Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی خبرنگاران زن از افزایش محدودیت‌ها در برابر شان

شماری از بانوان خبرنگار در کشور از افزایش محدودیت‌ها در برابر کار شان نگران اند و می‌گویند که حتا در برخی از نشست‌های خبری مقام‌های امارت اسلامی اجازه شرکت دریافت نمی‌کنند.

آنان می‌افزایند با آنکه از سوی برخی از نهادهای دولتی برای ‍پوشش برنامه‌های خبری دعوت می‌شوند و می‌خواهند در این نشست‌ها حضور یابند، اما به علت زن بودن اجازه شرکت در این  نشست‌ها را دریافت نمی‌کنند.

آمنه حکیمی، خبرنگار می‌گوید: «متاسفانه در دو برنامه‌ای که ما رفتیم، یکی والی کابل برنامه داشت و یکی برنامه دیگر از سوی وزارت معادن و پطرولیم بود، که بر ما اجازه داده نشد در این برنامه ها اشتراک کنیم. علت اجازه ندادن شان را ما هم ندانستیم.»

سهیلا یوسفی، خبرنگار می‌گوید: «آزادی بیان در افغانستان با محدودیت‌های جدی مواجه است که ادامه این وضعیت چالش بزرگ فراراه خبرنگاران به ویژه بانوان خبرنگار است.»

نظیفه احمدی، خبرنگار می‌گوید: «اجازه بدهند که ما برای پوشش خبری برویم و گزارش تهیه کنیم.

همزمان برخی از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران تنگ شدن ساحه فعالیت به خبرنگاران زن را نگران کننده می‌دانند.

جمیل وقار، مسوول بررسی پرونده خبرنگاران در کمیته مصونیت خبرنگاران گفت: «پس از روی کار آمدن حکومت تازه در کشور سهم بانوان در رسانه کم شده است و این باعث نگرانی ما است.»

مسرور لطفی، مسوول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفت: «ما از تصمیم گیرنده‌گان این نظام می‌خواهیم که در قمست برخورد با خبرنگاران برخورد دو گانه نداشته باشند؛ خبرنگاران زن مانند خبرنگاران مرد حق دارند که در نشست‌ها بروند.»

اما  مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که اراده  وضع محدودیت و اعمال فشار بر خبرنگاران و رسانه‌ها را ندارند. آنان بر آن چه که آزادی واقعی رسانه‌ها در کشور می‌گویند تاکید می‌ورزند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «تا هنوزهیج گونه شکایتی به شکل مشخص بر ما نرسیده که بانوان خبرنگار با کدام مشکلی مواجه شده‌اند.» 

این در حالی است که یافته‌های یک نظرسنجی انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان چندی پیش نشان داد که نزدیک به نود و پنج درصد از خبرنگاران زن در کشور کارهای شان را ازدست داده‌اند.

نگرانی خبرنگاران زن از افزایش محدودیت‌ها در برابر شان

شماری از بانوان خبرنگار از آن چه که افزایش فشارها در برابر کار شان می‌گویند انتقاد می‌کنند و می‌گویند که حتا اجازه شرکت در نشست‌ها را دریافت نمی‌کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از بانوان خبرنگار در کشور از افزایش محدودیت‌ها در برابر کار شان نگران اند و می‌گویند که حتا در برخی از نشست‌های خبری مقام‌های امارت اسلامی اجازه شرکت دریافت نمی‌کنند.

آنان می‌افزایند با آنکه از سوی برخی از نهادهای دولتی برای ‍پوشش برنامه‌های خبری دعوت می‌شوند و می‌خواهند در این نشست‌ها حضور یابند، اما به علت زن بودن اجازه شرکت در این  نشست‌ها را دریافت نمی‌کنند.

آمنه حکیمی، خبرنگار می‌گوید: «متاسفانه در دو برنامه‌ای که ما رفتیم، یکی والی کابل برنامه داشت و یکی برنامه دیگر از سوی وزارت معادن و پطرولیم بود، که بر ما اجازه داده نشد در این برنامه ها اشتراک کنیم. علت اجازه ندادن شان را ما هم ندانستیم.»

سهیلا یوسفی، خبرنگار می‌گوید: «آزادی بیان در افغانستان با محدودیت‌های جدی مواجه است که ادامه این وضعیت چالش بزرگ فراراه خبرنگاران به ویژه بانوان خبرنگار است.»

نظیفه احمدی، خبرنگار می‌گوید: «اجازه بدهند که ما برای پوشش خبری برویم و گزارش تهیه کنیم.

همزمان برخی از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران تنگ شدن ساحه فعالیت به خبرنگاران زن را نگران کننده می‌دانند.

جمیل وقار، مسوول بررسی پرونده خبرنگاران در کمیته مصونیت خبرنگاران گفت: «پس از روی کار آمدن حکومت تازه در کشور سهم بانوان در رسانه کم شده است و این باعث نگرانی ما است.»

مسرور لطفی، مسوول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفت: «ما از تصمیم گیرنده‌گان این نظام می‌خواهیم که در قمست برخورد با خبرنگاران برخورد دو گانه نداشته باشند؛ خبرنگاران زن مانند خبرنگاران مرد حق دارند که در نشست‌ها بروند.»

اما  مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که اراده  وضع محدودیت و اعمال فشار بر خبرنگاران و رسانه‌ها را ندارند. آنان بر آن چه که آزادی واقعی رسانه‌ها در کشور می‌گویند تاکید می‌ورزند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «تا هنوزهیج گونه شکایتی به شکل مشخص بر ما نرسیده که بانوان خبرنگار با کدام مشکلی مواجه شده‌اند.» 

این در حالی است که یافته‌های یک نظرسنجی انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان چندی پیش نشان داد که نزدیک به نود و پنج درصد از خبرنگاران زن در کشور کارهای شان را ازدست داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره