Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خبرنگاران: امنیت ملی خبرنگاران بازداشت شده در کندهار را آزاد کند

چهار خبرنگار محلی ولایت کندهار که چهار روز پیش از سوی امنیت ملی بازداشت شدند، اکنون برای بازجویی به کابل انتقال داده شده‌اند.

خبرنگاران و حقوق‌دانان می‌گویند که امنیت ملی باید هرچه زودتر این خبرنگاران را از بند آزاد کند.

آنان می‌گویند که حکومت با بازداشت خبرنگاران می‌کوشد صدای آزادی بیان را خاموش سازد.

نجیب‌ شریفی، رییس کمیتۀ مصونیت خبرنگاران بیان داشت: «اتهامی که بر ما مطرح شده از سوی امنیت ملی این است که این خبرنگاران به نفع طالبان تبلیغات می‌کردند و در پهلویش یکی از خبرنگاران پیام فرستاده‌است و از والی کندهار تقاضا کرده‌است به طالبان تسلیم شود. اینان به دعوت طالبان به ولسوالی اسپین بولدک می‌روند و این‌که مصاحبه‌هایی با قمندان طالبان انجام می‌دهند و در فیسبوک هم لایف می‌روند.»

لطیف یعقوبی، خبرنگار در کابل نیز افزود: «اگر این روند ادامه پیدا کند چرخه اطلاع‌رسانی در افغانستان متوقف خواهد شد.»

بسم‌الله وطن‌دوست، قدرت سلطانی و محب عبیدی، کارمندان رادیو ملت ژغ و ثناء‌الله صیام، تصویر بردار محلی چهار تنی اند که چهار روز پیش، پس ازدیدار ازبخش‌های زیرنفوذ طالبان درسپین بولدک از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند.

بازداشت این خبرنگاران، واکنش‌های زیادی را به‌همراه شده‌است.

عزیزه کرمانی، خبرنگار در کابل اظهار داشت: «حکومت باید هرچه زود تر این خبرنگاران را رهاکند اگر رها نمی‌کند باید سند بدهد و بگوید که به چه اتهامی آنان را گرفته است.»

سبحان مصباح، حقوق‌دان نیز در این باره بیان داشت: «تأمین امنیت خبرنگاران و هر شهروند افغان از وظایف حکومت است.»

با این همه، امنیت ملی اما حاضر نیست دربارۀ چگونگی و چرایی بازداشت این خبرنگاران به رسانه‌ها معلومات بدهد.

خبرنگاران: امنیت ملی خبرنگاران بازداشت شده در کندهار را آزاد کند

حقوق‌دانان می‌گویند که تأمین امنیت خبرنگاران  و نگهداری از آنان از مکلفیت‌های حکومت است.

تصویر بندانگشتی

چهار خبرنگار محلی ولایت کندهار که چهار روز پیش از سوی امنیت ملی بازداشت شدند، اکنون برای بازجویی به کابل انتقال داده شده‌اند.

خبرنگاران و حقوق‌دانان می‌گویند که امنیت ملی باید هرچه زودتر این خبرنگاران را از بند آزاد کند.

آنان می‌گویند که حکومت با بازداشت خبرنگاران می‌کوشد صدای آزادی بیان را خاموش سازد.

نجیب‌ شریفی، رییس کمیتۀ مصونیت خبرنگاران بیان داشت: «اتهامی که بر ما مطرح شده از سوی امنیت ملی این است که این خبرنگاران به نفع طالبان تبلیغات می‌کردند و در پهلویش یکی از خبرنگاران پیام فرستاده‌است و از والی کندهار تقاضا کرده‌است به طالبان تسلیم شود. اینان به دعوت طالبان به ولسوالی اسپین بولدک می‌روند و این‌که مصاحبه‌هایی با قمندان طالبان انجام می‌دهند و در فیسبوک هم لایف می‌روند.»

لطیف یعقوبی، خبرنگار در کابل نیز افزود: «اگر این روند ادامه پیدا کند چرخه اطلاع‌رسانی در افغانستان متوقف خواهد شد.»

بسم‌الله وطن‌دوست، قدرت سلطانی و محب عبیدی، کارمندان رادیو ملت ژغ و ثناء‌الله صیام، تصویر بردار محلی چهار تنی اند که چهار روز پیش، پس ازدیدار ازبخش‌های زیرنفوذ طالبان درسپین بولدک از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند.

بازداشت این خبرنگاران، واکنش‌های زیادی را به‌همراه شده‌است.

عزیزه کرمانی، خبرنگار در کابل اظهار داشت: «حکومت باید هرچه زود تر این خبرنگاران را رهاکند اگر رها نمی‌کند باید سند بدهد و بگوید که به چه اتهامی آنان را گرفته است.»

سبحان مصباح، حقوق‌دان نیز در این باره بیان داشت: «تأمین امنیت خبرنگاران و هر شهروند افغان از وظایف حکومت است.»

با این همه، امنیت ملی اما حاضر نیست دربارۀ چگونگی و چرایی بازداشت این خبرنگاران به رسانه‌ها معلومات بدهد.

هم‌رسانی کنید