Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش‌گران بی‌مرز: ۵۹ درصد خبرنگاران افغانستان بی‌کار شده‌اند

سازمان گزارشگران بی مرز با نگرانی از اوضاع خبرنگاران در افغانستان، گفته است که ۵۹ درصد خبرنگاران کارهای شان را از دست داده اند.

این نهاد در گزارشی گفته است که با به قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان، ۳۹ درصد از رسانه‌ها بسته شده‌اند و ۵۹ درصد از خبرنگاران به ‌ویژه خبرنگاران زن کارهای شان را از دست داده اند.

در این گزارش آمده است که افغانستان پس از ۱۵ آگست سال گذشته میلادی، از میان ۵۴۷ رسانه، ۲۱۹ رسانه فعالیت‌های شان را متوقف کرده اند.

در این گزارش آمده است: «رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با مقررات ناعادلانه‌ای قرار می‌گیرند که آزادی رسانه‌ها را محدود می‌کند و راه را برای سرکوب و آزار و اذیت باز می‌کند. مقامات باید متعهد شوند که به خشونت و آزار و اذیت کارکنان رسانه‌ها پایان دهند و به آن‌ها اجازه دهند که بی مزاحمت کارهای شان را انجام دهند.»

در میان صدها خبرنگار در کشور، سمیع الله یکی از خبرنگارانی است که در کابل کار می‌کند، اما از آینده ناروشن کار رسانه‌یی در افغانستان نگران است.

سمیع الله هلال، خبرنگار، گفت: «نه سال عمر خود را در رسانه سپری کرده‌ام و دیگر وقت این را پیدا نکرده‌ام که دیگر شغلی را یاد بگیرم.»

مینه حبیب، خبرنگار، می‌گوید: «شماری از خبرنگاران زن شغل شان را از دست داده اند و صدها خبرنگار به خارج از کشور رفته اند و کسانی که اینجا باقی مانده اند و کار می‌کنند با محدودیت‌های کاری و اطلاعاتی روبه‌رو اند.»

حجت الله مجدیدی، رییس انجمن ژورنالیستان افغانستان، گفت: «امارت اسلامی در قسمت ایجاد کمیسیون رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌ای و دسترسی به اطلاعات با رسانه‌ها و خبرنگاران همکاری کنند.»

این در حالی است که با سقوط جمهوریت هزاران خبرنگار به بیرون از کشور پناهنده شده اند و بخشی از آنان در پاکستان و کشورهای دیگر در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.

گزارش‌گران بی‌مرز: ۵۹ درصد خبرنگاران افغانستان بی‌کار شده‌اند

این در حالی است که با سقوط جمهوریت هزاران خبرنگار به بیرون از کشور پناهنده شده و بخشی از آنان در پاکستان و کشورهای دیگر در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.

تصویر بندانگشتی

سازمان گزارشگران بی مرز با نگرانی از اوضاع خبرنگاران در افغانستان، گفته است که ۵۹ درصد خبرنگاران کارهای شان را از دست داده اند.

این نهاد در گزارشی گفته است که با به قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان، ۳۹ درصد از رسانه‌ها بسته شده‌اند و ۵۹ درصد از خبرنگاران به ‌ویژه خبرنگاران زن کارهای شان را از دست داده اند.

در این گزارش آمده است که افغانستان پس از ۱۵ آگست سال گذشته میلادی، از میان ۵۴۷ رسانه، ۲۱۹ رسانه فعالیت‌های شان را متوقف کرده اند.

در این گزارش آمده است: «رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با مقررات ناعادلانه‌ای قرار می‌گیرند که آزادی رسانه‌ها را محدود می‌کند و راه را برای سرکوب و آزار و اذیت باز می‌کند. مقامات باید متعهد شوند که به خشونت و آزار و اذیت کارکنان رسانه‌ها پایان دهند و به آن‌ها اجازه دهند که بی مزاحمت کارهای شان را انجام دهند.»

در میان صدها خبرنگار در کشور، سمیع الله یکی از خبرنگارانی است که در کابل کار می‌کند، اما از آینده ناروشن کار رسانه‌یی در افغانستان نگران است.

سمیع الله هلال، خبرنگار، گفت: «نه سال عمر خود را در رسانه سپری کرده‌ام و دیگر وقت این را پیدا نکرده‌ام که دیگر شغلی را یاد بگیرم.»

مینه حبیب، خبرنگار، می‌گوید: «شماری از خبرنگاران زن شغل شان را از دست داده اند و صدها خبرنگار به خارج از کشور رفته اند و کسانی که اینجا باقی مانده اند و کار می‌کنند با محدودیت‌های کاری و اطلاعاتی روبه‌رو اند.»

حجت الله مجدیدی، رییس انجمن ژورنالیستان افغانستان، گفت: «امارت اسلامی در قسمت ایجاد کمیسیون رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌ای و دسترسی به اطلاعات با رسانه‌ها و خبرنگاران همکاری کنند.»

این در حالی است که با سقوط جمهوریت هزاران خبرنگار به بیرون از کشور پناهنده شده اند و بخشی از آنان در پاکستان و کشورهای دیگر در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره