تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آمر مطبوعات وزارت مالیه وگویندۀ پیشین طلوع‌نیوز درکندهار جان باخت

نعمت روان، گویندۀ پیشین خبرها و برنامه‌‎های سیاسی طلوع‌نیوز صبح امروز پنج‌شنبه (۱۶ثور) در حملۀ مسلحانه در کندهار جان باخت.

روان، حوالی ساعت ده ونیم پیش از چاشت امروز در یک جاده یک طرفه در نزدیک چوک احمدی ولی خان در حوزه چهاردهم شهر کندهار در داخل موترش به قتل رسید.

غورزنگ افریدی، آمر امنیت شهر کندهار می‌‎گوید نخست مردی موتر وی را متوقف ساخت و با وی مشغول صحبت شد و سپس یک مهاجم موتر سایکل سوار بر سر نعمت روان شلیک کرد.

به‌گفتۀ مسؤولان مردی که موتر آقای روان را متوقف ساخته بود با مرد مهاجم از محل فرار کرده‌است و تیلفون همراه و پول‌های روان را نبرده‌‎اند.

تاکنون گروهی مسؤولیت این رویداد را به‌عهده نگرفته‌است، اما طالبان گفته‌اند که در این رویداد دست ندارند.

نعمت روان که پس از چهار سال کار در طلوع‌نیوز، سه هفته پیش از این رسانه استعفا کرد و به‌حیث آمر دفتر رسانه‌‎های وزارت مالیه گماشته شده بود. او دوازده روز پیش برای گرفتن اسناد تحصیلی‌‎اش به کندهار رفته بود.
 
نعمت روان فارغ دانشکدۀ ژورنالیزم دانشگاه ولایت کندهار بود. او پس از پایان دانشگاه در حالی که خانواده‌‎اش در زابل زنده‌گی می‌کرد به کابل آمد. روان در چهار سال کاری‌اش با طلوع‌نیوز در برنامه‌هایش به جنگ، صلح مبارزه با فساد حقوق‌بشر و چالش‌‎های اجتماعی شهروندان می‌پرداخت و گاهی هم مسؤولان حکومت را با پرسش‌‎های سختش به چالش می‌کشید.
 
آخرین نوشته‌های نعمت روان در فیس‌بوک دربارۀ آغاز کار جدیدش در وزارت مالیه استند؛ اما گاهی هم با پخش کردن تصویرهای بخش‌هایی از افغانستان از عشق به وطن نوشته و از زیبایی‌های کشورش گفته است.

این نوشته‌ها از امیدهایی روایت دارند که نعمت پیش از رسیدن به آن ها چشم از جهان بست.

آمر مطبوعات وزارت مالیه وگویندۀ پیشین طلوع‌نیوز درکندهار جان باخت

غورزنگ افریدی، آمر امنیت شهر کندهار می‌‎گوید نخست مردی موتر وی را متوقف ساخت و با وی مشغول صحبت شد و سپس یک مهاجم موتر سایکل سوار بر سر نعمت روان شلیک کرد.

تصویر بندانگشتی

نعمت روان، گویندۀ پیشین خبرها و برنامه‌‎های سیاسی طلوع‌نیوز صبح امروز پنج‌شنبه (۱۶ثور) در حملۀ مسلحانه در کندهار جان باخت.

روان، حوالی ساعت ده ونیم پیش از چاشت امروز در یک جاده یک طرفه در نزدیک چوک احمدی ولی خان در حوزه چهاردهم شهر کندهار در داخل موترش به قتل رسید.

غورزنگ افریدی، آمر امنیت شهر کندهار می‌‎گوید نخست مردی موتر وی را متوقف ساخت و با وی مشغول صحبت شد و سپس یک مهاجم موتر سایکل سوار بر سر نعمت روان شلیک کرد.

به‌گفتۀ مسؤولان مردی که موتر آقای روان را متوقف ساخته بود با مرد مهاجم از محل فرار کرده‌است و تیلفون همراه و پول‌های روان را نبرده‌‎اند.

تاکنون گروهی مسؤولیت این رویداد را به‌عهده نگرفته‌است، اما طالبان گفته‌اند که در این رویداد دست ندارند.

نعمت روان که پس از چهار سال کار در طلوع‌نیوز، سه هفته پیش از این رسانه استعفا کرد و به‌حیث آمر دفتر رسانه‌‎های وزارت مالیه گماشته شده بود. او دوازده روز پیش برای گرفتن اسناد تحصیلی‌‎اش به کندهار رفته بود.
 
نعمت روان فارغ دانشکدۀ ژورنالیزم دانشگاه ولایت کندهار بود. او پس از پایان دانشگاه در حالی که خانواده‌‎اش در زابل زنده‌گی می‌کرد به کابل آمد. روان در چهار سال کاری‌اش با طلوع‌نیوز در برنامه‌هایش به جنگ، صلح مبارزه با فساد حقوق‌بشر و چالش‌‎های اجتماعی شهروندان می‌پرداخت و گاهی هم مسؤولان حکومت را با پرسش‌‎های سختش به چالش می‌کشید.
 
آخرین نوشته‌های نعمت روان در فیس‌بوک دربارۀ آغاز کار جدیدش در وزارت مالیه استند؛ اما گاهی هم با پخش کردن تصویرهای بخش‌هایی از افغانستان از عشق به وطن نوشته و از زیبایی‌های کشورش گفته است.

این نوشته‌ها از امیدهایی روایت دارند که نعمت پیش از رسیدن به آن ها چشم از جهان بست.

هم‌رسانی کنید