Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خبرنگاران در پوشش رویدادهای امنیتی با مشکل روبه‌رو اند

شماری از خبرنگاران می‌گویند که دسترسی به اطلاعات پس از وقوع رویدادهای امنیتی برای آنان مشکل است و نیروهای امارت اسلامی اجازه تصویربرداری از محل رویداد را نمی‌دهند.

آنان می‌افزایند که نیروهای امارت اسلامی در هنگام تهیه گزارش از رویدادهای امنیتی با خبرنگاران برخورد زشت می‌کنند و امارت اسلامی باید در این زمینه توجه کند.

شاه آغا، خبرنگار، گفت: «خبرنگاران به محل رویداد اجازه داده نمی‌شوند. وقتی خبرنگار آگاهی نداشته باشد، به بیننده معلومات رسانده نمی‌تواند که این یک مشکل کلان است. امارت اسلامی باید در این باره گام‌های استوار بردارد.»

وسیم، یکی دیگر از خبرنگاران، می‌گوید: «به خبرنگاران اجازه داده نمی‌شود که به محل رویداد بروند و رویداد را به گونه خوب پوشش بدهند و معلومات را به مردم برسانند. مردم می‌خواهند اطلاعات دقیق داشته باشند.»

برشنا که برای یکی از رسانه‌های داخلی کار می‌کند و چندین بار برای تهیه گزارش یک رویداد امنیتی رفته است، می‌گوید که نیروهای امارت اسلامی مانع تصویربرداری از محل رویداد می‌شوند.

برشنا در این باره گفت: «برای خبرنگاران اصلن اجازه داده نمی‌شود که از محل تصویر بگیرند و رویداد را به مردم نشان بدهند.»

حجت الله مجددی، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «متاسفانه شکایت‌های وجود دارد که در بعضی موارد به خصوص در رویداد های امنیتی به خبرنگاران اجازه پوشش داده نمی‌شود. امیدوار استم که ارگان‌های امنیتی در این راستا همکاری کنند تا واقعیت‌های که مردم باید بدانند، از آن آگاه شوند.»

همزمان با این، مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که به علت تامین امنیت خبرنگاران به آنان اجازه پوشش رویدادهای امنیتی داده نمی‌شود.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، می‌گوید: «در بعضی جاها که مشکلات امنیتی باشد، از این خاطر نمی‌توانیم خبرنگاران را اجازه بدهیم تا خدای نخواسته حادثه‌یی رخ ندهد.»

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در جای که یک حادثه اتفاق می‌افتد، باید احتیاط صورت بگیرد. مسوولین امنیتی وظیفه و مسوولیت دارند که مراقب جان مردم باشند از این جمله رسانه‌ها هم یک قشر بسیار مهم جامعه ما استند.»

شماری از خبرنگاران در همین حال ادعاد دارند که برخی از همکاران شان به دلیل پوشش رویدادهای امنیتی از سوی نیروهای امارت اسلامی لت‌وکوب شده‌اند.

خبرنگاران در پوشش رویدادهای امنیتی با مشکل روبه‌رو اند

همزمان با این، مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که به علت تامین امنیت خبرنگاران به آنان اجازه پوشش رویدادهای امنیتی داده نمی‌شود.

تصویر بندانگشتی

شماری از خبرنگاران می‌گویند که دسترسی به اطلاعات پس از وقوع رویدادهای امنیتی برای آنان مشکل است و نیروهای امارت اسلامی اجازه تصویربرداری از محل رویداد را نمی‌دهند.

آنان می‌افزایند که نیروهای امارت اسلامی در هنگام تهیه گزارش از رویدادهای امنیتی با خبرنگاران برخورد زشت می‌کنند و امارت اسلامی باید در این زمینه توجه کند.

شاه آغا، خبرنگار، گفت: «خبرنگاران به محل رویداد اجازه داده نمی‌شوند. وقتی خبرنگار آگاهی نداشته باشد، به بیننده معلومات رسانده نمی‌تواند که این یک مشکل کلان است. امارت اسلامی باید در این باره گام‌های استوار بردارد.»

وسیم، یکی دیگر از خبرنگاران، می‌گوید: «به خبرنگاران اجازه داده نمی‌شود که به محل رویداد بروند و رویداد را به گونه خوب پوشش بدهند و معلومات را به مردم برسانند. مردم می‌خواهند اطلاعات دقیق داشته باشند.»

برشنا که برای یکی از رسانه‌های داخلی کار می‌کند و چندین بار برای تهیه گزارش یک رویداد امنیتی رفته است، می‌گوید که نیروهای امارت اسلامی مانع تصویربرداری از محل رویداد می‌شوند.

برشنا در این باره گفت: «برای خبرنگاران اصلن اجازه داده نمی‌شود که از محل تصویر بگیرند و رویداد را به مردم نشان بدهند.»

حجت الله مجددی، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «متاسفانه شکایت‌های وجود دارد که در بعضی موارد به خصوص در رویداد های امنیتی به خبرنگاران اجازه پوشش داده نمی‌شود. امیدوار استم که ارگان‌های امنیتی در این راستا همکاری کنند تا واقعیت‌های که مردم باید بدانند، از آن آگاه شوند.»

همزمان با این، مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که به علت تامین امنیت خبرنگاران به آنان اجازه پوشش رویدادهای امنیتی داده نمی‌شود.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، می‌گوید: «در بعضی جاها که مشکلات امنیتی باشد، از این خاطر نمی‌توانیم خبرنگاران را اجازه بدهیم تا خدای نخواسته حادثه‌یی رخ ندهد.»

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در جای که یک حادثه اتفاق می‌افتد، باید احتیاط صورت بگیرد. مسوولین امنیتی وظیفه و مسوولیت دارند که مراقب جان مردم باشند از این جمله رسانه‌ها هم یک قشر بسیار مهم جامعه ما استند.»

شماری از خبرنگاران در همین حال ادعاد دارند که برخی از همکاران شان به دلیل پوشش رویدادهای امنیتی از سوی نیروهای امارت اسلامی لت‌وکوب شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره