Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش ۱۷ درصدی حضور زنان در رسانه‌های کشور

در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، کمیته مصوونیت خبرنگاران در برنامه‌ای در کابل گفته است که حضور زنان در رسانه‌ها در مقایسه با سال گذشته هفده درصد افزایش یافته است.

عبدالقدیم ویار مسوول کمتیه مصوونیت خبرنگاران از چالش‌ها در برابر خبرنگاران نیز ابراز نگرانی کرده و از امارت اسلامی ‌خواسته است تا به این چالش‌ها رسیدگی جدی صورت بگیرد.

به اساس یافته‌های این نهاد، کارمندان مرد در رسانه‌های کشور نیز ده درصد افزایش است.

عبدالقدیم ویار گفت: «تا هنوز هم مشکلات موجود است و خبرنگار از سوی نهادهای مختلف خواسته می‌شود و گرفتار می‌شود؛ یعنی از سوی امارت اسلامی به حدی که به کمیسیون احترام شود، نمی‌شود.»

فرحناز فریبرز خبرنگار می‌گوید: «لطفن دخترانی را که در حال حاضر در بخش اطلاع‌رسانی کار می‌کنند، حفظ بکنید به‌خاطری که این‌ها کسانی هستند که تجربه دارند و کار کرده‌اند.»

از سویی عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله که در این برنامه حضور داشت از همکاری بیشتر با رسانه نیز اطمینان داده است.

آقای قانع گفت: «امارت اسلامی به آزادی بیان در چارچوب ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و ارزش‌های فرهنگی کشور متعهد بوده و تلاش می‌کنیم که حق دست‌رسی به اطلاعات به‌گونه کامل داده شود.»

حفیظ‌الله بارکزی عضو کمیسیون تخطی رسانه‌ها در این برنامه گفت: «ما و شما یک قوت بسیار بزرگ هستیم و می‌توانیم که رقم بزنیم بنابراین رسالت ما و شما از دید وظیفوی منحیث یک خبرنگار حکم می‌کند که برای بقای افغانستان باید کار کنیم.»

هم‌زمان مسوولان برخی رسانه‌ها بار دیگر تاکید کرده‌اند که به همه چالش‌های خبرنگاران در کشور باید رسیدگی شود. آنان از حکومت سرپرست خواسته‌اند تا هرچه زودتر قانون رسانه‌ها را توشیح کند.

ذبیح‌الله سادات مسوول طلوع‌نیوز گفت: «برخی رسانه‌ها هم‌اکنون با مشکلات اقتصادی روبه‌رو است و اگر وضعیت این گونه دوام کند، ممکن دروازه‌های شان بسته شود و شماری از همکاران مسلکی ما کار شان را از دست دهند.»

نجیب‌الله انورزوی مدیر مسول تلویزیون شمشاد گفته است: «خواهش ما این است که اطلاعات را به‌موقع به ما بدهند، این حق رسانه‌ها است.»

در این برنامه برخی اعضای کمیسیون تخطی رسانه‌ها از ایجاد یک صندوق برای همکاری با خبرنگارانی که در شرایط بد اقتصادی قرار دارند، سخن گفتند و تاکید کردند که با ایجاد این صندوق بخشی از مشکلات خبرنگارانی که با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند، حل خواهند شد.

افزایش ۱۷ درصدی حضور زنان در رسانه‌های کشور

از سویی عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله که در این برنامه حضور داشت از همکاری بیشتر با رسانه نیز اطمینان داده است.

تصویر بندانگشتی

در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، کمیته مصوونیت خبرنگاران در برنامه‌ای در کابل گفته است که حضور زنان در رسانه‌ها در مقایسه با سال گذشته هفده درصد افزایش یافته است.

عبدالقدیم ویار مسوول کمتیه مصوونیت خبرنگاران از چالش‌ها در برابر خبرنگاران نیز ابراز نگرانی کرده و از امارت اسلامی ‌خواسته است تا به این چالش‌ها رسیدگی جدی صورت بگیرد.

به اساس یافته‌های این نهاد، کارمندان مرد در رسانه‌های کشور نیز ده درصد افزایش است.

عبدالقدیم ویار گفت: «تا هنوز هم مشکلات موجود است و خبرنگار از سوی نهادهای مختلف خواسته می‌شود و گرفتار می‌شود؛ یعنی از سوی امارت اسلامی به حدی که به کمیسیون احترام شود، نمی‌شود.»

فرحناز فریبرز خبرنگار می‌گوید: «لطفن دخترانی را که در حال حاضر در بخش اطلاع‌رسانی کار می‌کنند، حفظ بکنید به‌خاطری که این‌ها کسانی هستند که تجربه دارند و کار کرده‌اند.»

از سویی عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله که در این برنامه حضور داشت از همکاری بیشتر با رسانه نیز اطمینان داده است.

آقای قانع گفت: «امارت اسلامی به آزادی بیان در چارچوب ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و ارزش‌های فرهنگی کشور متعهد بوده و تلاش می‌کنیم که حق دست‌رسی به اطلاعات به‌گونه کامل داده شود.»

حفیظ‌الله بارکزی عضو کمیسیون تخطی رسانه‌ها در این برنامه گفت: «ما و شما یک قوت بسیار بزرگ هستیم و می‌توانیم که رقم بزنیم بنابراین رسالت ما و شما از دید وظیفوی منحیث یک خبرنگار حکم می‌کند که برای بقای افغانستان باید کار کنیم.»

هم‌زمان مسوولان برخی رسانه‌ها بار دیگر تاکید کرده‌اند که به همه چالش‌های خبرنگاران در کشور باید رسیدگی شود. آنان از حکومت سرپرست خواسته‌اند تا هرچه زودتر قانون رسانه‌ها را توشیح کند.

ذبیح‌الله سادات مسوول طلوع‌نیوز گفت: «برخی رسانه‌ها هم‌اکنون با مشکلات اقتصادی روبه‌رو است و اگر وضعیت این گونه دوام کند، ممکن دروازه‌های شان بسته شود و شماری از همکاران مسلکی ما کار شان را از دست دهند.»

نجیب‌الله انورزوی مدیر مسول تلویزیون شمشاد گفته است: «خواهش ما این است که اطلاعات را به‌موقع به ما بدهند، این حق رسانه‌ها است.»

در این برنامه برخی اعضای کمیسیون تخطی رسانه‌ها از ایجاد یک صندوق برای همکاری با خبرنگارانی که در شرایط بد اقتصادی قرار دارند، سخن گفتند و تاکید کردند که با ایجاد این صندوق بخشی از مشکلات خبرنگارانی که با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند، حل خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره