تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سالیاد جان باختن خبرنگاران؛ خانواده‌های قربانیان صلح می‌خواهند

امروز جمعه (دهم ثور) سومین سالیاد جان باختن یارمحمد توخی، تصویربردار طلوع‌نیوز و نُه خبرنگار و تصویر بردار دیگر در حمله انتحاری در شهر کابل و یک حمله مسلحانه در خوست است.

مادر یارمحمد توخی و شماری از خانواده‌های قربانیان دیگر این رویداد از طرف‌های درگیر می‌خواهند که به جنگ و خون‌ریزی پایان بدهند و برای رسیدن به صلح همیشگی تلاش کنند.

یارمحمد توخی نان آور خانواده‌اش بود و در خانه کرایی زنده‌گی می‌کرد.

تبره کو، مادر یارمحمد توخی بیان داشت: «آرامی باشد. بچه من که نباشد چه کنیم؟»

گل محمد، برادر یارمحمد توخی نیز افزود: «یک آرامش یک صلح را برقرار کند، صلح دایمی نه صلح که صلح گفته شود و صلح نباشد.»

نورز علی رجبی، تصویر بردار تلویزیون خصوصی «یک» یکی دیگر از جان باخته‌گان حملۀ انتحاری سه سال پیش در کابل بود.

مادر نورز علی می‌گوید که هنوز زخم از دست دادن پسرش تازه است و اگر طرف‌های درگیری صلح کنند این زخم التیام خواهد یافت: «پنج ساله بود که پدرش فوت کرد؛ نانوایی می‌کردیم، زحمت می‌کشیدم که بچه ام کلان شود و دستگیرم شود.»

در کنار یارمحمد توخی و نورز علی، عبادالله حنانزی، محرم درانی و سباوون کاکر خبرنگاران رادیو آزادی، غازی رسولی، خبرنگار تلویزیون خصوصی «یک»، سلیم تلاش و علی سلیمی، خبرنگار و تصویربردار تلویزیون خصوصی مشعل و شاه مری فیضی، عکاس خبرگزاری فرانسه، هفت تن از قربانیان دیگر حمله بر خبرنگاران در شش درک کابل استند.

آنان برای پوشش یک انفجار رفته بودند؛ بی خبر از این‌که خود قربانی انفجار دیگر می‌شوند.

شماری از خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد با نگرانی از افزایش تهدیدها در برابر خبرنگاران می‌گویند که نباید دستاوردها و قربانی‌های راهیان آزادی بیان در گفت‌وگوهای صلح نادیده گرفته شوند.

حامد مایار، خبرنگار گفت: «حالا که ما در زمان حساس قرار داریم. خانواده‌ها و کارمندان رسانه‌ها از هر دو طرف می‌خواهد تا حقوق شان تأمین باشد.»

شاپور فرهمند، خبرنگار دیگر نیز افزود: «در حالی حاضر هم بسیاری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی زیر تهدیدهای امنیتی کارهای شان را به پیش می‌برند.»

در همین روز، احمد شاه، خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست نیز در حمله مردان مسلح ناشناس جان باخت.

نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان نگران امنیت خبرنگاران استند.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی بیان داشت: «اصلأ مدیریت کننده‌گان این حمله و اوامری که این حمله از کجا صادر شده است تاکنون چیزی گفته نشده است.»

بربنیاد آمارهای نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی شانزده خبرنگار، در سال ۲۰۱۹ پنج خبرنگار و در سال ۲۰۲۰ میلادی هشت خبرنگار و کارمند رسانه‌‎یی در افغانستان جان باخته‌اند.

سالیاد جان باختن خبرنگاران؛ خانواده‌های قربانیان صلح می‌خواهند

شماری از خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد با نگرانی از افزایش تهدیدها در برابر خبرنگاران می‌گویند که نباید دستاوردها و قربانی‌های راهیان آزادی بیان در گفت‌وگوهای صلح نادیده گرفته شوند.

تصویر بندانگشتی

امروز جمعه (دهم ثور) سومین سالیاد جان باختن یارمحمد توخی، تصویربردار طلوع‌نیوز و نُه خبرنگار و تصویر بردار دیگر در حمله انتحاری در شهر کابل و یک حمله مسلحانه در خوست است.

مادر یارمحمد توخی و شماری از خانواده‌های قربانیان دیگر این رویداد از طرف‌های درگیر می‌خواهند که به جنگ و خون‌ریزی پایان بدهند و برای رسیدن به صلح همیشگی تلاش کنند.

یارمحمد توخی نان آور خانواده‌اش بود و در خانه کرایی زنده‌گی می‌کرد.

تبره کو، مادر یارمحمد توخی بیان داشت: «آرامی باشد. بچه من که نباشد چه کنیم؟»

گل محمد، برادر یارمحمد توخی نیز افزود: «یک آرامش یک صلح را برقرار کند، صلح دایمی نه صلح که صلح گفته شود و صلح نباشد.»

نورز علی رجبی، تصویر بردار تلویزیون خصوصی «یک» یکی دیگر از جان باخته‌گان حملۀ انتحاری سه سال پیش در کابل بود.

مادر نورز علی می‌گوید که هنوز زخم از دست دادن پسرش تازه است و اگر طرف‌های درگیری صلح کنند این زخم التیام خواهد یافت: «پنج ساله بود که پدرش فوت کرد؛ نانوایی می‌کردیم، زحمت می‌کشیدم که بچه ام کلان شود و دستگیرم شود.»

در کنار یارمحمد توخی و نورز علی، عبادالله حنانزی، محرم درانی و سباوون کاکر خبرنگاران رادیو آزادی، غازی رسولی، خبرنگار تلویزیون خصوصی «یک»، سلیم تلاش و علی سلیمی، خبرنگار و تصویربردار تلویزیون خصوصی مشعل و شاه مری فیضی، عکاس خبرگزاری فرانسه، هفت تن از قربانیان دیگر حمله بر خبرنگاران در شش درک کابل استند.

آنان برای پوشش یک انفجار رفته بودند؛ بی خبر از این‌که خود قربانی انفجار دیگر می‌شوند.

شماری از خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد با نگرانی از افزایش تهدیدها در برابر خبرنگاران می‌گویند که نباید دستاوردها و قربانی‌های راهیان آزادی بیان در گفت‌وگوهای صلح نادیده گرفته شوند.

حامد مایار، خبرنگار گفت: «حالا که ما در زمان حساس قرار داریم. خانواده‌ها و کارمندان رسانه‌ها از هر دو طرف می‌خواهد تا حقوق شان تأمین باشد.»

شاپور فرهمند، خبرنگار دیگر نیز افزود: «در حالی حاضر هم بسیاری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی زیر تهدیدهای امنیتی کارهای شان را به پیش می‌برند.»

در همین روز، احمد شاه، خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست نیز در حمله مردان مسلح ناشناس جان باخت.

نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان نگران امنیت خبرنگاران استند.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی بیان داشت: «اصلأ مدیریت کننده‌گان این حمله و اوامری که این حمله از کجا صادر شده است تاکنون چیزی گفته نشده است.»

بربنیاد آمارهای نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی شانزده خبرنگار، در سال ۲۰۱۹ پنج خبرنگار و در سال ۲۰۲۰ میلادی هشت خبرنگار و کارمند رسانه‌‎یی در افغانستان جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید