Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لت‌وکوب خبرنگار طلوع‌نیوز از سوی مرزبانان در گذرگاه تورخم

صداقت غورځنگ، خبرنگار آزاد که همراه طلوع‌نیوز در حوزه شرق کشور همکاری دارد، امروز در هنگام تهیه گزارش در گذرگاه تورخم از سوی مرزبانان افغانستان لت‌وکوب شده است.

آقای غورځنگ می‌گوید با آنکه با مقام‌های گذرگاه تورخم هماهنگی شده بود، اما نیروهای مرزی پس از لت‌وکوب دوربین تصویربرداری و دیگر وسایل خبرنگاری‌اش را به دریا پرتاب کردند و تیلفون همراه‌اش را نیز شکستاندند.

غورځنگ می‌گوید: «پس از گفت‌وگوی تصویری با کمیسیاری گذرگاه تورخم، همراه یکی از نگهبانان این کمیسیاری برای تهیه گزارش به نزدیکی دروازه تورخم رفتیم. در آن‌جا بی چون و چرا از مرزبانان این گذرگاه تهدید و لت‌وکوب شدیم و کمره و دیگر وسایل خبری من را در دریا انداختند و خودم را برای چندین لحظه در کمیسیاری نگهداشتند و مبایلم را شکستاندند. تاکنون از سرنوشت کمره‌ام خبری در دست نیست.»

مسوولان طلوع‌نیوز از نهادهای مسوول می‌خواهند تا این رویداد را با جدیت پیگیری کنند.

خپلواک ساپی، مسوول طلوع‌نیوز گفت: «ما نگران اوضاع کنونی استیم و از نهادهای مسوول می‌خواهیم که این رویداد را بررسی کند و نتایج آن را همگانی سازد. اگر این رویداد بررسی نشود و بی‌پروایی گردد، کار کردن برای ما مشکل خواهد شد.»

در همین حال، خبرنگاران در حوزه شرق در واکنش به این رویداد هشدار می‌دهند که اگر اوضاع همین گونه ادامه یابد، کار خبرنگاری برای شان دشوارتر خواهد شد.

شاه محمود، خبرنگار گفت: «با شنیدن این رویداد تکان خوردم و با خود گفتم اگر اوضاع به همین گونه ادامه یابد کارهای خبرنگاری برای ما دشوار خواهد بود.»

عابد شریفی، خبرنگار گفت: «ما از این رویداد متاثر شدیم و ما از طالبان می‌خواهیم تا عاملان این رویداد را به پنجه قانون بپسارند تا پندی برای دیگران باشد.»

از سویی هم، کمیته بررسی قضایای خبرنگاران افغانستان این رویداد را تقبیح می‌کند و هشدار می‌دهد که اگر جلوی این گونه خودسری‌ها گرفته نشود، فعالیت‌های بسیاری از رسانه‌ها در افغانستان محدود خواهد شد.

حجت الله مجددی، عضو کمیته بررسی قضایای خبرنگاران افغانستان می‌افزاید که کمیته بررسی قضایای خبرنگاران افغانستان این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

تاکنون هیچ یکی از نهادهای مسوول حکومتی در این باره واکنش نشان نداده‌اند.

این در حالی است که پیش از این نیز چندین رویداد لت‌وکوب خبرنگاران در پایتخت و دیگر ولایات رخ داده است. با آن‌که مقام‌های مسوول حکومتی بارها پشتیبانی شان را از رسانه‌ها اعلام کرده اند، اما با این همه دیده می‌شود که هنوزهم خشونت‌ها در برابر خبرنگاران وجود دارد.

لت‌وکوب خبرنگار طلوع‌نیوز از سوی مرزبانان در گذرگاه تورخم

صداقت غورځنگ که برای تهیه گزارش از چگونه‌گی وضعیت در گذرگاه تورخم به آن‌جا رفته بود، از سوی نیروهای مرزی این گذرگاه لت‌وکوب شده است.

تصویر بندانگشتی

صداقت غورځنگ، خبرنگار آزاد که همراه طلوع‌نیوز در حوزه شرق کشور همکاری دارد، امروز در هنگام تهیه گزارش در گذرگاه تورخم از سوی مرزبانان افغانستان لت‌وکوب شده است.

آقای غورځنگ می‌گوید با آنکه با مقام‌های گذرگاه تورخم هماهنگی شده بود، اما نیروهای مرزی پس از لت‌وکوب دوربین تصویربرداری و دیگر وسایل خبرنگاری‌اش را به دریا پرتاب کردند و تیلفون همراه‌اش را نیز شکستاندند.

غورځنگ می‌گوید: «پس از گفت‌وگوی تصویری با کمیسیاری گذرگاه تورخم، همراه یکی از نگهبانان این کمیسیاری برای تهیه گزارش به نزدیکی دروازه تورخم رفتیم. در آن‌جا بی چون و چرا از مرزبانان این گذرگاه تهدید و لت‌وکوب شدیم و کمره و دیگر وسایل خبری من را در دریا انداختند و خودم را برای چندین لحظه در کمیسیاری نگهداشتند و مبایلم را شکستاندند. تاکنون از سرنوشت کمره‌ام خبری در دست نیست.»

مسوولان طلوع‌نیوز از نهادهای مسوول می‌خواهند تا این رویداد را با جدیت پیگیری کنند.

خپلواک ساپی، مسوول طلوع‌نیوز گفت: «ما نگران اوضاع کنونی استیم و از نهادهای مسوول می‌خواهیم که این رویداد را بررسی کند و نتایج آن را همگانی سازد. اگر این رویداد بررسی نشود و بی‌پروایی گردد، کار کردن برای ما مشکل خواهد شد.»

در همین حال، خبرنگاران در حوزه شرق در واکنش به این رویداد هشدار می‌دهند که اگر اوضاع همین گونه ادامه یابد، کار خبرنگاری برای شان دشوارتر خواهد شد.

شاه محمود، خبرنگار گفت: «با شنیدن این رویداد تکان خوردم و با خود گفتم اگر اوضاع به همین گونه ادامه یابد کارهای خبرنگاری برای ما دشوار خواهد بود.»

عابد شریفی، خبرنگار گفت: «ما از این رویداد متاثر شدیم و ما از طالبان می‌خواهیم تا عاملان این رویداد را به پنجه قانون بپسارند تا پندی برای دیگران باشد.»

از سویی هم، کمیته بررسی قضایای خبرنگاران افغانستان این رویداد را تقبیح می‌کند و هشدار می‌دهد که اگر جلوی این گونه خودسری‌ها گرفته نشود، فعالیت‌های بسیاری از رسانه‌ها در افغانستان محدود خواهد شد.

حجت الله مجددی، عضو کمیته بررسی قضایای خبرنگاران افغانستان می‌افزاید که کمیته بررسی قضایای خبرنگاران افغانستان این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

تاکنون هیچ یکی از نهادهای مسوول حکومتی در این باره واکنش نشان نداده‌اند.

این در حالی است که پیش از این نیز چندین رویداد لت‌وکوب خبرنگاران در پایتخت و دیگر ولایات رخ داده است. با آن‌که مقام‌های مسوول حکومتی بارها پشتیبانی شان را از رسانه‌ها اعلام کرده اند، اما با این همه دیده می‌شود که هنوزهم خشونت‌ها در برابر خبرنگاران وجود دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره