Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست وزارت اطلاعات و فرهنگ با نمایندگان رسانه‌ها

مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با نمایندگان برخی از رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌یی در باره چالش‌های فراراه رسانه‌ها و از میان برداشتن این چالش‌ها گفت‌وگو کردند.

حق دسترسی به اطلاعات، مسایل اقتصادی رسانه‌ها، چگونگی پوشش رویداد ها از مسایل مهم در این نشست بودند.

مقام‌های این وزارت می‌گویند که بیشتر مشکلات رسانه‌ها با آغاز کار کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی حل خواهند شد.

خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ، گفت: «من این اطمینان می‌دهیم که کمیسیونی که اکنون تعیین کرده‌ایم فقط این هدف را ندارد که رسانه‌ها را هدف گرفته‌ایم، خیر، این است که اگر از ما کم‌آگاهی باشد، ما به آن توجه می‌کنیم، اگر از رسانه کم‌آگاهی باشد آنها را آگاه می‌سازیم و اگر موردی پیش آمد می‌نشینیم و آن را حل می‌کنیم.»

آنان همچنان می‌گویند که بستن رسانه‌ها در برنامه امارت اسلامی نیست و بیشتر رسانه‌ها که در یک سال گذشته بسته شده اند به علت مشکلات اقتصادی بوده است.

عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در سال گذشته برخی رسانه‌ها بسته شده اند. همه برادران این را قبول دارند که دلایل بسته شدن این رسانه‌ها هرگز سیاست و حاکمیت امارت اسلامی نیست. ما هنوز به کسی نگفتیم که رسانه خود را ببندد.»

نمایندگان رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌ای در این نشست مشکلات شان را با مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در میان گذاشتند.

شرکت کنندگان این نشست از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهند که دسترسی خبرنگاران به اطلاعات آسان‌تر و به مشکلات آنان رسیدگی شود.

عصمت الله نیازی، مدیر خبر طلوع‌نیوز، گفت: «متاسفانه که تا به حال با گذشت یک سال ما گواه کدام قانون مدون در بخش رسانه‌ها نبودیم و چیزهای که از طرف حکومت به رسانه‌ها سپرده شد، در حد یک دستور یا فرمان بوده.»

صمیم فروغ فیضی، کابل‌نیوز، می‌گوید: «شماری از سخنگویان حکومتی معلومات را به سر وقت به خبرنگاران ارایه نمی‌کنند. متاسفانه که بعد از دو روز به سوال خبرنگار پاسخ می‌دهند که این یک مشکل جدی است و روی از این توجه صورت بگیرد.»

بشیر هاتف، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان، گفت: «در یک سال گذشته، اگر رسانه‌ها از درک پول باقی شده اند، بخاطریکه که بازارها خراب است، مشکلات اقتصادی است. درخواست ما این است که اگر از صلاحیت شما می‌شود یا به شورای وزیران پیشنهاد می‌کنید، ایجاب از این می‌کند که رسانه‌ها به فعالیت خود ادامه دهند.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌افزاید که در یک سال گذشته هیچ خبرنگاری به علت فعالیت‌های رسانه‌ای بازداشت نشده است و در این مدت هیچ رویداد قتل عمدی خبرنگاران نیز ثبت نشده است.

نشست وزارت اطلاعات و فرهنگ با نمایندگان رسانه‌ها

نمایندگان رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌ای در این نشست مشکلات شان را با مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در میان گذاشتند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با نمایندگان برخی از رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌یی در باره چالش‌های فراراه رسانه‌ها و از میان برداشتن این چالش‌ها گفت‌وگو کردند.

حق دسترسی به اطلاعات، مسایل اقتصادی رسانه‌ها، چگونگی پوشش رویداد ها از مسایل مهم در این نشست بودند.

مقام‌های این وزارت می‌گویند که بیشتر مشکلات رسانه‌ها با آغاز کار کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی حل خواهند شد.

خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ، گفت: «من این اطمینان می‌دهیم که کمیسیونی که اکنون تعیین کرده‌ایم فقط این هدف را ندارد که رسانه‌ها را هدف گرفته‌ایم، خیر، این است که اگر از ما کم‌آگاهی باشد، ما به آن توجه می‌کنیم، اگر از رسانه کم‌آگاهی باشد آنها را آگاه می‌سازیم و اگر موردی پیش آمد می‌نشینیم و آن را حل می‌کنیم.»

آنان همچنان می‌گویند که بستن رسانه‌ها در برنامه امارت اسلامی نیست و بیشتر رسانه‌ها که در یک سال گذشته بسته شده اند به علت مشکلات اقتصادی بوده است.

عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در سال گذشته برخی رسانه‌ها بسته شده اند. همه برادران این را قبول دارند که دلایل بسته شدن این رسانه‌ها هرگز سیاست و حاکمیت امارت اسلامی نیست. ما هنوز به کسی نگفتیم که رسانه خود را ببندد.»

نمایندگان رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌ای در این نشست مشکلات شان را با مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در میان گذاشتند.

شرکت کنندگان این نشست از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهند که دسترسی خبرنگاران به اطلاعات آسان‌تر و به مشکلات آنان رسیدگی شود.

عصمت الله نیازی، مدیر خبر طلوع‌نیوز، گفت: «متاسفانه که تا به حال با گذشت یک سال ما گواه کدام قانون مدون در بخش رسانه‌ها نبودیم و چیزهای که از طرف حکومت به رسانه‌ها سپرده شد، در حد یک دستور یا فرمان بوده.»

صمیم فروغ فیضی، کابل‌نیوز، می‌گوید: «شماری از سخنگویان حکومتی معلومات را به سر وقت به خبرنگاران ارایه نمی‌کنند. متاسفانه که بعد از دو روز به سوال خبرنگار پاسخ می‌دهند که این یک مشکل جدی است و روی از این توجه صورت بگیرد.»

بشیر هاتف، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان، گفت: «در یک سال گذشته، اگر رسانه‌ها از درک پول باقی شده اند، بخاطریکه که بازارها خراب است، مشکلات اقتصادی است. درخواست ما این است که اگر از صلاحیت شما می‌شود یا به شورای وزیران پیشنهاد می‌کنید، ایجاب از این می‌کند که رسانه‌ها به فعالیت خود ادامه دهند.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌افزاید که در یک سال گذشته هیچ خبرنگاری به علت فعالیت‌های رسانه‌ای بازداشت نشده است و در این مدت هیچ رویداد قتل عمدی خبرنگاران نیز ثبت نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره