تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست‌ها برای پی‌گیری چه‌گونه‌گی قتل یماسیاووش ازسوی هیئت جهانی

برگه‌هایی که برای پیگیری چه‌گونه‌گی قتل یما سیاووش و همکارانش در ولایت ها امضاء شده اند، امروز به دفتر سازمان ملل در کابل سپرده شدند.

پدر یما سیاووش هنگام تحویل‌دهی این برگه‌ها، حکومت را به نداشتن اراده سیاسی برای همه‌گانی ساختن جزییات انفجار در موتر بانک مرکزی متهم می‌سازد و گفته‌های نهادهای دولتی را در باره این رویداد، چندپهلو می‌داند.

در همین حال، شماری از فعالان رسانه‌یی نیز خواستار بررسی قتل یما سیاووش از سوی یک هیئت بی‌طرف جهانی استند.  

همه‌گانی نشدن جزییات انفجاری که به جان‌باختن یما سیاووش و دو همکارش انجامید، پدر گرداننده پیشین برنامه‌های طلوع‌نیوز را واداشته است که پس از سه‌ماه، یک‌بار دیگر از آنچه که بی‌پروایی حکومت در برابر این رویداد دانسته می‌شود، در برابر دوربین‌های رسانه‌ها، انتقاد کند.

انتقادی که هنگام تحویل‌دهی برگه‌های امضاء‍‌شده رسیده از ولایت‌ها به دفتر سیاسی سازمان ملل در کابل، صورت می‌گیرد.  

داوود سیاووش، پدر یما سیاووش، گفت: «در کدام نظامی سیاسی جهان، این رقم یک بی‌غوری در حال یک شهید می‌شود؟ آیا خون را پای‌‌‌مال کردن همین نیست؟ من نه سلاح دارم، نه موتر دارم، نه دفتر دارم، نه امکانات دارم، نه وسایل دارم؛ خدا دارم و قلم دارم! ما حق داریم که چیغ بزنیم یا نداریم؟»

تلاش‌ها برای گردآوری امضاء از بهر پیگیری انفجار در موتر بانک مرکزی، در بیست‌ولایت کشور انجام شده‌اند. اعتراض‌کننده‌گان، خواستار همه‌گانی شدن شواهد این رویداد، به‌شمول تصویرهای کمره‌های امنیتی بانک و اطلاعات دستگاه ردیاب موتر آماج قرارگرفته استند.

داوود سیاوش گفت: «نه این خون را می‌خورم، نه این خون را می‌نوشم، نه این خون را سر چوکی‌اش می‌نشینم، نه این خون را پای‌مال شدن می‌مانم؛ تا وقتی من فریاد می‌کشم مُرده من بیفتد و پهلویش خواب شوم! این کدام شعار نیست!!»

چهل‌روز پس از جان‌باختن یما سیاووش، خانوادۀ وی از همکاری نکردن حکومت افغانستان در کار شناسایی قاتل وی، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد؛ شکایتی که به گفته پدر یما، تاکنون از سوی این سازمان، به آن رسیده‌گی نشده است. 

صدیق‌الله توحیدی، مسوول برنامه‌های کمیته مصونیت خبرنگاران، گفت: «شورای امنیت ملل متحد، تقاضایی را که ازشان شده، پاسخ مثبت بدهند و یک هیئت بی‌طرف به خاطر بررسی قضیه شهادت یما سیاووش به افغانستان بفرستد تا ما اعتماد کنیم به نتایج آن تحقیق.»

غلام جیلانی زواک، رییس تلویزیون کابل‌نیوز، گفت: «پاسخ نیافتن به این پُرسش‌ها، ما را مشکوک می‌سازد که قاتل ما کیست؟ این برای ما بسنده‌ نیست که حکومت  می‌گوید اکثر قتل‌ها را طالب می‌کند، داعش می‌کند.»

قربانیان انفجار در موتر بانک مرکزی که به‌روز هفدهم ماه عقرب امسال رخ داد، یما سیاووش مشاور رسانه‌یی این بانک، احمدالله انس معاون اجرایی آمریت دفتر بانک مرکزی و امین‌الله رضایی راننده موتر آماج‌قرارگرفته بودند.

خواست‌ها برای پی‌گیری چه‌گونه‌گی قتل یماسیاووش ازسوی هیئت جهانی

شماری از فعالان رسانه یی نیز خواستار بررسی قتل یما سیاووش از سوی یک هیئت بی طرف جهانی استند.

Thumbnail

برگه‌هایی که برای پیگیری چه‌گونه‌گی قتل یما سیاووش و همکارانش در ولایت ها امضاء شده اند، امروز به دفتر سازمان ملل در کابل سپرده شدند.

پدر یما سیاووش هنگام تحویل‌دهی این برگه‌ها، حکومت را به نداشتن اراده سیاسی برای همه‌گانی ساختن جزییات انفجار در موتر بانک مرکزی متهم می‌سازد و گفته‌های نهادهای دولتی را در باره این رویداد، چندپهلو می‌داند.

در همین حال، شماری از فعالان رسانه‌یی نیز خواستار بررسی قتل یما سیاووش از سوی یک هیئت بی‌طرف جهانی استند.  

همه‌گانی نشدن جزییات انفجاری که به جان‌باختن یما سیاووش و دو همکارش انجامید، پدر گرداننده پیشین برنامه‌های طلوع‌نیوز را واداشته است که پس از سه‌ماه، یک‌بار دیگر از آنچه که بی‌پروایی حکومت در برابر این رویداد دانسته می‌شود، در برابر دوربین‌های رسانه‌ها، انتقاد کند.

انتقادی که هنگام تحویل‌دهی برگه‌های امضاء‍‌شده رسیده از ولایت‌ها به دفتر سیاسی سازمان ملل در کابل، صورت می‌گیرد.  

داوود سیاووش، پدر یما سیاووش، گفت: «در کدام نظامی سیاسی جهان، این رقم یک بی‌غوری در حال یک شهید می‌شود؟ آیا خون را پای‌‌‌مال کردن همین نیست؟ من نه سلاح دارم، نه موتر دارم، نه دفتر دارم، نه امکانات دارم، نه وسایل دارم؛ خدا دارم و قلم دارم! ما حق داریم که چیغ بزنیم یا نداریم؟»

تلاش‌ها برای گردآوری امضاء از بهر پیگیری انفجار در موتر بانک مرکزی، در بیست‌ولایت کشور انجام شده‌اند. اعتراض‌کننده‌گان، خواستار همه‌گانی شدن شواهد این رویداد، به‌شمول تصویرهای کمره‌های امنیتی بانک و اطلاعات دستگاه ردیاب موتر آماج قرارگرفته استند.

داوود سیاوش گفت: «نه این خون را می‌خورم، نه این خون را می‌نوشم، نه این خون را سر چوکی‌اش می‌نشینم، نه این خون را پای‌مال شدن می‌مانم؛ تا وقتی من فریاد می‌کشم مُرده من بیفتد و پهلویش خواب شوم! این کدام شعار نیست!!»

چهل‌روز پس از جان‌باختن یما سیاووش، خانوادۀ وی از همکاری نکردن حکومت افغانستان در کار شناسایی قاتل وی، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد؛ شکایتی که به گفته پدر یما، تاکنون از سوی این سازمان، به آن رسیده‌گی نشده است. 

صدیق‌الله توحیدی، مسوول برنامه‌های کمیته مصونیت خبرنگاران، گفت: «شورای امنیت ملل متحد، تقاضایی را که ازشان شده، پاسخ مثبت بدهند و یک هیئت بی‌طرف به خاطر بررسی قضیه شهادت یما سیاووش به افغانستان بفرستد تا ما اعتماد کنیم به نتایج آن تحقیق.»

غلام جیلانی زواک، رییس تلویزیون کابل‌نیوز، گفت: «پاسخ نیافتن به این پُرسش‌ها، ما را مشکوک می‌سازد که قاتل ما کیست؟ این برای ما بسنده‌ نیست که حکومت  می‌گوید اکثر قتل‌ها را طالب می‌کند، داعش می‌کند.»

قربانیان انفجار در موتر بانک مرکزی که به‌روز هفدهم ماه عقرب امسال رخ داد، یما سیاووش مشاور رسانه‌یی این بانک، احمدالله انس معاون اجرایی آمریت دفتر بانک مرکزی و امین‌الله رضایی راننده موتر آماج‌قرارگرفته بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره