Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست کمیسیون بودجه مجلس با وزارت مالیه دربارۀ پیش‌نویس سوم بودجه

کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان امروز شنبه نخستین نشست را دربارۀ پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰با وزارت مالیه برگزار کرد.

پیش‌نویس سوم بودجه روز گذشته به مجلس نماینده‌گان فرستاده شد. تاکنون دوباره پیش‌نویس بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده‌است.

نماینده‌گان مجلس هشدار داده‌اند که اگر تعدیلاتی را که آنان می‌خواهند در پیش‌نویس سوم بودجه درنظر گرفته نشده باشد، بودجه برای بار سوم نیز رد خواهد شد.

در نشست امروز، شماری از نماینده‌گان گفتند که حکومت تغییراتی را که در پیش‌نویس سوم بودجه آورده‌است عوام‌فریبانه است.

یکی از موارد اختلافی، افزایش بیش از ۲۰ میلیارد افغانی در کُد تنخواه‌های کارمندان دولت است. این در حالی‌ است که به‌گفتۀ نماینده‌گان، پست‌های بیش از بیست هزار کارمند دولتی در سال مالی ۱۴۰۰ تنقیص شده‌اند.

عبدالرووف انعامی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: «در صورتی که بیست هزار نفر را [از تشکیل حکومت] کم کرده بودید، باید پنج میلیارد افغانی هم [در بودجه] کم می‌شد به‌ویژه در کُد ۲۱ اما برعکس ۲۱میلیارد دیگر هم اضافه شده‌است.»

انتقاد دیگر اعضای کمیسیون بودجه مجلس در نشست امروز این بود که حکومت بیش از ۱۷ میلیارد افغانی پول قرض را نیز در پیش‌نویس بودجه شامل کرده‌است.

صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس اظهار داشت: «وقتی که ما می‌بینیم حکومت ما را زیر قرض گور می‌کند باید ما تصمیم خود را عاقلانه بگیریم.»

اما وزارت مالیه، افزایش سه صد پروژۀ اعضای مجلس، کاهش در حدود سه صد میلیون افغانی از تنخواه‌های بلند شماری از کارمندان دولتی، حذف دسترخوان ملی، در نظر گرفتن  ۱.۷میلیارد افغانی برای افزایش تنخواه‌های کارمندانی که حقوق کمتر دریافت می‌کنند و کم شدن ۱.۵میلیارد افغانی از کُد اجناس و خدمات را از تغییرات کلان در پیش‌نویس سوم بودجه می‌گوید.

خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه گفت: «اگر ان تی ای را کم کنید، همان اداره‌ها فلج می‌شوند؛ اما این‌که سوء استفاده شده، من این موضوع را با شما موافق استم. بعضی وزارت‌هایی که - نام شان را نمی‌گیرم – تشکیل‌اش شش صد نفر است، دوهزار ان تی ای دارد چرا؟»

این توضیحات وزارت مالیه قناعت اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس را حاصل نکرد. آنان می‌گویند که این توضیحات وزارت مالیه خاک به چشم مردم زدن است.

قرار است سر از روز یک شنبه، کمیسیون مالی و بودجه مجلس رأی‌زنی‌هایش را دربارۀ پیش‌نویس سوم بودجه آغاز کند.

نشست کمیسیون بودجه مجلس با وزارت مالیه دربارۀ پیش‌نویس سوم بودجه

در نشست امروز، شماری از نماینده‌گان گفتند که حکومت تغییراتی را که در پیش‌نویس سوم بودجه آورده‌است عوام‌فریبانه است.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان امروز شنبه نخستین نشست را دربارۀ پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰با وزارت مالیه برگزار کرد.

پیش‌نویس سوم بودجه روز گذشته به مجلس نماینده‌گان فرستاده شد. تاکنون دوباره پیش‌نویس بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده‌است.

نماینده‌گان مجلس هشدار داده‌اند که اگر تعدیلاتی را که آنان می‌خواهند در پیش‌نویس سوم بودجه درنظر گرفته نشده باشد، بودجه برای بار سوم نیز رد خواهد شد.

در نشست امروز، شماری از نماینده‌گان گفتند که حکومت تغییراتی را که در پیش‌نویس سوم بودجه آورده‌است عوام‌فریبانه است.

یکی از موارد اختلافی، افزایش بیش از ۲۰ میلیارد افغانی در کُد تنخواه‌های کارمندان دولت است. این در حالی‌ است که به‌گفتۀ نماینده‌گان، پست‌های بیش از بیست هزار کارمند دولتی در سال مالی ۱۴۰۰ تنقیص شده‌اند.

عبدالرووف انعامی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: «در صورتی که بیست هزار نفر را [از تشکیل حکومت] کم کرده بودید، باید پنج میلیارد افغانی هم [در بودجه] کم می‌شد به‌ویژه در کُد ۲۱ اما برعکس ۲۱میلیارد دیگر هم اضافه شده‌است.»

انتقاد دیگر اعضای کمیسیون بودجه مجلس در نشست امروز این بود که حکومت بیش از ۱۷ میلیارد افغانی پول قرض را نیز در پیش‌نویس بودجه شامل کرده‌است.

صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس اظهار داشت: «وقتی که ما می‌بینیم حکومت ما را زیر قرض گور می‌کند باید ما تصمیم خود را عاقلانه بگیریم.»

اما وزارت مالیه، افزایش سه صد پروژۀ اعضای مجلس، کاهش در حدود سه صد میلیون افغانی از تنخواه‌های بلند شماری از کارمندان دولتی، حذف دسترخوان ملی، در نظر گرفتن  ۱.۷میلیارد افغانی برای افزایش تنخواه‌های کارمندانی که حقوق کمتر دریافت می‌کنند و کم شدن ۱.۵میلیارد افغانی از کُد اجناس و خدمات را از تغییرات کلان در پیش‌نویس سوم بودجه می‌گوید.

خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه گفت: «اگر ان تی ای را کم کنید، همان اداره‌ها فلج می‌شوند؛ اما این‌که سوء استفاده شده، من این موضوع را با شما موافق استم. بعضی وزارت‌هایی که - نام شان را نمی‌گیرم – تشکیل‌اش شش صد نفر است، دوهزار ان تی ای دارد چرا؟»

این توضیحات وزارت مالیه قناعت اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس را حاصل نکرد. آنان می‌گویند که این توضیحات وزارت مالیه خاک به چشم مردم زدن است.

قرار است سر از روز یک شنبه، کمیسیون مالی و بودجه مجلس رأی‌زنی‌هایش را دربارۀ پیش‌نویس سوم بودجه آغاز کند.

هم‌رسانی کنید