Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعای اشغال ساختمان یک رادیوی محلی از سوی یک فرمانده امارت اسلامی

مسولان رادیو «خیبر نوښت» در ولایت لغمان ادعا دارند که ساختمان این رادیو از سوی نیروهای یکی از فرماندهان محلی امارت اسلامی اشغال شده است.

حمید خیبر، مسوول رادیو نوښت می‌افزاید که به همین علت نشرات این رادیو متوقف شده است و اجازه داده نمی‌شود که کارمندان این رادیو به کارهای شان بروند.

حمید خیبر، مسوول این رادیو گفت: «در روز اول آمدن طالبان رادیو خیبرنوښت  از سوی یک قمندان محلی طالبان اشغال گردید. در کنار این خبرنگاران تهدید به مرگ شدند و فعالیت متوقف است.»

خبرنگاران این رادیو می‌گویند که نشرات این رادیو متوقف شده است و اکنون اجازه رفتن به این رادیو را ندارند.

صلاح الدین احمدزی، خبرنگار رادیو نوښت، گفت: «نشرات متوقف شده است و همکاران ما با مشکلات زیاد روبرو استند.»

رادیو خیبر نوښت که از چند سال بدینسو فعالیت‌اش را در ولایت لغمان آغاز کرده بود، نشرات این رادیو حتی به برخی از بخش‌های ننگرهار نیز گسترش یافته بود.

هر چند این فرمانده محلی در باره این ادعاها چیزی نگفته است، وزارت امور داخله می‌گوید که بررسی‌ها را در این باره آغاز می‌کند.

سعید خوستی، رییس دفتر رسانه‌های وزارت امور داخله، گفت: «خواست ما از مردم این است که اگر در جایی مجاهدین در دفتر و یا خانه‌ شان مستقر می‌شوند، موضوع را با مسوولین نزدیک شریک سازند. آن‌ها موضوع را به ما می‌رسانند و ما اقدام می‌کنیم.»

متوقف شدن فعالیت‌های این رادیو محلی در ولایت لغمان در حالی است که در چند ماه اخیر فعالیت‌های در حدود یک صدو پنحاه رسانه در ولایت‌های گونه‌گون کشور متوقف شده‌اند.

ادعای اشغال ساختمان یک رادیوی محلی از سوی یک فرمانده امارت اسلامی

مسوولان این رادیوی محلی ادعا دارند که پس از سقوط حکومت پیشین، در ساختمان این رادیو یکی از فرماندهان محلی امارت اسلامی جابه‌جا شده است و اکنون اجازه فعالیت را نمی‌دهد.

تصویر بندانگشتی

مسولان رادیو «خیبر نوښت» در ولایت لغمان ادعا دارند که ساختمان این رادیو از سوی نیروهای یکی از فرماندهان محلی امارت اسلامی اشغال شده است.

حمید خیبر، مسوول رادیو نوښت می‌افزاید که به همین علت نشرات این رادیو متوقف شده است و اجازه داده نمی‌شود که کارمندان این رادیو به کارهای شان بروند.

حمید خیبر، مسوول این رادیو گفت: «در روز اول آمدن طالبان رادیو خیبرنوښت  از سوی یک قمندان محلی طالبان اشغال گردید. در کنار این خبرنگاران تهدید به مرگ شدند و فعالیت متوقف است.»

خبرنگاران این رادیو می‌گویند که نشرات این رادیو متوقف شده است و اکنون اجازه رفتن به این رادیو را ندارند.

صلاح الدین احمدزی، خبرنگار رادیو نوښت، گفت: «نشرات متوقف شده است و همکاران ما با مشکلات زیاد روبرو استند.»

رادیو خیبر نوښت که از چند سال بدینسو فعالیت‌اش را در ولایت لغمان آغاز کرده بود، نشرات این رادیو حتی به برخی از بخش‌های ننگرهار نیز گسترش یافته بود.

هر چند این فرمانده محلی در باره این ادعاها چیزی نگفته است، وزارت امور داخله می‌گوید که بررسی‌ها را در این باره آغاز می‌کند.

سعید خوستی، رییس دفتر رسانه‌های وزارت امور داخله، گفت: «خواست ما از مردم این است که اگر در جایی مجاهدین در دفتر و یا خانه‌ شان مستقر می‌شوند، موضوع را با مسوولین نزدیک شریک سازند. آن‌ها موضوع را به ما می‌رسانند و ما اقدام می‌کنیم.»

متوقف شدن فعالیت‌های این رادیو محلی در ولایت لغمان در حالی است که در چند ماه اخیر فعالیت‌های در حدود یک صدو پنحاه رسانه در ولایت‌های گونه‌گون کشور متوقف شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره