Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گروه دوستان افغانستان: کشتارهای هدفمندانه مانع روند صلح می‌شوند

گروه دوستان افغانستان در سازمان ملل متحد، افزایش خشونت و کشتارهای هدفمندانه را در افغانستان نکوهش می‌کنند.

گروهی متشکل از ۳۵ تن از نماینده‌گان کشورهای جهان در سازمان ملل موسوم به گروه دوستان زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک، "ادامۀ خشونت‌ها و قتل‌های هدفمندانه را در افغانستان از جمله آنچه از سوی طالبان و شبکۀ حقانی، و همچنین سایر گروه‌های مسلح چون القاعده و داعش انجام می‌شوند،" سخت نکوهش می‌کنند.

در این اعلامیه آمده‎است که این اقدامات مانع چشم‌انداز صلح می‌شود، فضای مدنی و آزادی بیان را تضعیف می‌کند و از ارائه خدمات اساسی به جمعیت نیازمند، جلوگیری می‌کند.

اعلامیه می‌افزاید که "اقدامات شنیع هدف قرار دادن روزنامه نگاران و کارمندان رسانه، اعضای جامعۀ مدنی، کارمندان دولت، علمای دین و روشن‌فکران که بسیاری از آنان زن هستند، باید بلافاصله متوقف شود و عاملان آن به کیفر برسند.

در علامیه همچنان اشاره شده‌است که بر بنیاد گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، از ۱۲ سپتمبر ۲۰۲۰، آغاز مذاکرات صلح تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۱، حدود ۱۱ مدافع حقوق بشر و کارمندان رسانه‌یی در حملات هدفمندانه در افغانستان، جان باخته‌اند.

درگزارش سازمان ملل که در ماه دلو سال گذشته پخش شد، آمده‌است که در پی این حملات، شمار زیادی از افراد مسلکی در کارشان دست به خودسانسوری زده و یا هم کارشان را ترک کرده‌‌اند و نیز بسیاری به شمول شخصیت‌های سرشناس، از افغانستان فرار کرده‌اند. 

از میان این ۱۱ تن، ۵ مدافع حقوق بشر و ۶ کارمند رسانه‌یی بوده‌اند که در چهارماه در افغانستان، جان باخته‌اند.

در اعلامیۀ گروه دوستان افغانستان نیز آمده‌است: " ما حمایت خود را از مردم افغانستان و امیدها و انتظارات آنها از صلح، عدالت و توسعه در این کشور، ابراز می‌داریم. ما حمایت قاطع خود را از روند صلح ابراز می‌داریم که در آن دستاوردهای ۲۰ سال گذشته باید حفظ و پیشرفت کند."

در این اعلامیه ذکر شده‌است که زنان در افغانستان پیشتاز جامعه هستند، جوانان عامل تغییر می‌شوند و رسانه‌های مستقل و آزاد نقش مهمی در یک افغانستان دموکراتیک ایفا می‌کنند.

گروه دوستان افغانستان: کشتارهای هدفمندانه مانع روند صلح می‌شوند

در این اعلامیه آمده‎است که این اقدامات مانع چشم انداز صلح می‌شود، فضای مدنی و آزادی بیان را تضعیف می‌کند و از ارائه خدمات اساسی به جمعیت نیازمند، جلوگیری می‌کند.

Thumbnail

گروه دوستان افغانستان در سازمان ملل متحد، افزایش خشونت و کشتارهای هدفمندانه را در افغانستان نکوهش می‌کنند.

گروهی متشکل از ۳۵ تن از نماینده‌گان کشورهای جهان در سازمان ملل موسوم به گروه دوستان زنان افغانستان در یک اعلامیه مشترک، "ادامۀ خشونت‌ها و قتل‌های هدفمندانه را در افغانستان از جمله آنچه از سوی طالبان و شبکۀ حقانی، و همچنین سایر گروه‌های مسلح چون القاعده و داعش انجام می‌شوند،" سخت نکوهش می‌کنند.

در این اعلامیه آمده‎است که این اقدامات مانع چشم‌انداز صلح می‌شود، فضای مدنی و آزادی بیان را تضعیف می‌کند و از ارائه خدمات اساسی به جمعیت نیازمند، جلوگیری می‌کند.

اعلامیه می‌افزاید که "اقدامات شنیع هدف قرار دادن روزنامه نگاران و کارمندان رسانه، اعضای جامعۀ مدنی، کارمندان دولت، علمای دین و روشن‌فکران که بسیاری از آنان زن هستند، باید بلافاصله متوقف شود و عاملان آن به کیفر برسند.

در علامیه همچنان اشاره شده‌است که بر بنیاد گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، از ۱۲ سپتمبر ۲۰۲۰، آغاز مذاکرات صلح تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۱، حدود ۱۱ مدافع حقوق بشر و کارمندان رسانه‌یی در حملات هدفمندانه در افغانستان، جان باخته‌اند.

درگزارش سازمان ملل که در ماه دلو سال گذشته پخش شد، آمده‌است که در پی این حملات، شمار زیادی از افراد مسلکی در کارشان دست به خودسانسوری زده و یا هم کارشان را ترک کرده‌‌اند و نیز بسیاری به شمول شخصیت‌های سرشناس، از افغانستان فرار کرده‌اند. 

از میان این ۱۱ تن، ۵ مدافع حقوق بشر و ۶ کارمند رسانه‌یی بوده‌اند که در چهارماه در افغانستان، جان باخته‌اند.

در اعلامیۀ گروه دوستان افغانستان نیز آمده‌است: " ما حمایت خود را از مردم افغانستان و امیدها و انتظارات آنها از صلح، عدالت و توسعه در این کشور، ابراز می‌داریم. ما حمایت قاطع خود را از روند صلح ابراز می‌داریم که در آن دستاوردهای ۲۰ سال گذشته باید حفظ و پیشرفت کند."

در این اعلامیه ذکر شده‌است که زنان در افغانستان پیشتاز جامعه هستند، جوانان عامل تغییر می‌شوند و رسانه‌های مستقل و آزاد نقش مهمی در یک افغانستان دموکراتیک ایفا می‌کنند.

هم‌رسانی کنید