزایش داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره