تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نی: طالبان نشرات شماری از رسانه‌های محلی را محدود کرده‌اند

در پی افزایش جنگ در کشور و دست‌بدست شدن ولسوالی‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان، شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد می‌گویند که چندین رسانۀ محلی از فعالیت بازمانده‌اند و یا نشرات این رسانه‌ها از سوی طالبان محدود شده‌است.

از این میان، نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) می‌گوید که شماری از رادیوهای محلی در ولسوالی‌ها پس از افتادن این ولسوالی‌ها بدست طالبان، به بلندگوهای این گروه  تبدیل شده‌اند.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی دراین باره گفت: «به‌خصوص رادیوهای محلی را به‌عنوان بلندگوی پروپاگندهای شان تبدیل بکنند.»

مسؤولان رسانه‌های محلی نیز می‌گویند که اگر وضعیت به‌همین منوال ادامه یابد، فعالیت رسانه‌های محلی متوقف خواهند شد.

هدایت‌الله زیارمل، مسؤول تلویزیون اورانوس در کندز بیان داشت: «در صورتی‌که این وضعیت برای یک ماه آینده ادامه پیدا کند، طبعأ تمامی رسانه‌های محلی در کندز بسته می‌شوند.»

ذبیح‌الله مجددی، مسؤول مرکز رسانه‌یی کندز نیز افزود: «یک تعداد همکاران ما شهر را ترک کردند و از این بیشتر هم ترک خواهند کرد که این یک صدمه بسیار بزرگ به جامعه رسانه‌یی افغانستان خواهد بود.»

روز گذشته سفارت امریکا در کابل نیز اعلام کرد که طالبان در بخش‌هایی‌که تصرف کرده‌اند، می‌خواهند آواز رسانه‌ها را خاموش کنند و با این‌کار ویران شدن زیرساخت‌های عمومی، غارت و قتل غیرنظامیان و سربازان را از سوی این گروه، پنهان کنند.

خبرنگاران اما از طرف‌های درگیر می‌خواهند که بر رسانه‌ها محدودیت وضع نکنند و دست‌آوردها در عرصۀ آزادی بیان را حفظ کنند.

سید نثار جلالی، یکی از این خبرنگاران اظهار داشت: «از طرف‌های درگیر می‌خواهیم که زمینۀ کار و فعالیت رسانه‌ها را محدود نسازند. بگذارند که رسانه‌ها با همان دست‌آوردهایی‌که در بخش‌های آزادی بیان داشتند، کار و فعالیت شان را در حوزۀ شمال شرق ادامه بدهند.»

همزمان با این، مرکز حمایت از زنان خبرنگار افغانستان می‌گوید که از ۳۵بانویی‌که تنها در بغلان و غزنی فعالیت داشتند، تنها یک یا دو تن، آنهم به‌گونۀ آنلاین فعالیت می‌کنند و دیگران وظیفه‌های شان را ترک کرده‌اند.

فریده نیکزاد، مسؤول مرکز حمایت از زنان خبرنگار افغانستان در این باره بیان داشت: «رادیوی ما را گفتند در صورتی اجازه دارید که... موزیک نباشد و طبق خواست آن‌ها باید باشد.»

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان می‌گوید که این گروه جلو نشرات هیچ رسانه‌یی را نگرفته و محدودیتی بر این رسانه‌ها اعمال نکرده‌است.

حکومت اما می‌گوید طالبان به این دلیل بر رسانه‌ها محدودیت وضع می‌کنند تا عمل‌کردهای این گروه مخفی بماند.

دواخان مینه‌پال، رییس مرکز رسانه‌های حکومت گفت: «مطبوعات آزاد، چهرۀ اصلی طالبان را به نمایش می‌گذارد.»

سخن‌گوی طالبان می‌گوید هرگاه این گروه به شهرها نیز تسلط یابد، اصولی برای نشرات  رسانه‌ها وضع خواهد کرد اما بی‌طرفی رسانه‌ها را زیرپرسش نخواهد برد.

نی: طالبان نشرات شماری از رسانه‌های محلی را محدود کرده‌اند

مسؤولان رسانه‌های محلی نیز می‌گویند که اگر وضعیت به‌همین منوال ادامه یابد، فعالیت رسانه‌های محلی متوقف خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

در پی افزایش جنگ در کشور و دست‌بدست شدن ولسوالی‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان، شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد می‌گویند که چندین رسانۀ محلی از فعالیت بازمانده‌اند و یا نشرات این رسانه‌ها از سوی طالبان محدود شده‌است.

از این میان، نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) می‌گوید که شماری از رادیوهای محلی در ولسوالی‌ها پس از افتادن این ولسوالی‌ها بدست طالبان، به بلندگوهای این گروه  تبدیل شده‌اند.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی دراین باره گفت: «به‌خصوص رادیوهای محلی را به‌عنوان بلندگوی پروپاگندهای شان تبدیل بکنند.»

مسؤولان رسانه‌های محلی نیز می‌گویند که اگر وضعیت به‌همین منوال ادامه یابد، فعالیت رسانه‌های محلی متوقف خواهند شد.

هدایت‌الله زیارمل، مسؤول تلویزیون اورانوس در کندز بیان داشت: «در صورتی‌که این وضعیت برای یک ماه آینده ادامه پیدا کند، طبعأ تمامی رسانه‌های محلی در کندز بسته می‌شوند.»

ذبیح‌الله مجددی، مسؤول مرکز رسانه‌یی کندز نیز افزود: «یک تعداد همکاران ما شهر را ترک کردند و از این بیشتر هم ترک خواهند کرد که این یک صدمه بسیار بزرگ به جامعه رسانه‌یی افغانستان خواهد بود.»

روز گذشته سفارت امریکا در کابل نیز اعلام کرد که طالبان در بخش‌هایی‌که تصرف کرده‌اند، می‌خواهند آواز رسانه‌ها را خاموش کنند و با این‌کار ویران شدن زیرساخت‌های عمومی، غارت و قتل غیرنظامیان و سربازان را از سوی این گروه، پنهان کنند.

خبرنگاران اما از طرف‌های درگیر می‌خواهند که بر رسانه‌ها محدودیت وضع نکنند و دست‌آوردها در عرصۀ آزادی بیان را حفظ کنند.

سید نثار جلالی، یکی از این خبرنگاران اظهار داشت: «از طرف‌های درگیر می‌خواهیم که زمینۀ کار و فعالیت رسانه‌ها را محدود نسازند. بگذارند که رسانه‌ها با همان دست‌آوردهایی‌که در بخش‌های آزادی بیان داشتند، کار و فعالیت شان را در حوزۀ شمال شرق ادامه بدهند.»

همزمان با این، مرکز حمایت از زنان خبرنگار افغانستان می‌گوید که از ۳۵بانویی‌که تنها در بغلان و غزنی فعالیت داشتند، تنها یک یا دو تن، آنهم به‌گونۀ آنلاین فعالیت می‌کنند و دیگران وظیفه‌های شان را ترک کرده‌اند.

فریده نیکزاد، مسؤول مرکز حمایت از زنان خبرنگار افغانستان در این باره بیان داشت: «رادیوی ما را گفتند در صورتی اجازه دارید که... موزیک نباشد و طبق خواست آن‌ها باید باشد.»

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان می‌گوید که این گروه جلو نشرات هیچ رسانه‌یی را نگرفته و محدودیتی بر این رسانه‌ها اعمال نکرده‌است.

حکومت اما می‌گوید طالبان به این دلیل بر رسانه‌ها محدودیت وضع می‌کنند تا عمل‌کردهای این گروه مخفی بماند.

دواخان مینه‌پال، رییس مرکز رسانه‌های حکومت گفت: «مطبوعات آزاد، چهرۀ اصلی طالبان را به نمایش می‌گذارد.»

سخن‌گوی طالبان می‌گوید هرگاه این گروه به شهرها نیز تسلط یابد، اصولی برای نشرات  رسانه‌ها وضع خواهد کرد اما بی‌طرفی رسانه‌ها را زیرپرسش نخواهد برد.

هم‌رسانی کنید