Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خبرنگاران خواهان همکاری حکومت در زمینه دسترسی به اطلاعات شدند

شماری از خبرنگاران در مراسم ستایش از کارکرد خبرنگاران که از سوی "خانه ملی خبرنگاران افغانستان" برگزار شد، از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه دسترسی به اطلاعات را برای آنان آسان بسازد.

خبرنگاران می‌گویند که اطلاعات به موقع از سوی شماری از سخنگویان حکومت سرپرست در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد و در برخی از حالت‌ها با محدودیت‌های روبه‌رو استند.

رخسار حمیدی، خبرنگار، به طلوع‌نیوز گفت: «از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که کمی توجه به خبرنگاران داشته باشد به خصوص به خبرنگاران دختر.»

ذبیح الله شریفی، یک خبرنگار دیگر، می‌گوید: «از حکومت سرپرست می‌خواهیم که به آزادی بیان احترام بگذارند و معلومات را به موقع به دسترس خبرنگاران قرار بدهند.»

به گفته خبرنگاران، بدست آوردن اطلاعات دقیق دشوارتر شده است.

همزمان با این، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، مشکلات در بخش دسترسی به اطلاعات را می‌پذیرد؛ اما اطمینان می‌دهد که برای از میان برداشتن این مشکل تلاش خواهد کرد.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «کوشش می‌کنیم که مشکلات خبرنگاران به پایان برسانیم و این حق مسلم خبرنگاران است که باید اونها به اطلاعات به موقع دسترسی داشته باشند.»

عبدالله حبیب، معاون سخنگوی وزارت داخله، گفت: «از نشرات هر چیز که باعث تخریب اذهان مردم می‌گردد خودداری نمایند حفظ امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها مسوولیت درجه یک حکومت امارت اسلامی است.»

سید یاسین متین، رییس خانه ملی خبرنگاران، در مراسمی ستایش از کارکرد برخی از خبرنگاران گفت: «در یک سال پسین از کارکرد و فعالیت‌های هم‌مسلکان خود تقدیر و تحسین بنمایم که این کار خاص ما از طرف خانه ملی خبرنگاران انجام بدهیم.»

پیش از این، انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان گفته است که در بیش از یک سال، بیش از ۲۰۰ رسانه به علت چالش‌های اقتصادی متوقف شده‌اند و بیش از ۶ هزار کارمند رسانه‌یی کارهای شان را از دست داده‌اند.

خبرنگاران خواهان همکاری حکومت در زمینه دسترسی به اطلاعات شدند

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، مشکلات در بخش دسترسی به اطلاعات را می‌پذیرد؛ اما اطمینان می‌دهد که برای برداشتن این مشکل تلاش خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

شماری از خبرنگاران در مراسم ستایش از کارکرد خبرنگاران که از سوی "خانه ملی خبرنگاران افغانستان" برگزار شد، از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه دسترسی به اطلاعات را برای آنان آسان بسازد.

خبرنگاران می‌گویند که اطلاعات به موقع از سوی شماری از سخنگویان حکومت سرپرست در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد و در برخی از حالت‌ها با محدودیت‌های روبه‌رو استند.

رخسار حمیدی، خبرنگار، به طلوع‌نیوز گفت: «از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که کمی توجه به خبرنگاران داشته باشد به خصوص به خبرنگاران دختر.»

ذبیح الله شریفی، یک خبرنگار دیگر، می‌گوید: «از حکومت سرپرست می‌خواهیم که به آزادی بیان احترام بگذارند و معلومات را به موقع به دسترس خبرنگاران قرار بدهند.»

به گفته خبرنگاران، بدست آوردن اطلاعات دقیق دشوارتر شده است.

همزمان با این، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، مشکلات در بخش دسترسی به اطلاعات را می‌پذیرد؛ اما اطمینان می‌دهد که برای از میان برداشتن این مشکل تلاش خواهد کرد.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «کوشش می‌کنیم که مشکلات خبرنگاران به پایان برسانیم و این حق مسلم خبرنگاران است که باید اونها به اطلاعات به موقع دسترسی داشته باشند.»

عبدالله حبیب، معاون سخنگوی وزارت داخله، گفت: «از نشرات هر چیز که باعث تخریب اذهان مردم می‌گردد خودداری نمایند حفظ امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها مسوولیت درجه یک حکومت امارت اسلامی است.»

سید یاسین متین، رییس خانه ملی خبرنگاران، در مراسمی ستایش از کارکرد برخی از خبرنگاران گفت: «در یک سال پسین از کارکرد و فعالیت‌های هم‌مسلکان خود تقدیر و تحسین بنمایم که این کار خاص ما از طرف خانه ملی خبرنگاران انجام بدهیم.»

پیش از این، انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان گفته است که در بیش از یک سال، بیش از ۲۰۰ رسانه به علت چالش‌های اقتصادی متوقف شده‌اند و بیش از ۶ هزار کارمند رسانه‌یی کارهای شان را از دست داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره