تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شرکت سران حکومت در مراسم عزاداری روز عاشورا

رییس‌جمهورغنی با شرکت در مراسم عزاداری عاشورای حسینی، حمله دیشب را بر عزاران در کارته سخی، جنایت بشری می‌داند. آقای غنی تأکید می‌ورزد که وحدت میان شیعیان و دیگر مذهب‌ها در افغانستان بهتر از تمامی کشورهای اسلامی جهان است.

رییس‌جمهورغنی می‌گوید: «در این اوضاع حساس دشمنان با حیله‌های گونه‌گون در کمین ملت مسلمان افغانستان نشسته‌اند. ایجاب می‌کند که همه مردم یک صدا آواز خود را علیه این جنایت‌پیشه‌گان بلند کرده و از همه علمای اهل تسنن و تشیع، اقشار سیاسی و آگاهان می‌خواهم که در آگاهی بخشی و حفظ وحدت و یک‌پارچه‌گی مردم رسالت خود را انجام دهند.»

در همین حال، محمدسرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که حکومت وحدت ملی با پاسداری از آرمان شهدا، به آوردن اصلاحات جدی در کشور متعهد است.

آقای دانش می‌گوید: «از روزی که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کار خود را آغاز کرده و مدت کمی هم می‌شود، دوسیه‌های بسیاری از اشخاص دولتی در آن‌جا جمع شده‌است، نه اشخاص غیر دولتی.»

آقای دانش می‌افزاید: «قرار است این مرکز بی‌طرفانه کارش را به پیش ببرد. رییس‌جمهور، لوی‌سارنوال و یا هیچ‌کس دیگر در این مرکز مداخله نمی‌کند و خواهش ما هم از بزرگان کشور این است که مداخله نکنند.»

محمدکریم خلیلی، معاون پیشین رییس‌جمهور پیشین، می‌گوید: «حکومت هم پاسخگو هست و باید هم پاسخگو باشد.»

همه ساله بیشتر مسلمانان جهان با برگذاری مراسم سوگواری برای امام حسین و یارانش، مبارزۀ آنان در برابر استبداد را پیامی روشن برای آزادی‌خواهان جهان می‌دانند.

***
دربارۀ عاشورا

عاشورا، دهمین روزِ ماه محرم در گاه‌شمار هجری قمری، روز مقدس مسلمانان است. شهرت این روز نزد شیعیان به دلیل وقایع عاشورای سال ۶۱ هجری قمری (برابر با ۱۰ اکتبر ۶۸۰ میلادی) است که در این روز حسین بن علی- امام سوم شیعیان - و یاران وی در رویداد کربلا در جنگ با لشکر عمر سعد کشته شدند. تعداد یاران امام حسین ۷۲ تن بود، در حالی که تعداد لشکریان عمر بن سعد به ۴۰۰۰ تن می‌رسید.

شیعیان و اهل سنت در این روز سوگواری می‌کنند. کلمه عاشورا به معنای «دهم» است. در تقویم رسمی ایران، عراق، افغانستان، پاکستان و هندوستان این روز تعطیل است.

دلیل یزید بن معاویه برای جنگ، بیعت‌نکردن (رأی‌ندادن) حسین بن علی با او بود. حسین بن علی (امام سوم شیعیان) نیز حکومت و زمام‌داری یزید بن معاویه را غیرشرعی و غیرقانونی می‌دانست که بر خلاف پیمان صلح حسن بن علی (امام دوم شیعیان) و معاویه پسر ابوسفیان به شکل مورثی به یزید اول رسیده بود.

حسین بن علی روز دوم محرم به کربلا رسید و روز سوم عمر بن سعد با ۴۰۰۰ نفر در کربلا اردو زد. در روز هفتم محرم آب را بر حسین بن علی و همراهانش بستند و در نهم محرم، شمر با ۴۰۰۰ نفر و نامه‌یی از سوی عبیدالله بن زیاد، وارد کربلا شد. او در این نامه به عمر بن سعد دستور داده بود با حسین بن علی بجنگند و او را بکشد و اگر این کار از دست او برنمی‌آید، فرماندهی را به شِمر واگذارد.

امام حسین (ع) که به دعوت اهل کوفه از مکه عازم این شهر بود تا به شیعیان انقلابی بپیوندد و رهبری آنان را به عهده گیرد. پیش از رسیدن به کوفه، در کربلا از سوی نیروهای ابن زیاد محاصره شد و چون حاضر نشد که با حکومت غاصب و ظالم یزیدی بیعت کند، سپاه کوفه با او جنگیدند و ۷۲ تن یاران شهید او، بزرگ‌ترین حماسۀ بشری را آفریدند و یاد خویش را در دل تاریخ و وجدان بشرهای فضیلت‌خواه، ابدی ساختند.

شرکت سران حکومت در مراسم عزاداری روز عاشورا

رییس‌جمهورغنی با شرکت در مراسم عزاداری عاشورای حسینی، حمله دیشب را بر عزاران در کارته سخی، جنایت ب

Thumbnail

رییس‌جمهورغنی با شرکت در مراسم عزاداری عاشورای حسینی، حمله دیشب را بر عزاران در کارته سخی، جنایت بشری می‌داند. آقای غنی تأکید می‌ورزد که وحدت میان شیعیان و دیگر مذهب‌ها در افغانستان بهتر از تمامی کشورهای اسلامی جهان است.

رییس‌جمهورغنی می‌گوید: «در این اوضاع حساس دشمنان با حیله‌های گونه‌گون در کمین ملت مسلمان افغانستان نشسته‌اند. ایجاب می‌کند که همه مردم یک صدا آواز خود را علیه این جنایت‌پیشه‌گان بلند کرده و از همه علمای اهل تسنن و تشیع، اقشار سیاسی و آگاهان می‌خواهم که در آگاهی بخشی و حفظ وحدت و یک‌پارچه‌گی مردم رسالت خود را انجام دهند.»

در همین حال، محمدسرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که حکومت وحدت ملی با پاسداری از آرمان شهدا، به آوردن اصلاحات جدی در کشور متعهد است.

آقای دانش می‌گوید: «از روزی که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کار خود را آغاز کرده و مدت کمی هم می‌شود، دوسیه‌های بسیاری از اشخاص دولتی در آن‌جا جمع شده‌است، نه اشخاص غیر دولتی.»

آقای دانش می‌افزاید: «قرار است این مرکز بی‌طرفانه کارش را به پیش ببرد. رییس‌جمهور، لوی‌سارنوال و یا هیچ‌کس دیگر در این مرکز مداخله نمی‌کند و خواهش ما هم از بزرگان کشور این است که مداخله نکنند.»

محمدکریم خلیلی، معاون پیشین رییس‌جمهور پیشین، می‌گوید: «حکومت هم پاسخگو هست و باید هم پاسخگو باشد.»

همه ساله بیشتر مسلمانان جهان با برگذاری مراسم سوگواری برای امام حسین و یارانش، مبارزۀ آنان در برابر استبداد را پیامی روشن برای آزادی‌خواهان جهان می‌دانند.

***
دربارۀ عاشورا

عاشورا، دهمین روزِ ماه محرم در گاه‌شمار هجری قمری، روز مقدس مسلمانان است. شهرت این روز نزد شیعیان به دلیل وقایع عاشورای سال ۶۱ هجری قمری (برابر با ۱۰ اکتبر ۶۸۰ میلادی) است که در این روز حسین بن علی- امام سوم شیعیان - و یاران وی در رویداد کربلا در جنگ با لشکر عمر سعد کشته شدند. تعداد یاران امام حسین ۷۲ تن بود، در حالی که تعداد لشکریان عمر بن سعد به ۴۰۰۰ تن می‌رسید.

شیعیان و اهل سنت در این روز سوگواری می‌کنند. کلمه عاشورا به معنای «دهم» است. در تقویم رسمی ایران، عراق، افغانستان، پاکستان و هندوستان این روز تعطیل است.

دلیل یزید بن معاویه برای جنگ، بیعت‌نکردن (رأی‌ندادن) حسین بن علی با او بود. حسین بن علی (امام سوم شیعیان) نیز حکومت و زمام‌داری یزید بن معاویه را غیرشرعی و غیرقانونی می‌دانست که بر خلاف پیمان صلح حسن بن علی (امام دوم شیعیان) و معاویه پسر ابوسفیان به شکل مورثی به یزید اول رسیده بود.

حسین بن علی روز دوم محرم به کربلا رسید و روز سوم عمر بن سعد با ۴۰۰۰ نفر در کربلا اردو زد. در روز هفتم محرم آب را بر حسین بن علی و همراهانش بستند و در نهم محرم، شمر با ۴۰۰۰ نفر و نامه‌یی از سوی عبیدالله بن زیاد، وارد کربلا شد. او در این نامه به عمر بن سعد دستور داده بود با حسین بن علی بجنگند و او را بکشد و اگر این کار از دست او برنمی‌آید، فرماندهی را به شِمر واگذارد.

امام حسین (ع) که به دعوت اهل کوفه از مکه عازم این شهر بود تا به شیعیان انقلابی بپیوندد و رهبری آنان را به عهده گیرد. پیش از رسیدن به کوفه، در کربلا از سوی نیروهای ابن زیاد محاصره شد و چون حاضر نشد که با حکومت غاصب و ظالم یزیدی بیعت کند، سپاه کوفه با او جنگیدند و ۷۲ تن یاران شهید او، بزرگ‌ترین حماسۀ بشری را آفریدند و یاد خویش را در دل تاریخ و وجدان بشرهای فضیلت‌خواه، ابدی ساختند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره