Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تردیدها دربارۀ بازداشت عامل ترور کارمندان تلویزیون انعکاس

شماری از باشنده‌گان ولایت ننگرهار می‌گویند که ادعای فرماندۀ پولیس این ولایت دربارۀ بازداشت یکی از حمله کننده‌گان بر سه کارمند رسانه‌‎‎یی زن در شهر جلال‌آباد نادرست است.

آنان می‌گویند فردی را که فرمانده پولیس ولایت ننگرهار یکی از حمله کننده‌گان دیروز می‌گوید و از بازداشت این فرد خبر می‌دهد و در همین حال چند عکس وی را نیز پخش کرده‌‎است این فرد چند روز پیش از سوی نیروهای امنیتی این ولایت به اتهام دست داشتن در یک رویداد دیگر باز داشت شده  بود.

روز گذشته لحظاتی پس از ترور سه کارمند تلویزیون انعکاس در شهر جلال‌آباد، جمعه گل همت، فرمانده پولیس ننگرهار به شفاخانه صحت عامه این ولایت رفت و با نشان دادن تصویری به خانواده‌های جان باخته‌گان گفت که نیروهای امنیتی یکی از حمله کننده‌گان را بازداشت کرده‌اند.

نورالله شیرزاد، خبرنگار در ننگرهار گفت: «تصویرهایی را به ما نشان دادند که گویا حمله کننده را دستگیر کرده‌اند در حالی که چنین نیست.»

بربنیاد اطلاعات، تصویرهایی که فرمانده پولیس کندهار آن را شریک کرده‌است و ادعا کرده‌است که مربوط یکی از عاملان ترور کارمندان تلویزیون انعکاس است، از فردی است که چند روز پیش در یک رویداد دیگر و در یک مراسم عروسی باز داشت شده‌است.

هم‌چنان در تصویرهایی‌که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، دیده می‌شود که فرمانده پولیس ننگرهار از حضور خبرنگاران در شفاخانه نیز جلوگیری می‌کند.

پرویز رومل، خبرنگار در ننگرهار اظهار داشت: «گفتند از کدام رسانه استید؟ نام‌های رسانه‌‎ها را گفتیم. عمری [خبرنگار طلوع‌نیوز] برایش گفت از طلوع استیم. فرمانده امنیه ننگرهار در پاسخش گفت اینجا کابل نیست! کارهایی را که در کابل می‌کنید اینجا نکنید.»

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد قهرمان ملی بیان داشت: «حکومت چون نمی‌تواند از عهده کار براید همواره حتا به مسایل از نقطه نظر اخلاق سیاسی به مسایل غیر اخلاقی این‌ها توصل می‌کند. عکس‌های کهنه را بیاور، افراد ناشناس را دستگیر کن، اتهام وارد کن، کسی که بی گناه است برای او دوسیه بساز، اما کسی را که گناه‌کار است باید برود فرار کند امریکا. یعنی سراسر غلط؛ یعنی هیچ کدام از این دقیق نیست چون نمی‌تواند اصلآ توانمندی این کار را ندارد.»

 جمعه گل همت نزدیک به یک ماه می‌شود که همچون فرمانده تازه پولیس این ولایت گماشته شده است. او پیش از این فرمانده پولیس کابل بود و از سوی پایتخت نشینان به بی‌پروایی در تأمین امین متهم شده بود.

تردیدها دربارۀ بازداشت عامل ترور کارمندان تلویزیون انعکاس

باشنده‌گان ولایت ننگرهار با انتقاد از فرمانده پولیس این ولایت، اورا را به عوام فریبی متهم می‌سازند. 

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان ولایت ننگرهار می‌گویند که ادعای فرماندۀ پولیس این ولایت دربارۀ بازداشت یکی از حمله کننده‌گان بر سه کارمند رسانه‌‎‎یی زن در شهر جلال‌آباد نادرست است.

آنان می‌گویند فردی را که فرمانده پولیس ولایت ننگرهار یکی از حمله کننده‌گان دیروز می‌گوید و از بازداشت این فرد خبر می‌دهد و در همین حال چند عکس وی را نیز پخش کرده‌‎است این فرد چند روز پیش از سوی نیروهای امنیتی این ولایت به اتهام دست داشتن در یک رویداد دیگر باز داشت شده  بود.

روز گذشته لحظاتی پس از ترور سه کارمند تلویزیون انعکاس در شهر جلال‌آباد، جمعه گل همت، فرمانده پولیس ننگرهار به شفاخانه صحت عامه این ولایت رفت و با نشان دادن تصویری به خانواده‌های جان باخته‌گان گفت که نیروهای امنیتی یکی از حمله کننده‌گان را بازداشت کرده‌اند.

نورالله شیرزاد، خبرنگار در ننگرهار گفت: «تصویرهایی را به ما نشان دادند که گویا حمله کننده را دستگیر کرده‌اند در حالی که چنین نیست.»

بربنیاد اطلاعات، تصویرهایی که فرمانده پولیس کندهار آن را شریک کرده‌است و ادعا کرده‌است که مربوط یکی از عاملان ترور کارمندان تلویزیون انعکاس است، از فردی است که چند روز پیش در یک رویداد دیگر و در یک مراسم عروسی باز داشت شده‌است.

هم‌چنان در تصویرهایی‌که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، دیده می‌شود که فرمانده پولیس ننگرهار از حضور خبرنگاران در شفاخانه نیز جلوگیری می‌کند.

پرویز رومل، خبرنگار در ننگرهار اظهار داشت: «گفتند از کدام رسانه استید؟ نام‌های رسانه‌‎ها را گفتیم. عمری [خبرنگار طلوع‌نیوز] برایش گفت از طلوع استیم. فرمانده امنیه ننگرهار در پاسخش گفت اینجا کابل نیست! کارهایی را که در کابل می‌کنید اینجا نکنید.»

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد قهرمان ملی بیان داشت: «حکومت چون نمی‌تواند از عهده کار براید همواره حتا به مسایل از نقطه نظر اخلاق سیاسی به مسایل غیر اخلاقی این‌ها توصل می‌کند. عکس‌های کهنه را بیاور، افراد ناشناس را دستگیر کن، اتهام وارد کن، کسی که بی گناه است برای او دوسیه بساز، اما کسی را که گناه‌کار است باید برود فرار کند امریکا. یعنی سراسر غلط؛ یعنی هیچ کدام از این دقیق نیست چون نمی‌تواند اصلآ توانمندی این کار را ندارد.»

 جمعه گل همت نزدیک به یک ماه می‌شود که همچون فرمانده تازه پولیس این ولایت گماشته شده است. او پیش از این فرمانده پولیس کابل بود و از سوی پایتخت نشینان به بی‌پروایی در تأمین امین متهم شده بود.

هم‌رسانی کنید