Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حمله طالبان بر سپین بولدک و تصرف بخش‌هایی در امتداد خط دیورند

منابع محلی در کندهار می‌گویند که طالبان شب گذشته بر ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار حمله کردند و بخش‌هایی از این ولسوالی را در امتداد خط دیورند تصرف کردند.

به‌گفتۀ این منابع، بخش‌هایی از حوزه‌های ششم، هفتم و هشتم شهر کندهار و ولسوالی ارغنداب این ولایت نیز گواه درگیری‌ها و تلفات غیرنظامیان در شبانه‌روز گذشته بوده‌اند.

بربنیاد گفته‌های این منابع، در این درگیری‌ها ۱۱ تن جان باخته و ۴۱ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در همین حال، باشنده‌گان سپین بولدک می‌گویند که بدلیل نبردها خانه‌های شان را ترک کرده‌اند.

قدرت‌الله، باشندۀ سپین بولدک کندهار در این باره گفت: «در بولدک جنگ بسیار شدید است. فقط بخش‌هایی از این ولسوالی ماند‌ه‌است؛ پوسته‌ها سقوط کرده‌اند.»

همزمان با این، در یک شبانه‌روز گذشته، بیش از بیست ولایت دیگر کشور به‌شمول شهرهای غزنی و لشکرگاه نیز گواه درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای دولتی بوده‌اند.

محمد یوسف ایوبی، رییس شورای ولایتی کندز اظهار داشت: «جنگ در سرک نو به ولسوالی امام صاحب یا اطراف نواحی شهر کندز ادامه دارد.»

در این میان، نصیر احمد فقیری، رییس شورای ولایتی غزنی می‌گوید که در منطقه حیدرآباد شهرغزنی یک مکتب دخترانه به آتش کشیده شده‌است: «شاهد آتش گرفتن لیسه ذکور حیدر آباد در فاصله سه کیلومتری مقام ولایت استیم و این وضعیت برای مردم ولایت غزنی قابل تحمل نیست.»

اما طالبان دست داشتن شان را در این رویداد رد می‌کنند.

ناامنی‌ها در بغلان نیز سبب شده‌اند که شماری از باشنده‌گان این ولایت در پشتیبانی از نیروهای دولتی تفنگ بر دارند.

با این همه، اجمل عمر شینواری، سخن‌گوی کل نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، می‌گوید که به‌زودی اوضاع امنیتی کشور تغییر می‌کند و طالبان در نبرد با نیروهای دولتی تلفات سنگینی داشته‌اند: «در جریان این عملیات‌ها ۱۳۶۹هراس‌افگن طالب کشته شده که شامل فرماندهان کلیدی و استخباراتی شان است.»

طالبان این گفته‌های آقای شینواری را نمی‌پذیرند.

در حالی که طالبان تصویرهایی را پخش کرده‌اند و ادعا کرده‌اند که چرخ‌بال‌های ارتش را در ولایت کندز سقوط داده‌اند، اما سخن‌گوی کل نیروهای امنیتی و دفاعی این ادعاهای طالبان را رد می‌کند.

حمله طالبان بر سپین بولدک و تصرف بخش‌هایی در امتداد خط دیورند

در حالی که طالبان تصویرهایی را پخش کرده‌اند و ادعا کرده‌اند که چرخ‌بال‌های ارتش را در ولایت کندز سقوط داده‌اند، اما سخن‌گوی کل نیروهای امنیتی و دفاعی این ادعاهای طالبان را رد می‌کند.

تصویر بندانگشتی

منابع محلی در کندهار می‌گویند که طالبان شب گذشته بر ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار حمله کردند و بخش‌هایی از این ولسوالی را در امتداد خط دیورند تصرف کردند.

به‌گفتۀ این منابع، بخش‌هایی از حوزه‌های ششم، هفتم و هشتم شهر کندهار و ولسوالی ارغنداب این ولایت نیز گواه درگیری‌ها و تلفات غیرنظامیان در شبانه‌روز گذشته بوده‌اند.

بربنیاد گفته‌های این منابع، در این درگیری‌ها ۱۱ تن جان باخته و ۴۱ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در همین حال، باشنده‌گان سپین بولدک می‌گویند که بدلیل نبردها خانه‌های شان را ترک کرده‌اند.

قدرت‌الله، باشندۀ سپین بولدک کندهار در این باره گفت: «در بولدک جنگ بسیار شدید است. فقط بخش‌هایی از این ولسوالی ماند‌ه‌است؛ پوسته‌ها سقوط کرده‌اند.»

همزمان با این، در یک شبانه‌روز گذشته، بیش از بیست ولایت دیگر کشور به‌شمول شهرهای غزنی و لشکرگاه نیز گواه درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای دولتی بوده‌اند.

محمد یوسف ایوبی، رییس شورای ولایتی کندز اظهار داشت: «جنگ در سرک نو به ولسوالی امام صاحب یا اطراف نواحی شهر کندز ادامه دارد.»

در این میان، نصیر احمد فقیری، رییس شورای ولایتی غزنی می‌گوید که در منطقه حیدرآباد شهرغزنی یک مکتب دخترانه به آتش کشیده شده‌است: «شاهد آتش گرفتن لیسه ذکور حیدر آباد در فاصله سه کیلومتری مقام ولایت استیم و این وضعیت برای مردم ولایت غزنی قابل تحمل نیست.»

اما طالبان دست داشتن شان را در این رویداد رد می‌کنند.

ناامنی‌ها در بغلان نیز سبب شده‌اند که شماری از باشنده‌گان این ولایت در پشتیبانی از نیروهای دولتی تفنگ بر دارند.

با این همه، اجمل عمر شینواری، سخن‌گوی کل نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، می‌گوید که به‌زودی اوضاع امنیتی کشور تغییر می‌کند و طالبان در نبرد با نیروهای دولتی تلفات سنگینی داشته‌اند: «در جریان این عملیات‌ها ۱۳۶۹هراس‌افگن طالب کشته شده که شامل فرماندهان کلیدی و استخباراتی شان است.»

طالبان این گفته‌های آقای شینواری را نمی‌پذیرند.

در حالی که طالبان تصویرهایی را پخش کرده‌اند و ادعا کرده‌اند که چرخ‌بال‌های ارتش را در ولایت کندز سقوط داده‌اند، اما سخن‌گوی کل نیروهای امنیتی و دفاعی این ادعاهای طالبان را رد می‌کند.

هم‌رسانی کنید