Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیده‌بان حقوق بشر: فعالیت رسانه‌ها در افغانستان محدود شده است

دیده‌بان حقوق بشر با نگرانی از محدود سازی فعالیت رسانه‌ها در افغانستان، گفته است که فعالیت رسانه‌ها بیشتر در ولایت‌ها محدود شده و با خبرنگاران با سانسور روبرو اند.

دیده‌بان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش‌اش از وضعیت رسانه‌ها گفته است که این نهاد از ماه نوتمبر سال گذشته میلادی با دست‌کم بیست و چهار خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در هفده ولایت گفت‌وگو کرده است که یافته‌های تازه محدود شدن کار خبرنگاری و رسانه‌ای در افغانستان را نشان می‌دهد.

این گزارش افزوده است که خبرنگاران و رسانه‌ها مجبور به سانسور می‌شوند و بیشتر خبرنگاران زن متاثر از وضعیت موجود اند.

بربنیاد این گزارش، هشتاد درصد خبرنگاران زن پس از سقوط جمهوریت در افغانستان وظایف شان را از دست داده و صدها رسانه در سراسر این کشور بسته شده اند.

در کنار این، وضعیت مالی رسانه‌ها در افغانستان نیز نگران کننده خوانده شده و براساس این گزارش، یکی از دلایل ورشکست شدن رسانه‌ها در این اواخر، وضعیت نامناسب اقتصادی عنوان شده است.

دیده‌بان حقوق بشر: فعالیت رسانه‌ها در افغانستان محدود شده است

بربنیاد این گزارش، هشتاد درصد خبرنگاران زن پس از سقوط جمهوریت در افغانستان وظایف شان را از دست داده و صدها رسانه در سراسر این کشور بسته شده اند.

Thumbnail

دیده‌بان حقوق بشر با نگرانی از محدود سازی فعالیت رسانه‌ها در افغانستان، گفته است که فعالیت رسانه‌ها بیشتر در ولایت‌ها محدود شده و با خبرنگاران با سانسور روبرو اند.

دیده‌بان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش‌اش از وضعیت رسانه‌ها گفته است که این نهاد از ماه نوتمبر سال گذشته میلادی با دست‌کم بیست و چهار خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در هفده ولایت گفت‌وگو کرده است که یافته‌های تازه محدود شدن کار خبرنگاری و رسانه‌ای در افغانستان را نشان می‌دهد.

این گزارش افزوده است که خبرنگاران و رسانه‌ها مجبور به سانسور می‌شوند و بیشتر خبرنگاران زن متاثر از وضعیت موجود اند.

بربنیاد این گزارش، هشتاد درصد خبرنگاران زن پس از سقوط جمهوریت در افغانستان وظایف شان را از دست داده و صدها رسانه در سراسر این کشور بسته شده اند.

در کنار این، وضعیت مالی رسانه‌ها در افغانستان نیز نگران کننده خوانده شده و براساس این گزارش، یکی از دلایل ورشکست شدن رسانه‌ها در این اواخر، وضعیت نامناسب اقتصادی عنوان شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره