تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شیوع کرونا مخاطبان رسانه‌های چاپی را افزایش داده‌است

شماری از دست‌اندرکاران رسانه‌های چاپی کشور می‌گویند که در یک سال اخیر، با تمرکز بیشتر بر نشر انترنتی این رسانه‌ها، بر شمار مخاطبان شان افزوده‌اند.

شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت‌های برخاسته از آن، از علت‌های اصلی رو آوردن رسانه‌های چاپی به مخاطبان انترنتی بوده‌است.

مجیب مهرداد، مدیر مسؤول روزنامه هشت صبح گفت: «در تمام دنیا، اطلاعات به مردم در بدل هزینه‌هایی داده می‌شود. یعنی مردم باید در روزنامه‌ها اشتراک بکنند؛ تا این‌که روزنامه‌ها بتوانند استقلالیت خود را به لحاظ مالی، تأمین بکنند.»

اکنون ماه‌هاست چاپ این رسانه‌ها از سر گرفته شده؛ اما هنوز آنچه‌که فروش کم این رسانه‌ها گفته می‌شود، هم‌چون چالشی فراراه روزنامه‌نگاری در کشور برجاست.

محمدحکیم که سال‌هاست در کابل به فروش رسانه‌های چاپی مشغول است، می‌گوید که از چندی بدین‌سو، مخاطبان این رسانه‌ها، بیشتر به او سر می‌زنند؛اما به گفته او، این شمار مخاطبان، در مقایسه با سال‌های پیش، کم‌تر است: «حالی من روزانه از هر اخبار خود، ده‌دانه بیست‌دانه و سی‌دانه فروشات دارم؛ علاقه‌مندی مردم نسبت به سابق، یک‌ذره‌گک زیاد شده.»

محمدعمر، باشندۀ کابل نیز افزود: «از صنف پنج مکتب، علاقه داشتیم به مسایل روزنامه و حتا در انیس و در اصلاح آن وقت، من اشتراک سالانه می‌کردم. از همان زمان تا حالی را من علاقه‌مندی دارم.»

شمار رسانه‌های چاپی در کشور به ۱۲۸۰ می‌رسد و به گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این میان، ۸۹ روزنامه هم ثبت استند.

بربنیاد آمار کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی، تنها پارسال، ۶۵ رسانه تازه از این کمیسیون جواز کار گرفتند که ۴۱ رسانه چاپی نیز مشمول‌شان بود.

شیوع کرونا مخاطبان رسانه‌های چاپی را افزایش داده‌است

اکنون ماه‌هاست چاپ این رسانه‌ها از سر گرفته شده؛ اما هنوز آنچه‌که فروش کم این رسانه‌ها گفته می‌شود، هم‌چون چالشی فراراه روزنامه‌نگاری در کشور برجاست.

تصویر بندانگشتی

شماری از دست‌اندرکاران رسانه‌های چاپی کشور می‌گویند که در یک سال اخیر، با تمرکز بیشتر بر نشر انترنتی این رسانه‌ها، بر شمار مخاطبان شان افزوده‌اند.

شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت‌های برخاسته از آن، از علت‌های اصلی رو آوردن رسانه‌های چاپی به مخاطبان انترنتی بوده‌است.

مجیب مهرداد، مدیر مسؤول روزنامه هشت صبح گفت: «در تمام دنیا، اطلاعات به مردم در بدل هزینه‌هایی داده می‌شود. یعنی مردم باید در روزنامه‌ها اشتراک بکنند؛ تا این‌که روزنامه‌ها بتوانند استقلالیت خود را به لحاظ مالی، تأمین بکنند.»

اکنون ماه‌هاست چاپ این رسانه‌ها از سر گرفته شده؛ اما هنوز آنچه‌که فروش کم این رسانه‌ها گفته می‌شود، هم‌چون چالشی فراراه روزنامه‌نگاری در کشور برجاست.

محمدحکیم که سال‌هاست در کابل به فروش رسانه‌های چاپی مشغول است، می‌گوید که از چندی بدین‌سو، مخاطبان این رسانه‌ها، بیشتر به او سر می‌زنند؛اما به گفته او، این شمار مخاطبان، در مقایسه با سال‌های پیش، کم‌تر است: «حالی من روزانه از هر اخبار خود، ده‌دانه بیست‌دانه و سی‌دانه فروشات دارم؛ علاقه‌مندی مردم نسبت به سابق، یک‌ذره‌گک زیاد شده.»

محمدعمر، باشندۀ کابل نیز افزود: «از صنف پنج مکتب، علاقه داشتیم به مسایل روزنامه و حتا در انیس و در اصلاح آن وقت، من اشتراک سالانه می‌کردم. از همان زمان تا حالی را من علاقه‌مندی دارم.»

شمار رسانه‌های چاپی در کشور به ۱۲۸۰ می‌رسد و به گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این میان، ۸۹ روزنامه هم ثبت استند.

بربنیاد آمار کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی، تنها پارسال، ۶۵ رسانه تازه از این کمیسیون جواز کار گرفتند که ۴۱ رسانه چاپی نیز مشمول‌شان بود.

هم‌رسانی کنید