Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خبرنگاران آزاد شده خواهان راهکار روشن برای فعالیت رسانه‌یی استند

هفت خبرنگاری که در کندهار از بند امارت اسلامی آزاد شده اند خواهان یک راهکار مشخص برای فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در این ولایت از سوی امارت اسلامی استند.

آنان از بازداشت خبرنگاران انتقاد می‌کنند و این کار را بی‌عدالتی در برابر خبرنگاران می‌دانند.

قدرت الله رضون، خبرنگار گفت: «اگر همچون وضعیت ادامه داشته باشد، بسیاری از خبرنگاران مجبور خواهند شد که کشور را ترک کنند.»

آغاشیر که مسول رادیو محلي څانگه و خبرنگار رادیو سلام وطندار است؛ یکی از شش تنی است که روز گذشته از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده بود.

آغاشیر، مسول رادیو محلی څانگه گفت: «چشم‌های مرا بسته کردند و با یک تکه سیاه سرم را پوشاندن؛ مه در همان وقت بسیار مایوس شدم و فکر کردم که نه به عنوان شهروند افغان و نه به عنوان خبرنگار در این کشور کار کردم.»

 خبرنگاران کندهاری از امارت اسلامی می‌خواهند که در برابر خبرنگاران برخورد نیک کنند.

 صدیق الله افغان، مسوول رادیو محلی تبسم گفت: «خواهش ما این است که همه کارها باید از راه تفاهم صورت بیگرد؛ یک اصول و پالیسي مشترک نشراتی باید ساخته شود؛ و حرف یک بام دو هوا باید از بین برود که در کابل اجازه نشر موسیقی باشد ولی در کندهار نباشد.»

تاج محمد ساحل، خبرنگار گفت: «خبرنگاران با یک تماس تیلفونی نزد طالبان میروند؛ نیاز نیست که آنان با برخورد بد و یا طوری بازداشت کنند که افراد و خانواده ما در تشویش شوند.»

شش خبرنگار به شمول یک خبرنگار که چندی پیش از سوی امارت اسلامی بازداشت شده بود از بند رها شدند اما مسوول رادیو ملت غږ هنوز هم در بند به سر میبرد.

حجت الله مجددی، رییس انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان گفت: «خواهش ما اینست اگر کدام مشکل پیش میاید باید از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ و گفتگو حل شود.»

این در حالی است که پیش از این بازداشت خبرنگاران، واکنش‌های داخلی و خارجی را نیز در پی داشته است.

خبرنگاران آزاد شده خواهان راهکار روشن برای فعالیت رسانه‌یی استند

 خبرنگاران کندهاری از امارت اسلامی می‌خواهند که در برابر خبرنگاران برخورد نیک کنند.

تصویر بندانگشتی

هفت خبرنگاری که در کندهار از بند امارت اسلامی آزاد شده اند خواهان یک راهکار مشخص برای فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در این ولایت از سوی امارت اسلامی استند.

آنان از بازداشت خبرنگاران انتقاد می‌کنند و این کار را بی‌عدالتی در برابر خبرنگاران می‌دانند.

قدرت الله رضون، خبرنگار گفت: «اگر همچون وضعیت ادامه داشته باشد، بسیاری از خبرنگاران مجبور خواهند شد که کشور را ترک کنند.»

آغاشیر که مسول رادیو محلي څانگه و خبرنگار رادیو سلام وطندار است؛ یکی از شش تنی است که روز گذشته از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده بود.

آغاشیر، مسول رادیو محلی څانگه گفت: «چشم‌های مرا بسته کردند و با یک تکه سیاه سرم را پوشاندن؛ مه در همان وقت بسیار مایوس شدم و فکر کردم که نه به عنوان شهروند افغان و نه به عنوان خبرنگار در این کشور کار کردم.»

 خبرنگاران کندهاری از امارت اسلامی می‌خواهند که در برابر خبرنگاران برخورد نیک کنند.

 صدیق الله افغان، مسوول رادیو محلی تبسم گفت: «خواهش ما این است که همه کارها باید از راه تفاهم صورت بیگرد؛ یک اصول و پالیسي مشترک نشراتی باید ساخته شود؛ و حرف یک بام دو هوا باید از بین برود که در کابل اجازه نشر موسیقی باشد ولی در کندهار نباشد.»

تاج محمد ساحل، خبرنگار گفت: «خبرنگاران با یک تماس تیلفونی نزد طالبان میروند؛ نیاز نیست که آنان با برخورد بد و یا طوری بازداشت کنند که افراد و خانواده ما در تشویش شوند.»

شش خبرنگار به شمول یک خبرنگار که چندی پیش از سوی امارت اسلامی بازداشت شده بود از بند رها شدند اما مسوول رادیو ملت غږ هنوز هم در بند به سر میبرد.

حجت الله مجددی، رییس انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان گفت: «خواهش ما اینست اگر کدام مشکل پیش میاید باید از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ و گفتگو حل شود.»

این در حالی است که پیش از این بازداشت خبرنگاران، واکنش‌های داخلی و خارجی را نیز در پی داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره