Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی‌ها از عدم مصونیت شغلی؛ برخی از خبرنگاران دست فروشی می‌کنند

اتحادیه ژورنالیستان افغانستان از آنچه که عدم مصوونیت شغلی و بیکاری خبرنگاران در کشور می‌داند، ابراز نگرانی می‌کند.

مسوولان این نهاد می‌گویند که برخی از نهاد‌های غیر رسانه‌یی از نام خبرنگاران استفاده سوء می‌کنند. 

مسرور لطفی، مسوول رسانه‌یی اتحادیه ملی ژورنالیستان گفت: «در این اواخر نگرانی‌های از بابت عدم مصونیت جانی، مصونیت شغلی، مشکلات اقتصادی و ده‌ها موارد دیگر جامعه خبرنگاری را تهدید می‌کند.» 

از سویی هم، شماری از خبرنگاران در کشور از بهر نبود کار، مجبور شده اند که در جاده‌های کابل دست فروشی کنند.

حسیب یوسفی، که کارمند یکی از رسانه‌های خصوصی بود اکنون در جاده‌های کابل دست فروشی می‌کند. او می‌گوید که بیش از پانزه سال در بخش‌های گونه‌گون در رسانه‌های افغانستان کار کرده، اما اکنون به علت فقر و ناداری مجبور شده است که در جاده‌های کابل میوه فروشی کند.

یوسفی گفت: «مدت ۱۵ سال می‌شود که در رسانه‌های گونه‌گون فعالیت کرده ام، مسلک ام دایرکتری و برنامه سازی است و مدت ۱۰ سال می‌شود در یکی از رسانه‌ها بنام تلویزیون خورشید وظیفه اجرا کرده ام.»

بلال یوسفی، یک تن از کارمندان رسانه‌که اکنون بیکار شده است، گفت: «بعد از اینکه بیکار شدیم و میزان فقر و بیچاره‌گی در وطن ما زیاد شد و تحولات آمد، با همان پول اندکی که در دست داشتیم کراچی را جور کردم تا برای زمستان یگان آماده‌گی داشته باشیم.»

این در حالیست که با روی کار آمدن امارت اسلامی ده‌ها رسانه فعال در افغانستان به علت چالش‌های اقتصادی از نشرات باز مانده اند و شمار زیادی از کارمندان آنان در  بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.   

نگرانی‌ها از عدم مصونیت شغلی؛ برخی از خبرنگاران دست فروشی می‌کنند

مسوولان این نهاد می‌گویند که برخی از نهاد‌های غیر رسانه‌یی از نام خبرنگاران استفاده سوء می‌کنند. 

Thumbnail

اتحادیه ژورنالیستان افغانستان از آنچه که عدم مصوونیت شغلی و بیکاری خبرنگاران در کشور می‌داند، ابراز نگرانی می‌کند.

مسوولان این نهاد می‌گویند که برخی از نهاد‌های غیر رسانه‌یی از نام خبرنگاران استفاده سوء می‌کنند. 

مسرور لطفی، مسوول رسانه‌یی اتحادیه ملی ژورنالیستان گفت: «در این اواخر نگرانی‌های از بابت عدم مصونیت جانی، مصونیت شغلی، مشکلات اقتصادی و ده‌ها موارد دیگر جامعه خبرنگاری را تهدید می‌کند.» 

از سویی هم، شماری از خبرنگاران در کشور از بهر نبود کار، مجبور شده اند که در جاده‌های کابل دست فروشی کنند.

حسیب یوسفی، که کارمند یکی از رسانه‌های خصوصی بود اکنون در جاده‌های کابل دست فروشی می‌کند. او می‌گوید که بیش از پانزه سال در بخش‌های گونه‌گون در رسانه‌های افغانستان کار کرده، اما اکنون به علت فقر و ناداری مجبور شده است که در جاده‌های کابل میوه فروشی کند.

یوسفی گفت: «مدت ۱۵ سال می‌شود که در رسانه‌های گونه‌گون فعالیت کرده ام، مسلک ام دایرکتری و برنامه سازی است و مدت ۱۰ سال می‌شود در یکی از رسانه‌ها بنام تلویزیون خورشید وظیفه اجرا کرده ام.»

بلال یوسفی، یک تن از کارمندان رسانه‌که اکنون بیکار شده است، گفت: «بعد از اینکه بیکار شدیم و میزان فقر و بیچاره‌گی در وطن ما زیاد شد و تحولات آمد، با همان پول اندکی که در دست داشتیم کراچی را جور کردم تا برای زمستان یگان آماده‌گی داشته باشیم.»

این در حالیست که با روی کار آمدن امارت اسلامی ده‌ها رسانه فعال در افغانستان به علت چالش‌های اقتصادی از نشرات باز مانده اند و شمار زیادی از کارمندان آنان در  بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.   

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره