Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جنجال‌ها برسر بودجه؛ آموزگاران نُه ولایت از موقف مجلس حمایت کردند

در ادامۀ جنجال‌ها میان حکومت و مجلس نماینده‌گان بر سر بودجه سال مالی ۱۴۰۰، شماری از باشنده‌گان و آموزگاران نُه ولایت امروز نشست‌های اعتراضی برگزار کردند و از موقف مجلس برای همسان سازی معاشات کارمندان دولت پشتیبانی کردند.

این نشست‌ها در ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، بغلان، هلمند، خوست، پکتیا ،غور و بادغیس برگزار شدند.

شرکت کننده‌گان این نشست‌‎ها، برخی از مقام‌های مشخص در حکومت را متهم کردند که بودجه را به‌خاطر منافع شخصی شان به گروگان‌گیر گرفته‌اند.

معترضان هشدار دادند که اگر عدالت تأمین نشود و حکومت به خواست‌های آنان رسیده‌گی نکند، اعتراض‌های مدنی گسترده تری را در کشور راه اندازی خواهند کرد.

میرحیدر افضلی، نماینده مردم کاپیسا در مجلس گفت: «در خط تان و صف تان حرکت می‌کنیم و هیچ وقت خود را جدا از مردم نمی‌دانیم.»

ظریف تلاش، بزرگ قوم در پروان نیز اظهار داشت: «تا زمانی که حق تأمین نشود، اعتراض ما ادامه خواهد داشت و هیچ نیرویی هم این صدا را خاموش نمی‌تواند.»

یکی از نزده موردی که مجلس نماینده‌‎گان بربنیاد آن پیش‌نویس بودجه را دوبار رد کرد، تفاوت بسیار فاحش کارمندان دولت بود؛ چنان‌که یک آموزگار هفت هزار معاش دارد و یک کارمند بلند پایه حکومت تا هفت برابر این آموزگار تنخواه می‌گیرد.

محمد علم حقیار، عالم دین در ولسوالی بگرام گفت: «معاش معلم پنج تا هفت هزار افغانی است. این مقدار معاش مصرف خانه آن‌ها را هم تکمیل نمی‌کند.»

معترضان می‌گویند که بسیاری از مقام‌های دولتی معاش بلند دریافت می‌کنند؛ در حالی‌که آموزگاران معاش اندک می‌گیرند.

عبدالله، آموزگار در غور اظهار داشت: «سال‌ها است که به ما وعده‌های دروغین داده می‌شود، اما تاهنوز به این وعده‌ها عمل نشده‌است.»

مجلس نماینده‌گان دوبار پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را بدلیل آن‌چه که نامتوازون خواند، رد کرد. هفت روز پیش، پیش‌نویس سوم بودجه به مجلس فرستاده شد و تاکنون مشخص نیست چه زمانی نماینده‌گان دربارۀ آن تصمیم می‌گیرند.

جنجال‌ها برسر بودجه؛ آموزگاران نُه ولایت از موقف مجلس حمایت کردند

شرکت کننده‌گان نشست‌‎های امروز، برخی از مقام‌های مشخص در حکومت را متهم کردند که بودجه را به‌خاطر منافع شخصی شان به گروگان‌گیر گرفته‌اند.

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ جنجال‌ها میان حکومت و مجلس نماینده‌گان بر سر بودجه سال مالی ۱۴۰۰، شماری از باشنده‌گان و آموزگاران نُه ولایت امروز نشست‌های اعتراضی برگزار کردند و از موقف مجلس برای همسان سازی معاشات کارمندان دولت پشتیبانی کردند.

این نشست‌ها در ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، بغلان، هلمند، خوست، پکتیا ،غور و بادغیس برگزار شدند.

شرکت کننده‌گان این نشست‌‎ها، برخی از مقام‌های مشخص در حکومت را متهم کردند که بودجه را به‌خاطر منافع شخصی شان به گروگان‌گیر گرفته‌اند.

معترضان هشدار دادند که اگر عدالت تأمین نشود و حکومت به خواست‌های آنان رسیده‌گی نکند، اعتراض‌های مدنی گسترده تری را در کشور راه اندازی خواهند کرد.

میرحیدر افضلی، نماینده مردم کاپیسا در مجلس گفت: «در خط تان و صف تان حرکت می‌کنیم و هیچ وقت خود را جدا از مردم نمی‌دانیم.»

ظریف تلاش، بزرگ قوم در پروان نیز اظهار داشت: «تا زمانی که حق تأمین نشود، اعتراض ما ادامه خواهد داشت و هیچ نیرویی هم این صدا را خاموش نمی‌تواند.»

یکی از نزده موردی که مجلس نماینده‌‎گان بربنیاد آن پیش‌نویس بودجه را دوبار رد کرد، تفاوت بسیار فاحش کارمندان دولت بود؛ چنان‌که یک آموزگار هفت هزار معاش دارد و یک کارمند بلند پایه حکومت تا هفت برابر این آموزگار تنخواه می‌گیرد.

محمد علم حقیار، عالم دین در ولسوالی بگرام گفت: «معاش معلم پنج تا هفت هزار افغانی است. این مقدار معاش مصرف خانه آن‌ها را هم تکمیل نمی‌کند.»

معترضان می‌گویند که بسیاری از مقام‌های دولتی معاش بلند دریافت می‌کنند؛ در حالی‌که آموزگاران معاش اندک می‌گیرند.

عبدالله، آموزگار در غور اظهار داشت: «سال‌ها است که به ما وعده‌های دروغین داده می‌شود، اما تاهنوز به این وعده‌ها عمل نشده‌است.»

مجلس نماینده‌گان دوبار پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را بدلیل آن‌چه که نامتوازون خواند، رد کرد. هفت روز پیش، پیش‌نویس سوم بودجه به مجلس فرستاده شد و تاکنون مشخص نیست چه زمانی نماینده‌گان دربارۀ آن تصمیم می‌گیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره