تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بسته شدن بیش از ده رادیو در کمتر از شش ماه در افغانستان

نی یا نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ جدی) از بسته شدن بیش از ده رادیو در کمتر از شش ماه گذشته در کشور نگران است.

این نهاد دلیل رکود فعالیت‌های رسانه‌های آزاد را چالش‌های امنیتی و اقتصادی می‌داند.

هم اکنون ۱۹۰ رادیو، ۹۰ تلویزیون، ۲۵۰ رسانۀ چاپی و ۱۰ آژآنس خبری در کشور، فعالیت دارند.

از سوی دیگر، تازه ترین آمارهای نهاد نی نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱۳۰ رویداد خشونت در برابر خبرنگاران به شمول ۱۱ قتل در کشور، ثبت شده‌اند که یک افزایش ده درصدی را درمقایسه به آمار سال ۲۰۱۹، نشان می‌دهند.

افزایش ناامنی‌ها و به ویژه  قتل‌های هدفمندانه در برابر خبرنگاران سبب شده‌اند تا رخسار جسور، خبرنگار تلویزیون ملی در ولایت بغلان، این ولایت را ترک کند و به کابل پناه بیاورد.

رخسار جسور در این باره، می‌گوید: "اینجا آمده‌ام که صدای خود را بلند کنم که جامعۀ بغلان چقدر نگرانی دارند از ناامنی‌ها و این نگرانی‌ها چقدر تأثیر منفی بالای کار خبرنگاران زن در بغلان گذاشته است. "

اما شماری از خبرنگاران دیگر همانند فرحین، گوینده خبر یکی از تلویزیون‌ها در کابل براین باورند که با وجود چالش‌ها به کارهایش ادامه خواهد داد.

او می‌گوید: "تهدیدات سبب می‌شود که سلب مصونیت فکری و فروپاشی آزادی بیان، صورت بگیرد ".

رویدادهای ثبت شده در سال ۲۰۲۰:

۱۱ رویداد قتل

۱۶ رویداد جرات

۱۳ رویداد لت و کوب

۳ رویداد احضار

۳ حمله بر رسانه‌ها

۵ رویداد آدم ربایی

۲۳ توهین و تهدید

۴ رویداد سوی قصد

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این باره، می‌گوید: "وزارت امور داخله از طریق مرکز هماهنگی رسیده‌گی به موارد خشونت، تمامی موارد که نگرانی امنیتی در برابر خبرنگاران و جامعۀ مدنی باشد به او می‌ پردازد و برای ما تأمین امنیت همۀ  شهروندان به ویژه خبرنگاران، مهم است."

آمارهای نهادهای پشتیبان رسانه‌ها نشان می‌دهند که از سال ۲۰۱۴ به این سو، در حدود ۳۰۰ رسانه‌های همه‌گانی در کشور، بسته شده‌اند.

بسته شدن بیش از ده رادیو در کمتر از شش ماه در افغانستان

نی یا نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد، علت رکود فعالیت‌های رسانه‌های آزاد را چالش‌های امنیتی و اقتصادی می‌داند.

Thumbnail

نی یا نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ جدی) از بسته شدن بیش از ده رادیو در کمتر از شش ماه گذشته در کشور نگران است.

این نهاد دلیل رکود فعالیت‌های رسانه‌های آزاد را چالش‌های امنیتی و اقتصادی می‌داند.

هم اکنون ۱۹۰ رادیو، ۹۰ تلویزیون، ۲۵۰ رسانۀ چاپی و ۱۰ آژآنس خبری در کشور، فعالیت دارند.

از سوی دیگر، تازه ترین آمارهای نهاد نی نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱۳۰ رویداد خشونت در برابر خبرنگاران به شمول ۱۱ قتل در کشور، ثبت شده‌اند که یک افزایش ده درصدی را درمقایسه به آمار سال ۲۰۱۹، نشان می‌دهند.

افزایش ناامنی‌ها و به ویژه  قتل‌های هدفمندانه در برابر خبرنگاران سبب شده‌اند تا رخسار جسور، خبرنگار تلویزیون ملی در ولایت بغلان، این ولایت را ترک کند و به کابل پناه بیاورد.

رخسار جسور در این باره، می‌گوید: "اینجا آمده‌ام که صدای خود را بلند کنم که جامعۀ بغلان چقدر نگرانی دارند از ناامنی‌ها و این نگرانی‌ها چقدر تأثیر منفی بالای کار خبرنگاران زن در بغلان گذاشته است. "

اما شماری از خبرنگاران دیگر همانند فرحین، گوینده خبر یکی از تلویزیون‌ها در کابل براین باورند که با وجود چالش‌ها به کارهایش ادامه خواهد داد.

او می‌گوید: "تهدیدات سبب می‌شود که سلب مصونیت فکری و فروپاشی آزادی بیان، صورت بگیرد ".

رویدادهای ثبت شده در سال ۲۰۲۰:

۱۱ رویداد قتل

۱۶ رویداد جرات

۱۳ رویداد لت و کوب

۳ رویداد احضار

۳ حمله بر رسانه‌ها

۵ رویداد آدم ربایی

۲۳ توهین و تهدید

۴ رویداد سوی قصد

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این باره، می‌گوید: "وزارت امور داخله از طریق مرکز هماهنگی رسیده‌گی به موارد خشونت، تمامی موارد که نگرانی امنیتی در برابر خبرنگاران و جامعۀ مدنی باشد به او می‌ پردازد و برای ما تأمین امنیت همۀ  شهروندان به ویژه خبرنگاران، مهم است."

آمارهای نهادهای پشتیبان رسانه‌ها نشان می‌دهند که از سال ۲۰۱۴ به این سو، در حدود ۳۰۰ رسانه‌های همه‌گانی در کشور، بسته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید