Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رادیو "صدای بانوان" در بدخشان دوباره به نشرات آغاز کرد

نشرات رادیو صدای بانوان در ولایت بدخشان پس از یک هفته توقف، امروز (پنج‌شنبه) از سر گرفته شد.

این رادیو یک هفته پیش به علت آن‌چه که تخلف از پالیسی نشراتی امارت اسلامی خوانده شد، از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت بسته شده بود.

ناجیه سروش، مسوول رادیو صدای بانوان – بدخشان، به طلوع‌نیوز گفت: «به دفتر رییس اطلاعات و فرهنگ مراجعه نمودیم و تعهد نمودیم که کوشش می‌کنیم که همچو تخطی ها که موسیقی نشر شده بود و یک تخطی رسانه‌ای تلقی می‌شود، دوباره تکرار نشود.»

محب الله سیدی، مسوول ولایتی کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان در بدخشان، در این باره گفت: «خانم‌ها مخاطب بیش‌تر نسبت به آقایان دارند، بناً یک رادیوی زنانه و رسانه زنانه برای مردم بدخشان نیاز است که اینجا فعالیت داشته باشد و برنامه‌های مؤثری برای شنونده‌ها (خانم‌ها) داشته باشند.»

معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، می‌گوید که پس از تعهد مسوولان این رادیو، آنان اجازه فعالیت دریافت کرده‌اند.

به گفته‌ی رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، این رادیو به علت پخش موسیقی و داشتن کارمند مرد بسته شده بود.

معزالدین احمدی به طلوع‌نیوز گفت: «این‌ها تعهد کردند که ما دو مورد را مراعات می‌کنیم. ما امروز آمدیم درب استدیوی شان را برای شان باز کردیم و ان‌شاءالله نشرات مفید و بهتری داشته باشند و از آدرس بانوان بتوانند که عده‌ی زیادی از خواهران را اینجا مشغول و مصروف کار نمایند.»

در همین حال، شماری از کارمندان رادیو بانوان که به کار برگشته‌اند، شادمان استند.

نجلا شیرزاد، کارمند رادیو بانوان، گفت: «حالا از نهادهای کمک کننده رسانه‌ای ما خواهان این استیم که با ما همکاری نمایند.»

سویتا، یکی دیگر از کارمندان رادیو بانوان، می‌گوید: «در این یک هفته برای ما واقعاً خیلی سخت و دشوار سپری شد، چون در خانه بودیم و کدام برنامه خاصی نداشتیم.»

هم اکنون دو رسانه تصویری و ده رسانه صوتی خصوصی در ولایت بدخشان فعالیت دارند که از این میان، دو رسانه آن از سوی بانوان اداره می‌شود.  

رادیو "صدای بانوان" در بدخشان دوباره به نشرات آغاز کرد

معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، می‌گوید که پس از تعهد مسوولان این رادیو، آنان اجازه فعالیت دریافت کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

نشرات رادیو صدای بانوان در ولایت بدخشان پس از یک هفته توقف، امروز (پنج‌شنبه) از سر گرفته شد.

این رادیو یک هفته پیش به علت آن‌چه که تخلف از پالیسی نشراتی امارت اسلامی خوانده شد، از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت بسته شده بود.

ناجیه سروش، مسوول رادیو صدای بانوان – بدخشان، به طلوع‌نیوز گفت: «به دفتر رییس اطلاعات و فرهنگ مراجعه نمودیم و تعهد نمودیم که کوشش می‌کنیم که همچو تخطی ها که موسیقی نشر شده بود و یک تخطی رسانه‌ای تلقی می‌شود، دوباره تکرار نشود.»

محب الله سیدی، مسوول ولایتی کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان در بدخشان، در این باره گفت: «خانم‌ها مخاطب بیش‌تر نسبت به آقایان دارند، بناً یک رادیوی زنانه و رسانه زنانه برای مردم بدخشان نیاز است که اینجا فعالیت داشته باشد و برنامه‌های مؤثری برای شنونده‌ها (خانم‌ها) داشته باشند.»

معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، می‌گوید که پس از تعهد مسوولان این رادیو، آنان اجازه فعالیت دریافت کرده‌اند.

به گفته‌ی رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، این رادیو به علت پخش موسیقی و داشتن کارمند مرد بسته شده بود.

معزالدین احمدی به طلوع‌نیوز گفت: «این‌ها تعهد کردند که ما دو مورد را مراعات می‌کنیم. ما امروز آمدیم درب استدیوی شان را برای شان باز کردیم و ان‌شاءالله نشرات مفید و بهتری داشته باشند و از آدرس بانوان بتوانند که عده‌ی زیادی از خواهران را اینجا مشغول و مصروف کار نمایند.»

در همین حال، شماری از کارمندان رادیو بانوان که به کار برگشته‌اند، شادمان استند.

نجلا شیرزاد، کارمند رادیو بانوان، گفت: «حالا از نهادهای کمک کننده رسانه‌ای ما خواهان این استیم که با ما همکاری نمایند.»

سویتا، یکی دیگر از کارمندان رادیو بانوان، می‌گوید: «در این یک هفته برای ما واقعاً خیلی سخت و دشوار سپری شد، چون در خانه بودیم و کدام برنامه خاصی نداشتیم.»

هم اکنون دو رسانه تصویری و ده رسانه صوتی خصوصی در ولایت بدخشان فعالیت دارند که از این میان، دو رسانه آن از سوی بانوان اداره می‌شود.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره