Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهی: ا.ا و اطلاعات و فرهنگ از رسانه‌ها حمایت می‌کند

حیات الله مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که به مشکلات رسانه‌ها رسید‌گی خواهد شد.

آقای فراهی در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، همچنان می‌گوید که کمیسیون دسترسی به اطلاعات به ریاست مبدل شده است.

او به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ از هر جهت از رسانه‌ها حمایت می‌کند و ما تلاش می‌کنیم که رسانه‌ها را حمایت کنیم.»

به گفته آقای فراهی، اکنون اوضاع برای خبرنگاران خارجی نیز بهبود یافته است و در یک سال گذشته، بیش از ۷۰۰ خبرنگار از افغانستان دیدن کرده‌اند.

معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود: «در یک سال گذشته ۷۰۰ خبرنگار به افغانستان آمده‌اند و برای نهادهای مربوطه گزارش‌ها تهیه کرده‌اند.»

نهادهای پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران از امارت اسلامی و جهان می‌خواهند که به مشکلات رسانه‌ها در افغانستان بیشتر توجه شود.

فرهاد بهروز، معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «امارت اسلامی باید زمینه برای دسترسی به اطلاعات مساعد بسازد و در قسمت مصوونیت جانی خبرنگاران توجه کند.»

درهمین حال، گزارشگران بی‌مرز نیز در گزارش ۲۰۲۲ خود گفته است که در بیست سال گذشته ۱۶۶۸ روزنامه‌نگار در مناطق جنگی کشته شده‌اند.

این نهاد گفته است: «در دو دهه گذشته، هشتاد درصد قربانیان در پانزده کشور رخ داده است. عراق و سوریه بلندترین آمار کشته‌شدگان را دارد که ۵۷۸ خبرنگار کشته شده‌اند. پس از آن دو کشور، افغانستان، یمن و فلسطین قرار دارند.»

همزمان با این، مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود از ثبت ۲۶۰ رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران که شامل تهدید، بازداشت و برخورد خشونت‌آمیز می‌شود، خبر داده است.

فراهی: ا.ا و اطلاعات و فرهنگ از رسانه‌ها حمایت می‌کند

مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه از ثبت ۲۶۰ رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران خبر داده است.

تصویر بندانگشتی

حیات الله مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که به مشکلات رسانه‌ها رسید‌گی خواهد شد.

آقای فراهی در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، همچنان می‌گوید که کمیسیون دسترسی به اطلاعات به ریاست مبدل شده است.

او به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ از هر جهت از رسانه‌ها حمایت می‌کند و ما تلاش می‌کنیم که رسانه‌ها را حمایت کنیم.»

به گفته آقای فراهی، اکنون اوضاع برای خبرنگاران خارجی نیز بهبود یافته است و در یک سال گذشته، بیش از ۷۰۰ خبرنگار از افغانستان دیدن کرده‌اند.

معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود: «در یک سال گذشته ۷۰۰ خبرنگار به افغانستان آمده‌اند و برای نهادهای مربوطه گزارش‌ها تهیه کرده‌اند.»

نهادهای پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران از امارت اسلامی و جهان می‌خواهند که به مشکلات رسانه‌ها در افغانستان بیشتر توجه شود.

فرهاد بهروز، معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «امارت اسلامی باید زمینه برای دسترسی به اطلاعات مساعد بسازد و در قسمت مصوونیت جانی خبرنگاران توجه کند.»

درهمین حال، گزارشگران بی‌مرز نیز در گزارش ۲۰۲۲ خود گفته است که در بیست سال گذشته ۱۶۶۸ روزنامه‌نگار در مناطق جنگی کشته شده‌اند.

این نهاد گفته است: «در دو دهه گذشته، هشتاد درصد قربانیان در پانزده کشور رخ داده است. عراق و سوریه بلندترین آمار کشته‌شدگان را دارد که ۵۷۸ خبرنگار کشته شده‌اند. پس از آن دو کشور، افغانستان، یمن و فلسطین قرار دارند.»

همزمان با این، مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود از ثبت ۲۶۰ رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران که شامل تهدید، بازداشت و برخورد خشونت‌آمیز می‌شود، خبر داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره