Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش: در۴ماه ۱۱مدافع حقوق بشر و کارمند رسانه‌یی جان باخته‌اند

دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در یک گزارش تازه که امروز (دوشنبه، ۲۷ دلو) پخش شده‌، نگاشته‌است که از ۱۲ سپتمبر ۲۰۲۰، آغاز مذاکرات صلح تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۱، حدود ۱۱ مدافع حقوق بشر و کارمندان رسانه‌یی در حملات هدفمندانه در افغانستان، جان باخته‌اند. 

گزارش می‌‎افزاید که در پی این حملات، شمار زیادی از افراد مسلکی در کارشان دست به خودسانسوری زده و یا هم کارشان را ترک کرده‌ اند و نیز بسیاری به شمول شخصیت‌های سرشناس، از افغانستان فرار کرده‌اند. 

از میان این یازده تن، پنج مدافع حقوق بشر و شش کارمند رسانه‌یی بوده اند که در چهارماه گذشته در افغانستان، جان باخته‌اند. 

در گزارش آمده‌است که این قتل‌ها، تاثیر گُستردۀ بر جامعه گذاشته و انتظارات از تلاش‌های صلح را، کاهش می‌هد. 

دیبرا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید: "مردم افغانستان به فضای مدنی شکوفا، جامعۀ یی که در آن مردم بتوانند فکر کنند، بنویسند و نظریات شان را آزادانه به دور از ترس بیان کنند، نیاز دارند و شایستۀ آن هستند." 

او افزود: "صدای مدافعین حقوق بشر و رسانه‌ها برای هر جامعۀ باز و شایسته، ضروری است. در زمانی که گفت‌وگو و پایان دادن به جنگ از طریق مذاکره و توافق سیاسی در محوریت باید قرار گیرد و صدای مدافعین حقوق بشر و رسانه‌ها باید بیشتر از هر وقت دیگر شنیده شود، اما در عوض آنها خاموش ساخته می‌شوند." 

در گزارش آمده‌است که قتل‌های هدفمندانۀ فعالان جامعۀ مدنی و کارمندان رسانه‌یی از سوی گروه‌های مسلح سازمان یافته و گروه داعش، با به‌کار گیری مواد انفجاری، صورت می‌گیرد. 

این گزارش، شمار مجموعی جان باخته‌گان مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌یی از از اول جنوری ۲۰۱۸ تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۱، را تعداد ۶۵ تن، ثبت کرده ‌است که از این میان، ۳۲ تن کارمندان حقوق بشر و ۳۳ تن کارمندان رسانه یی بوده‌اند. 

حدود دوهفته پیش، "سیگر" یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه‌اش گفت که قتل‌های هدفمندانۀ طالبان و گروه داعش بر مقام‌های حکومتی، رهبران جامعۀ مدنی و خبرنگاران، در کابل و ولایات، افزایش یافته‌اند. 

در این گزارش آمده بود: "پنج خبرنگار در دو ماه اخیر سال ۲۰۲۰ میلادی و شماری از رهبران جامعۀ مدنی" در حمله‌های هدفمند در افغانستان جان باخته‌اند. 

در این گزارش افزوده شده‌است که بیشتر حملات هدفمندانه در ولایت‌های کابل، هلمند و کندهار، صورت گرفته‌است. 

در این گزاش اشاره شده‌ که بر بنیاد آمارهای مأموریت حمایت قاطع ناتو، ۲ هزار و ۵۸۶ غیرنظامی از ماه اکتوبر تا ۳۱ دسمبر سال گذشته در نتیجۀ خشونت‌ها در افغانستان، آسیب دیده‌اند که از این میان، ۸۱۰ تن جان باخته اند و ۱ هزار و ۷۷۶ تن دیگر، زخم برداشته‌اند. 

بر بنیاد این گزارش، بیشتر این تلفات ناشی از انفجار ماین‌های مقناطیسی بوده‌است.

گزارش: در۴ماه ۱۱مدافع حقوق بشر و کارمند رسانه‌یی جان باخته‌اند

در گزارش آمده‌است که این قتل‌ها، تاثیر گُستردۀ بر جامعه گذاشته و انتظارات از تلاش‌های صلح را، کاهش می‌هد. 

Thumbnail

دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در یک گزارش تازه که امروز (دوشنبه، ۲۷ دلو) پخش شده‌، نگاشته‌است که از ۱۲ سپتمبر ۲۰۲۰، آغاز مذاکرات صلح تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۱، حدود ۱۱ مدافع حقوق بشر و کارمندان رسانه‌یی در حملات هدفمندانه در افغانستان، جان باخته‌اند. 

گزارش می‌‎افزاید که در پی این حملات، شمار زیادی از افراد مسلکی در کارشان دست به خودسانسوری زده و یا هم کارشان را ترک کرده‌ اند و نیز بسیاری به شمول شخصیت‌های سرشناس، از افغانستان فرار کرده‌اند. 

از میان این یازده تن، پنج مدافع حقوق بشر و شش کارمند رسانه‌یی بوده اند که در چهارماه گذشته در افغانستان، جان باخته‌اند. 

در گزارش آمده‌است که این قتل‌ها، تاثیر گُستردۀ بر جامعه گذاشته و انتظارات از تلاش‌های صلح را، کاهش می‌هد. 

دیبرا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید: "مردم افغانستان به فضای مدنی شکوفا، جامعۀ یی که در آن مردم بتوانند فکر کنند، بنویسند و نظریات شان را آزادانه به دور از ترس بیان کنند، نیاز دارند و شایستۀ آن هستند." 

او افزود: "صدای مدافعین حقوق بشر و رسانه‌ها برای هر جامعۀ باز و شایسته، ضروری است. در زمانی که گفت‌وگو و پایان دادن به جنگ از طریق مذاکره و توافق سیاسی در محوریت باید قرار گیرد و صدای مدافعین حقوق بشر و رسانه‌ها باید بیشتر از هر وقت دیگر شنیده شود، اما در عوض آنها خاموش ساخته می‌شوند." 

در گزارش آمده‌است که قتل‌های هدفمندانۀ فعالان جامعۀ مدنی و کارمندان رسانه‌یی از سوی گروه‌های مسلح سازمان یافته و گروه داعش، با به‌کار گیری مواد انفجاری، صورت می‌گیرد. 

این گزارش، شمار مجموعی جان باخته‌گان مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌یی از از اول جنوری ۲۰۱۸ تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۱، را تعداد ۶۵ تن، ثبت کرده ‌است که از این میان، ۳۲ تن کارمندان حقوق بشر و ۳۳ تن کارمندان رسانه یی بوده‌اند. 

حدود دوهفته پیش، "سیگر" یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه‌اش گفت که قتل‌های هدفمندانۀ طالبان و گروه داعش بر مقام‌های حکومتی، رهبران جامعۀ مدنی و خبرنگاران، در کابل و ولایات، افزایش یافته‌اند. 

در این گزارش آمده بود: "پنج خبرنگار در دو ماه اخیر سال ۲۰۲۰ میلادی و شماری از رهبران جامعۀ مدنی" در حمله‌های هدفمند در افغانستان جان باخته‌اند. 

در این گزارش افزوده شده‌است که بیشتر حملات هدفمندانه در ولایت‌های کابل، هلمند و کندهار، صورت گرفته‌است. 

در این گزاش اشاره شده‌ که بر بنیاد آمارهای مأموریت حمایت قاطع ناتو، ۲ هزار و ۵۸۶ غیرنظامی از ماه اکتوبر تا ۳۱ دسمبر سال گذشته در نتیجۀ خشونت‌ها در افغانستان، آسیب دیده‌اند که از این میان، ۸۱۰ تن جان باخته اند و ۱ هزار و ۷۷۶ تن دیگر، زخم برداشته‌اند. 

بر بنیاد این گزارش، بیشتر این تلفات ناشی از انفجار ماین‌های مقناطیسی بوده‌است.

هم‌رسانی کنید