Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توقف فعالیت هشت رسانه در ولایت پکتیا

دست‌کم هشت رسانه به شمول چهار رادیو، سه رسانه چاپی و یک رسانه آنلاین در جریان یک سال پسین در ولایت پکتیا بسته شده اند.

مسوولان برخی از رسانه‌ها می‌گویند که این رسانه‌ها به علت چالش‌های اقتصادی بسته شده اند که در صورت ادامه وضعیت، رسانه‌های دیگر نیز بسته خواهند شد.

عبدالرشيد جلالزی، خبرنگار محلی، به طلوع‌نیوز گفت: «رادیو صدای گردیز که مدت دوازده سال فعالیت داشت، متاسفانه بر اساس وضعیت اقتصادی در این اواخر بند شد.»

اصيل زازی، مسوول یک رادیوی محلی، گفت: «از امارت اسلامی، خواهش این است که رسانه‌های را که باقی داری دارند، حداقل در بخش معافیت جریمه با آنها همکاری کند.»

ساحل منگل، مسوول کمیته مصونیت خبرنگاران در پکتيا، می‌گوید: «نهادهای که با خبرنگاران و رسانه‌ها کمک می‌کردند، اگر نکنند، بقیه رسانه‌ها هم بسته می‌شوند.»

همزمان با این، مسوولان محلی پکتیا می‌گویند که آنان امکانات مالی برای حمایت از رسانه‌ها در اختیار ندارند؛ اما به سایر مشکلات شان به موقع رسیدگی کرده اند.

خالقياراحمدزی، رییس اطلاعات و فرهنگ پکتيا، می‌گوید: «بسیاری رسانه‌ها هنوز بدون جواز فعالیت می‌کنند. می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانیم جوازهای ما را تمدید کنیم.»

با این حال، هم اکنون چهار رسانه‌ی دیگر با وجود چالش‌های اقتصادی هنوز فعالیت دارند که دو رسانه در مرکز و دو رسانه دیگر در ولسوالی‌ها این ولایت استند.

توقف فعالیت هشت رسانه در ولایت پکتیا

هم اکنون چهار رسانه‌ی دیگر با وجود چالش‌های اقتصادی هنوز فعالیت دارند که دو رسانه در مرکز و دو رسانه دیگر در ولسوالی‌ها استند.

تصویر بندانگشتی

دست‌کم هشت رسانه به شمول چهار رادیو، سه رسانه چاپی و یک رسانه آنلاین در جریان یک سال پسین در ولایت پکتیا بسته شده اند.

مسوولان برخی از رسانه‌ها می‌گویند که این رسانه‌ها به علت چالش‌های اقتصادی بسته شده اند که در صورت ادامه وضعیت، رسانه‌های دیگر نیز بسته خواهند شد.

عبدالرشيد جلالزی، خبرنگار محلی، به طلوع‌نیوز گفت: «رادیو صدای گردیز که مدت دوازده سال فعالیت داشت، متاسفانه بر اساس وضعیت اقتصادی در این اواخر بند شد.»

اصيل زازی، مسوول یک رادیوی محلی، گفت: «از امارت اسلامی، خواهش این است که رسانه‌های را که باقی داری دارند، حداقل در بخش معافیت جریمه با آنها همکاری کند.»

ساحل منگل، مسوول کمیته مصونیت خبرنگاران در پکتيا، می‌گوید: «نهادهای که با خبرنگاران و رسانه‌ها کمک می‌کردند، اگر نکنند، بقیه رسانه‌ها هم بسته می‌شوند.»

همزمان با این، مسوولان محلی پکتیا می‌گویند که آنان امکانات مالی برای حمایت از رسانه‌ها در اختیار ندارند؛ اما به سایر مشکلات شان به موقع رسیدگی کرده اند.

خالقياراحمدزی، رییس اطلاعات و فرهنگ پکتيا، می‌گوید: «بسیاری رسانه‌ها هنوز بدون جواز فعالیت می‌کنند. می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانیم جوازهای ما را تمدید کنیم.»

با این حال، هم اکنون چهار رسانه‌ی دیگر با وجود چالش‌های اقتصادی هنوز فعالیت دارند که دو رسانه در مرکز و دو رسانه دیگر در ولسوالی‌ها این ولایت استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره