تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۹۸ زندانی دیگر طالبان از بند حکومت آزاد شدند

جاوید فیصل، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی امروز دوشنبه (۱۵) می‌گوید که ۹۸ زندانی دیگر طالب بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور با درنظرداشت وضعیت صحی، سن و مدت باقی‌ماندۀ مجازات شان، روز گذشته از زندان، آزاد شدند.

شنبه شب نیز ۹۸ زندانی طالب آزاد شدند که با این گروه، شمار زندانیانی که از سوی حکومت رها شده‌اند به ۷۴۸ تن رسیده‌است.

آقای فیصل روز گذشته گفته بود: «بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور، دیروز ۹۸ زندانی از زندان پلچرخی (ولایت کابل) رها شدند، تا حال ۶۵۰ طالب رها شده‎اند و ۸۵۰ تن دیگر هم، رها می‎شوند.»

او افزود که این زندانیان از بهر تلاش‎های صلح و مهار ویروس کرونا، از زندان رها شده‎اند.

در حالی که بر بنیاد توافق نامه صلح امریکا و طالبان ۵هزار زندانی طالبان در برابر یک هزار زندانی حکومت افغانستان در خلال ده روز مبادله می‏شدند، اما حکومت رهایی این زندانیان را یک روند پیچیده می‌داند.

رهایی زندانیان طالبان پیش شرطی برای آغاز گفتگوهای صلح گفته شده‎است، اما اکنون این روند با انتقادهای روبه‌رو است.

طالبان تا کنون ۱۱۲ تن از زندانیان دولت افغانستان را رها کرده‎است که در میان شان غیرنظامیان شامل اند.

۹۸ زندانی دیگر طالبان از بند حکومت آزاد شدند

سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی پیش از این گفته بود که ۸۵۰ زندانی دیگر طالب نیز، آزاد خواهند شد.

Thumbnail

جاوید فیصل، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی امروز دوشنبه (۱۵) می‌گوید که ۹۸ زندانی دیگر طالب بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور با درنظرداشت وضعیت صحی، سن و مدت باقی‌ماندۀ مجازات شان، روز گذشته از زندان، آزاد شدند.

شنبه شب نیز ۹۸ زندانی طالب آزاد شدند که با این گروه، شمار زندانیانی که از سوی حکومت رها شده‌اند به ۷۴۸ تن رسیده‌است.

آقای فیصل روز گذشته گفته بود: «بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور، دیروز ۹۸ زندانی از زندان پلچرخی (ولایت کابل) رها شدند، تا حال ۶۵۰ طالب رها شده‎اند و ۸۵۰ تن دیگر هم، رها می‎شوند.»

او افزود که این زندانیان از بهر تلاش‎های صلح و مهار ویروس کرونا، از زندان رها شده‎اند.

در حالی که بر بنیاد توافق نامه صلح امریکا و طالبان ۵هزار زندانی طالبان در برابر یک هزار زندانی حکومت افغانستان در خلال ده روز مبادله می‏شدند، اما حکومت رهایی این زندانیان را یک روند پیچیده می‌داند.

رهایی زندانیان طالبان پیش شرطی برای آغاز گفتگوهای صلح گفته شده‎است، اما اکنون این روند با انتقادهای روبه‌رو است.

طالبان تا کنون ۱۱۲ تن از زندانیان دولت افغانستان را رها کرده‎است که در میان شان غیرنظامیان شامل اند.

هم‌رسانی کنید