Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی فدارسیون جهانی خبرنگاران از اوضاع اقتصادی رسانه‌ها در افغانستان

فدارسیون جهانی خبرنگاران با ابراز نگرانی از اوضاع بد اقتصادی رسانه‌ها در افغانستان، از جامعه جهانی می‌خواهد که با رسانه‌ها در افغانستان کمک کند.

فدراسیون جهانی خبرنگاران در یک خبرنامه گفته است: «فدراسیون جهانی خبرنگاران از ادامه بستن شدن رسانه‌های افغانستان عمیقآ نگران است و از جامعه جهانی می‌خواهد که پشتیبانی اش را برای حفظ و بقای رسانه‌ها در افغانستان افزایش دهند.»

در همین حال، اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان آمار می‌دهد که در بیش از یک سال گذشته، نزدیک به ۲۲۰ رسانه تصویری، شنیداری و چاپی در سراسر کشور بسته شده‌اند.

فرهاد بهروز، معاون اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان، گفت: «نزدیک به ۲۱۸ رسانه نشرات شان را متوقف بسازد و اگر جامعه جهانی به خصوص نهادهای حامی آزادی بیان در سطح دنیا مشکلات اقتصادی توجه نکنند ما شاهد بسته شدن دروازه زیاد رسانه در افغانستان خواهد بودیم.»

خبرنگاران نیز می‌گویند که با مشکل اقتصادی روبه‌رو هستند.

زهرا قاسمیار، خبرنگار، گفت: «از وقت که تحولات جدید صورت گرفت تقریبآ مدت یک سال و چند ماه می‌شود که من در خانه نشستیم. من قبلآ وظیفه اجرا می‌کردم فعلآ هیچ وظیفه نیست و خانه‌نشین شدیم.»

بریالی افغان مل، خبرنگار، می‌گوید: «با آمدن تحولات، رسانه فعالیت‌های خود بسته کرد که در این رسانه به شمول من تا ۱۲ کارمند کار می‌کرد که آنان اکنون در خانه نشسته استند.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی مشکلات رسانه‌ها را حل خواهد کرد.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانهیی کوشش می‌کند آن مشکلات که رسانه‌ها در پیش خود دارد به آنها رسید‌‌گی کنند.»

شماری از خبرنگاران می‌گویند که در هنگام تهیه خبر و پوشش رویدادهای امنیتی در افغانستان با محدودیت‌ روبه‌رو هستند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که  مشکلات شان را حل بسازد.

نگرانی فدارسیون جهانی خبرنگاران از اوضاع اقتصادی رسانه‌ها در افغانستان

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی مشکلات رسانه‌ها را حل خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

فدارسیون جهانی خبرنگاران با ابراز نگرانی از اوضاع بد اقتصادی رسانه‌ها در افغانستان، از جامعه جهانی می‌خواهد که با رسانه‌ها در افغانستان کمک کند.

فدراسیون جهانی خبرنگاران در یک خبرنامه گفته است: «فدراسیون جهانی خبرنگاران از ادامه بستن شدن رسانه‌های افغانستان عمیقآ نگران است و از جامعه جهانی می‌خواهد که پشتیبانی اش را برای حفظ و بقای رسانه‌ها در افغانستان افزایش دهند.»

در همین حال، اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان آمار می‌دهد که در بیش از یک سال گذشته، نزدیک به ۲۲۰ رسانه تصویری، شنیداری و چاپی در سراسر کشور بسته شده‌اند.

فرهاد بهروز، معاون اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان، گفت: «نزدیک به ۲۱۸ رسانه نشرات شان را متوقف بسازد و اگر جامعه جهانی به خصوص نهادهای حامی آزادی بیان در سطح دنیا مشکلات اقتصادی توجه نکنند ما شاهد بسته شدن دروازه زیاد رسانه در افغانستان خواهد بودیم.»

خبرنگاران نیز می‌گویند که با مشکل اقتصادی روبه‌رو هستند.

زهرا قاسمیار، خبرنگار، گفت: «از وقت که تحولات جدید صورت گرفت تقریبآ مدت یک سال و چند ماه می‌شود که من در خانه نشستیم. من قبلآ وظیفه اجرا می‌کردم فعلآ هیچ وظیفه نیست و خانه‌نشین شدیم.»

بریالی افغان مل، خبرنگار، می‌گوید: «با آمدن تحولات، رسانه فعالیت‌های خود بسته کرد که در این رسانه به شمول من تا ۱۲ کارمند کار می‌کرد که آنان اکنون در خانه نشسته استند.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی مشکلات رسانه‌ها را حل خواهد کرد.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانهیی کوشش می‌کند آن مشکلات که رسانه‌ها در پیش خود دارد به آنها رسید‌‌گی کنند.»

شماری از خبرنگاران می‌گویند که در هنگام تهیه خبر و پوشش رویدادهای امنیتی در افغانستان با محدودیت‌ روبه‌رو هستند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که  مشکلات شان را حل بسازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره