Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش ۱۸ درصدی حضور بانوان در رسانه‌های کشور

یافته های کمیته مصوونیت خبرنگاران نشان می دهند که حضور زنان در رسانه‌های کشور در شش ماه اخیر ۱۸ درصد کاهش یافته است و این کاهش بنا بر دلایل مختلف به ویژه ناامنی‌ها است. 

یافته‌های این کمیته نشان می‌دهند در شش ماه نخست سال روان هجری خورشیدی، در سراسر کشور، به تعداد ۱۶۷۸ بانو در بخش‎های مختلف رسانه‎ها کار می‎کردند اما این رقم حالا به ۱۳۷۷ تن رسیده است که ۱۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

بر اساس یافته‌های این نهاد، بیش از ۳۰۰ بانوی خبرنگار و کارمند رسانه، در اثر عواملی هم چون، تهدیدات امنیتی به خصوص قتل‌ها هدفمند اخیر، مشکلات مالی رسانه بر اثر شیوع ویروس کرونا و دریافت معاش کم وظایف شان را ترک گفته و یا از دست داده اند.

از میان ۱۳۷۷ تن بانو که فعلاً در رسانه ها مصروف فعالیت هستند، به تعداد ۳۲۱ تن آنان خبرنگار اند و متباقی در بخش های مختلف رسانه ای مانند بخش تولید رسانه ها و بخش اداری مصروف کار اند. 

بر اساس یافته‌های این کمیته، بیشترین کارمندان رسانه‌ای زن در ولایت کابل، پس از آن در هرات و در رده سوم، در ولایت بلخ استند. لوگر تنها ولایتی است که صرف یک بانو در آن فعالیت رسانه ای انجام می دهد.

در نه ولایت که شامل غور، نیمروز، سرپل، لغمان، پروان، کاپیسا، ارزگان، وردک و لوگر است، هیچ خبرنگار زن فعالیت ندارد و در این ولایات صرف کارمندان رسانه‌ای زن در بخش های مختلف مصروف کار اند. 

همچنان در پنج ولایت افغانستان به شمول ولایات نورستان، کنر، پکتیا، پکتیکا و زابل، هیچ بانویی در رسانه ها حضور ندارد. 

به اساس یافته های این سروی، در شش ماه اخیر، دو خبرنگار زن که پیش از این در ولایات زابل و پکتیا فعالیت داشته اند، اکنون به دلایل امنیتی وظایف خویش را ترک کرده اند.

این نهاد نی گوید که چها ر خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن در حملات مستقیم، هدف قرار گرفته و کشته شده اند و این کار تاثیرات منفی روی کار خبرنگاری برای زنان در سراسر افغانستان گذاشته است.

این در حالی است که سه کارمند زن در تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار هفته گذشته در دو حمله افراد مسلح ناشناس جان باختند.

کاهش ۱۸ درصدی حضور بانوان در رسانه‌های کشور

در پنج ولایت افغانستان به شمول ولایات نورستان، کنر، پکتیا، پکتیکا و زابل، هیچ بانویی در رسانه ها حضور ندارد. 

تصویر بندانگشتی

یافته های کمیته مصوونیت خبرنگاران نشان می دهند که حضور زنان در رسانه‌های کشور در شش ماه اخیر ۱۸ درصد کاهش یافته است و این کاهش بنا بر دلایل مختلف به ویژه ناامنی‌ها است. 

یافته‌های این کمیته نشان می‌دهند در شش ماه نخست سال روان هجری خورشیدی، در سراسر کشور، به تعداد ۱۶۷۸ بانو در بخش‎های مختلف رسانه‎ها کار می‎کردند اما این رقم حالا به ۱۳۷۷ تن رسیده است که ۱۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

بر اساس یافته‌های این نهاد، بیش از ۳۰۰ بانوی خبرنگار و کارمند رسانه، در اثر عواملی هم چون، تهدیدات امنیتی به خصوص قتل‌ها هدفمند اخیر، مشکلات مالی رسانه بر اثر شیوع ویروس کرونا و دریافت معاش کم وظایف شان را ترک گفته و یا از دست داده اند.

از میان ۱۳۷۷ تن بانو که فعلاً در رسانه ها مصروف فعالیت هستند، به تعداد ۳۲۱ تن آنان خبرنگار اند و متباقی در بخش های مختلف رسانه ای مانند بخش تولید رسانه ها و بخش اداری مصروف کار اند. 

بر اساس یافته‌های این کمیته، بیشترین کارمندان رسانه‌ای زن در ولایت کابل، پس از آن در هرات و در رده سوم، در ولایت بلخ استند. لوگر تنها ولایتی است که صرف یک بانو در آن فعالیت رسانه ای انجام می دهد.

در نه ولایت که شامل غور، نیمروز، سرپل، لغمان، پروان، کاپیسا، ارزگان، وردک و لوگر است، هیچ خبرنگار زن فعالیت ندارد و در این ولایات صرف کارمندان رسانه‌ای زن در بخش های مختلف مصروف کار اند. 

همچنان در پنج ولایت افغانستان به شمول ولایات نورستان، کنر، پکتیا، پکتیکا و زابل، هیچ بانویی در رسانه ها حضور ندارد. 

به اساس یافته های این سروی، در شش ماه اخیر، دو خبرنگار زن که پیش از این در ولایات زابل و پکتیا فعالیت داشته اند، اکنون به دلایل امنیتی وظایف خویش را ترک کرده اند.

این نهاد نی گوید که چها ر خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن در حملات مستقیم، هدف قرار گرفته و کشته شده اند و این کار تاثیرات منفی روی کار خبرنگاری برای زنان در سراسر افغانستان گذاشته است.

این در حالی است که سه کارمند زن در تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار هفته گذشته در دو حمله افراد مسلح ناشناس جان باختند.

هم‌رسانی کنید