Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سفرهیئت طالبان به پاکستان برای رای زنی دربارۀ گفتگوهای صلح

یک هیئت بلند پایه طالبان درقطر، برای رای زنی دربارۀ گفتگوهای صلح به اسلام آباد رفته است.

روزنامه گاردین به نقل از منابع می‌گوید که پس از دو دور گفت وگوهای مخفی میان نماینده گان طالبان و حکومت افغانستان در دوحه، این هیئت روزچهارشنبه به پاکستان سفرکرده است.

یک مقام بلند پایه گفته به روزنامه گاردین گفته است: «هیئت بازدید کننده طالبان افغان روی مسایل مختلف بحث خواهد کرد از جمله روی گفتگوهای صلح و معلومات اخیر را با پاکستان شریک خواهد ساخت.»

گزارش‌های می‌رساند که این هیئت متشکل از مولوی شهاب الدین دلاور، سفیر پیشین رژیم طالبان برای پاکستان، ملا جان محمد مدنی، وزیر خارجه رژیم طالبان، و ملا عبدالسلام معین تعلیم و تربیه رژیم طالبان می‌باشند.

مقام‌های طالبان گفته‌اند که این گفتگوها درحالی در پاکستان صورت می‌گیرد که تماس‌های موفق با مقام‌های افغان و امریکایی در ماه‌های اخیر صورت گرفته است.

این مقام گفته است: «طالبان و امریکایی‌ها یک سلسله از مذاکرات را در قطر داشتند و بعضی پیشرفت‌ها صورت گرفته است. ما امیدواریم که این گفتگوها راه را برای پیشرفت‌ها باز کند.»

پاکستان سال گذشته با میانجیگری مذاکرات، گفتگوهای صلح میان طالبان و دولت افغانستان را آغاز کرد. اما مرگ رهبر طالبان، ملا محمدعمر، این پروسه را متوقف ساخت و رهبری این گروه را ملا اختر منصور به عهده گرفت.

پس از یک مبارزه تلخ برای رهبری طالبان، ملا منصور رسمأ به صفت رهبر طالبان معرفی شد، ولی وی در حالی در حمله هوایی هواپیماهای امریکا کشته شد که هیچ تمایلی برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان نشان نه داده بود.

به نقل از روزنامه گاردین، یک منبع طالبان گفته است که رهبری فعلی طالبان، ملا هیبت الله اخندزاده تلاش دارد تا گفتگوهای صلح با امریکا و کابل را سرعت بخشد.

منبع گفت: «پاکستان و بقیه کشورهای همسایه به تدریج به روند صلح دخیل ساخته خواهند شد. پاکستان یکی از همسایه‌های مهم است و بدون شک که آنها می‌خواهد که در این روند دخیل باشند.»

بنابه گزارش روزنامه گاردین، یک مقام غربی که از دیدار طالبان از پاکستان با خبر بوده، گفته است که دیدار این هیئت به گفتگوهای اخیر دوهه ربط داشته ندارد.

این مقام گفته است که این یک تلاش از سوی اسلام آباد بود تا از فشارهای امریکا و انزوای بین المللی بیرون آید.

این مقام می‌افزاید: «آنها و یک گروه از کویته با پاکستانی‌ها در مورد پروسه‌ای که از سوی پاکستان رهبری می‌شود گفتگو می‌کنند."

وی گفت: «این طرح جداگانه برای فرار از فشارهای امریکا و چین است.»

این مقام گفته است که بعضی از طالبان از بهر احضار اعضای کمیسیون سیاسی به اسلام آباد اعتراض دارند.

به نقل از یک مقام طالبان، روزنامه آسوشیتد پرس نگاشته است که در این هفته رئیس دفتر دوحه در مذاکرات با دولت افغانستان اشتراک نخواهد کرد. مسله‌یی که منعکس کننده ادامه جنگ روی قدرت در درون جنبش که چی کسی باید دفتر قطر را رهبری کند، می‌باشد.

مقام‌های پاکستانی از دادن نظر در مورد ادعاهای ا خیر خودداری کردند.

در واکنش به این گفته‌ها، وزارت امور خارجه می‌گوید که پاکستان در این باره باید توضیح دهد.

شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «آنانی که شامل لیست ممنوعه سفر از جانب سازمان ملل متحد استند، باید ممنوعیت سفر آنان رعایت شود. در صورتی‌که سفرشان به منظور صحبت درباره صلح و اعضای شورای شان باشد، در این خصوص باید توضیحات بدهند.»

منابعی به طلوع نیوز گفته‌اند که این هیئت طالبان با پاکستان درباره بازداشت ملا نانی و چند تن دیگر از گروه طالبان نیز گفتگو خواهند کرد.

اکبر آغا، عضو پیشین طالبان، گفت: « تاکنون این موضوع از سوی طالبان تأیید نشده است. اما اگر رفته باشند، خواه مخواه، طالبان با شورای که در آنجا دارند دیدار می‌کنند، گزارش می‌دهند، تبادل نظر می‌کنند، و از آنان هدایت می‌گیرند.»

شورای عالی صلح، چند دسته‌گی طالبان را از علت‌های اصلی به درازا کشیده شدن روند صلح می‌داند. با این همه، روشن نیست که حکومت در حال حاضر با کدام گروهی از طالبان گفتگو می‌کند.

سفرهیئت طالبان به پاکستان برای رای زنی دربارۀ گفتگوهای صلح

یک هیئت بلند پایه طالبان درقطر، برای رای زنی دربارۀ گفتگوهای صلح به اسلام آباد رفته است.
روزنامه

Thumbnail

یک هیئت بلند پایه طالبان درقطر، برای رای زنی دربارۀ گفتگوهای صلح به اسلام آباد رفته است.

روزنامه گاردین به نقل از منابع می‌گوید که پس از دو دور گفت وگوهای مخفی میان نماینده گان طالبان و حکومت افغانستان در دوحه، این هیئت روزچهارشنبه به پاکستان سفرکرده است.

یک مقام بلند پایه گفته به روزنامه گاردین گفته است: «هیئت بازدید کننده طالبان افغان روی مسایل مختلف بحث خواهد کرد از جمله روی گفتگوهای صلح و معلومات اخیر را با پاکستان شریک خواهد ساخت.»

گزارش‌های می‌رساند که این هیئت متشکل از مولوی شهاب الدین دلاور، سفیر پیشین رژیم طالبان برای پاکستان، ملا جان محمد مدنی، وزیر خارجه رژیم طالبان، و ملا عبدالسلام معین تعلیم و تربیه رژیم طالبان می‌باشند.

مقام‌های طالبان گفته‌اند که این گفتگوها درحالی در پاکستان صورت می‌گیرد که تماس‌های موفق با مقام‌های افغان و امریکایی در ماه‌های اخیر صورت گرفته است.

این مقام گفته است: «طالبان و امریکایی‌ها یک سلسله از مذاکرات را در قطر داشتند و بعضی پیشرفت‌ها صورت گرفته است. ما امیدواریم که این گفتگوها راه را برای پیشرفت‌ها باز کند.»

پاکستان سال گذشته با میانجیگری مذاکرات، گفتگوهای صلح میان طالبان و دولت افغانستان را آغاز کرد. اما مرگ رهبر طالبان، ملا محمدعمر، این پروسه را متوقف ساخت و رهبری این گروه را ملا اختر منصور به عهده گرفت.

پس از یک مبارزه تلخ برای رهبری طالبان، ملا منصور رسمأ به صفت رهبر طالبان معرفی شد، ولی وی در حالی در حمله هوایی هواپیماهای امریکا کشته شد که هیچ تمایلی برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان نشان نه داده بود.

به نقل از روزنامه گاردین، یک منبع طالبان گفته است که رهبری فعلی طالبان، ملا هیبت الله اخندزاده تلاش دارد تا گفتگوهای صلح با امریکا و کابل را سرعت بخشد.

منبع گفت: «پاکستان و بقیه کشورهای همسایه به تدریج به روند صلح دخیل ساخته خواهند شد. پاکستان یکی از همسایه‌های مهم است و بدون شک که آنها می‌خواهد که در این روند دخیل باشند.»

بنابه گزارش روزنامه گاردین، یک مقام غربی که از دیدار طالبان از پاکستان با خبر بوده، گفته است که دیدار این هیئت به گفتگوهای اخیر دوهه ربط داشته ندارد.

این مقام گفته است که این یک تلاش از سوی اسلام آباد بود تا از فشارهای امریکا و انزوای بین المللی بیرون آید.

این مقام می‌افزاید: «آنها و یک گروه از کویته با پاکستانی‌ها در مورد پروسه‌ای که از سوی پاکستان رهبری می‌شود گفتگو می‌کنند."

وی گفت: «این طرح جداگانه برای فرار از فشارهای امریکا و چین است.»

این مقام گفته است که بعضی از طالبان از بهر احضار اعضای کمیسیون سیاسی به اسلام آباد اعتراض دارند.

به نقل از یک مقام طالبان، روزنامه آسوشیتد پرس نگاشته است که در این هفته رئیس دفتر دوحه در مذاکرات با دولت افغانستان اشتراک نخواهد کرد. مسله‌یی که منعکس کننده ادامه جنگ روی قدرت در درون جنبش که چی کسی باید دفتر قطر را رهبری کند، می‌باشد.

مقام‌های پاکستانی از دادن نظر در مورد ادعاهای ا خیر خودداری کردند.

در واکنش به این گفته‌ها، وزارت امور خارجه می‌گوید که پاکستان در این باره باید توضیح دهد.

شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «آنانی که شامل لیست ممنوعه سفر از جانب سازمان ملل متحد استند، باید ممنوعیت سفر آنان رعایت شود. در صورتی‌که سفرشان به منظور صحبت درباره صلح و اعضای شورای شان باشد، در این خصوص باید توضیحات بدهند.»

منابعی به طلوع نیوز گفته‌اند که این هیئت طالبان با پاکستان درباره بازداشت ملا نانی و چند تن دیگر از گروه طالبان نیز گفتگو خواهند کرد.

اکبر آغا، عضو پیشین طالبان، گفت: « تاکنون این موضوع از سوی طالبان تأیید نشده است. اما اگر رفته باشند، خواه مخواه، طالبان با شورای که در آنجا دارند دیدار می‌کنند، گزارش می‌دهند، تبادل نظر می‌کنند، و از آنان هدایت می‌گیرند.»

شورای عالی صلح، چند دسته‌گی طالبان را از علت‌های اصلی به درازا کشیده شدن روند صلح می‌داند. با این همه، روشن نیست که حکومت در حال حاضر با کدام گروهی از طالبان گفتگو می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره